Sériové zapojení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Sériové zapojení je zapojení elektrotechnických součástek v elektrickém obvodu za sebou, tzn. od jedné součástky ke druhé vede jediný vodič.

Sériové zapojení
Sériové zapojení

Elektrický proud je ve všech místech sériového obvodu stejný, protože v sériovém obvodu nejsou uzly a větve jako v paralelním obvodu, elektrický proud se nerozděluje.

Elektrické napětí mezi svorkami jednotlivých součástek je různé a závisí na odporu každé ze součástek. Z Ohmova zákona plyne , kde Ui je napětí na i-té součástce, Ri je elektrický odpor součástky, I je elektrický proud v obvodu.

Celkový elektrický odpor v sériovém obvodu se rovná součtu odporů jednotlivých součástek.

Při sériovém zapojení zdrojů se celkové elektromotorické napětí rovná součtu elektromotorických napětí jednotlivých zdrojů.

Přerušení sériového obvodu v kterémkoli místě má za následek přerušení celého obvodu, typickým použitím je proto sériové zapojení spínače (nebo též pojistky či jističe) a spotřebiče (vypnutím spínače se vypne i spotřebič).

Celkový odpor Rc je dán součtem jednotlivých odporů.

Související články