Přeskočit na obsah

Paralelní zapojení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Paralelní zapojení rezistorů

Paralelní zapojení je zapojení elektrotechnických součástek v elektrickém obvodu vedle sebe, tzn. paralelní obvod obsahuje uzly, ve kterých se vodiče větví, a součástky mohou být umístěny v různých větvích. Elektrické napětí mezi dvěma uzly je stejné pro všechny větve. Elektrický proud procházející jednotlivými větvemi může být různý a závisí na odporu součástek ve větvích.[1]

Paralelní zapojení spotřebičů

[editovat | editovat zdroj]
Jeden zdroj a k spotřebičů v paralelním zapojení
Související informace naleznete také v článku Rezistor#Sériové_a_paralelní_řazení_rezistorů.

Jak vyplývá z Kirchhoffových zákonů, při paralelním řazení je součet proudů všemi větvemi roven celkovému proudu (1. Kirchhoffův zákon) a napětí na jednotlivých větvích je stejné (2. Kirchhoffův zákon). Typickým použitím paralelního obvodu je současné zapojení více spotřebičů v domácnosti (nebo obecně v jakékoliv elektrické síti), protože všechny spotřebiče vyžadují stejné napájecí napětí (např. 230 V). Přerušením obvodu v některé větvi (vypnutí spotřebiče) se nepřeruší obvod v jiné větvi (jiný spotřebič běží dál). Proudy odebírané jednotlivými větvemi se v uzlu sčítají, čímž je dán celkový odběr.

 • Podle 1. Kirchhoffova zákona: (proud ze zdroje se dělí do spotřebičů)
 • Podle 2. Kirchhoffova zákona: (napětí se nedělí)
 • (výkon se dělí do spotřebičů)

Paralelní zapojení zdrojů

[editovat | editovat zdroj]
K zdrojů a jeden spotřebič v paralelním zapojení

Paralelně spojit více zdrojů napětí je možné pouze pokud mají všechny stejné napětí, v opačném případě mezi nimi potečou vyrovnávací proudy.[2] Z takovéhoto zdroje můžeme odebírat proud, který se rovná součtu proudů které bychom mohli odebírat z jednotlivých zdrojů, v případě akumulátorů se tak sčítá jejích kapacita. Typickým použitím jsou trakční baterie pro napájení pohonu elektromobilů.

 • Podle 1. Kirchhoffova zákona: (proudy ze zdrojů se sčítají do spotřebiče)
 • Podle 2. Kirchhoffova zákona: (napětí se nedělí)
 • (výkon se sčítá do spotřebiče)

Paralelní zapojení spínačů

[editovat | editovat zdroj]
Zdroj napájející spotřebič přes k spínačů zapojených paralelně

Paralelní zapojení spínačů vytváří tzv. logickou funkci OR nebo též logický součet. K uzavření obvodu postačuje sepnutí libovolného ze spínačů. Typickým příkladem použití tohoto zapojení je případ ovládání jednoho spotřebiče z více míst.

 • Logická funkce:
 • Pravdivostní tabulka pro 2 vstupy (2 spínače):
X1 X2 Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
 • Pravdivostní tabulka pro 3 vstupy (3 spínače):
X1 X2 X3 Y
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
 1. PEČENÝ, Jiří. Řazení pasivních prvků elektrického obvodu [online]. Akademie řemesel Praha – Střední škola technická [cit. 2022-05-08]. Dostupné online. 
 2. SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ A PARALELNÍ ZAPOJENÍ - V TOMTO SPOČÍVÁ ROZDÍL [online]. Banner Baterie ČR spol, s.r.o. [cit. 2022-05-08]. Dostupné online. 

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]