Revize a kontroly plynových zařízení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Plynové zařízení[editovat | editovat zdroj]

Podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon platí, že plynovým zařízením je "zařízení pro výrobu a úpravu plynu, zásobníky plynu, zásobníky zkapalněných plynů, plynojemy, plnírny, zkapalňovací, odpařovací, kompresní a regulační stanice, nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké a přímé plynovody, plynovodní přípojky, těžební plynovody, odběrná plynová zařízení, související technologická zařízení".

Provádění revizí a kontrol plynových zařízení bylo rámcově upraveno zákonem č. 174/1968 Sb.. Ten obsahoval do roku 1994 zmocňovaci ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) pro Český úřad bezpečnosti práce k vydání předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Toto zákonné zmocnění bylo zrušeno při novelizaci zákona č. 174/1968 Sb. zákonem č. 47/1994 Sb. ze dne 21.3.1994 (účinnost od 21.3.1994).

K provedení zákona č. 174/1968 vydal Český úřad bezpečnosti práce vyhláškau č. 85/1978 Sb.. "Vyhláška se vztahuje na organizace, které vyrábějí, montují, provozují, opravují, udržují plynová zařízení (dále jen "zařízení") nebo provádějí jejich revize." Revize zařízení jsou výchozí (§ 6) a provozní (§ 7); rozumí se jimi celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy. Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany.

Zákazník[editovat | editovat zdroj]

V oboru plynárenství je zákazníkem, je podle Energetického zákona "fyzická či právnická osoba odebírající plyn odběrným plynovým zařízením, které je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě nebo k těžebnímu plynovodu, která odebraný plyn pouze spotřebovává nebo přeúčtovává";

Povinnosti zákazníka[editovat | editovat zdroj]

Zákazník je mj. povinen "udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit,"

Lhůty revizí[editovat | editovat zdroj]

  • výchozí revize – Provádí se vždy před uvedením nových plynových zařízení do provozu nebo po jejich rekonstrukci,zajišťuje dodavatelská organizace a zpravidla bývá součástí dodávky plynového zařízení. Pokud se revize nevykoná, jedná se o porušení zákona a může dojít nejen k ohrožení bezpečnosti, ale také k problémům s případným pojistným krytím.[1]
  • Provozní revize – vykonává se v pravidelných intervalech 1x za 3 roky revizním technikem.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Revize plynu – odpovědi na nejčastější dotazy [online]. iReceptar.cz [cit. 2020-02-15]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • č.85/1978 Sb. – vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
  • č.458/2000 Sb. – zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
  • revizekontroly.cz – revize a kontroly plynových zařízení