Přeskočit na obsah

Energetický zákon

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Energetický zákon
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisuzákon
Číslo předpisu458/2000 Sb.
Údaje
AutorParlament České republiky
Schváleno28. listopadu 2000
Platnost29. 12. 2000
Účinnost1. 1. 2001
Oblast úpravy
energetika

Energetický zákon, plným názvem zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je základním právním předpisem, který upravuje energetické odvětví v České republice. Zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2001 a nahradil původní zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. Do tohoto zákona jsou implementovány jednotlivé právní předpisy Evropské unie, které se dotýkají energetických odvětví. V minulosti to byly například energetické liberalizační balíčky.

Novelizací z roku 2016 dává energetický zákon odběratelům možnost odstoupit od smlouvy s dodavatelem energií uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání nebo na dálku až 15 dní po zahájení 1. dodávky energií.[1]

Předmět úpravy

[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o obecný zákon upravující základní podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích, mezi které je dle zákona řazena elektroenergetika, plynárenství a teplárenství. Zákon je možné rozdělit na dvě hlavní části a to na část obecnou a na část zvláštní.

Obecná část

[editovat | editovat zdroj]

Hlavní bodem obecné části úpravy je úprava podnikání v energetických odvětvích. Zákon definuje a vyjmenovává, co je podnikáním v energetických odvětvích, a že pro podnikání je nutná licence podle energetického zákona. Mimo to je v obecné části zakotvena působnost Energetického regulačního úřadu a Operátora trhu (v ČR společnost OTE a.s.).

Zvláštní část

[editovat | editovat zdroj]

Zvláštní část se věnuje jednotlivým odvětvím energetiky. Základním účelem každé z částí je určit účastníky trhu v daném odvětví a přiřadit jim jednotlivá práva a povinnosti. Dále jsou zde upravena jednotlivá specifika odvětví, jako jsou elektrická přípojka, plynovodní nebo tepelná. Zvlášť jsou také upraveny smlouvy v daných odvětvích a případná ochranná pásma pro jednotlivá energetická zařízení.

Elektroenergetika

[editovat | editovat zdroj]

Základními účastníky trhu s elektřinou jsou dle energetického zákona tyto subjekty:

 • výrobci elektřiny,
 • provozovatel přenosové soustavy,
 • provozovatelé distribučních soustav,
 • operátor trhu,
 • obchodníci s elektřinou,
 • zákazníci.

Plynárenství

[editovat | editovat zdroj]

Účastníci trhu s plynem jsou obdobní, jako v sekci elektroenergetika. Navíc přibývá provozovatel zásobníku plynu. Účastníci jsou taxativně vyjmenování tito:

 • výrobci plynu,
 • provozovatel přepravní soustavy,
 • provozovatelé distribučních soustav,
 • provozovatelé zásobníků plynu,
 • obchodníci s plynem,
 • zákazníci,
 • operátor trhu.

Teplárenství

[editovat | editovat zdroj]

Sekce plynárenství, na rozdíl od předešlých dvou oblastí, nejmenuje přesný seznam účastníků trhu s teplem. Přesto se jednotliví účastníci z textu zákona dají vysledovat. Zákon jmenuje zejména tyto účastníky:

 • držitel licence na výrobu tepla,
 • držitel licence na rozvod tepla,
 • odběratel tepla.
 1. Zjistěte, kdy máte nárok na odstoupení od smlouvy na dodávku energie bez sankcí. Elektrina.cz [online]. [cit. 2019-07-16]. Dostupné online. 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]