Registr osob

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Registr osob (ROS) je jedním ze čtyř základních registrů České republiky (ISZR). Jeho vznik je dán zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Základní registry byly spuštěny 1. července 2012.[zdroj?] ROS je spravován Českým statistickým úřadem. Je součástí Informačního systému veřejné správy (ISVS).

Evidované subjekty[editovat | editovat zdroj]

Evidované údaje[editovat | editovat zdroj]

Referenční údaje[editovat | editovat zdroj]

Podstatným prvkem systému základních registru jsou referenční údaje, které příslušné orgány veřejné správy přebírají a využívají jako zaručené, platné a aktuální, bez nutnosti dalšího ověřování. ROS obsahuje následující referenční údaje:

 • obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby; jde-li o osobu vedenou v ROB, vede se tento údaj ve formě referenční vazby
 • AIFO pro agendu registru osob – referenční odkaz do ROB
 • datum vzniku nebo datum zápisu do evidence
 • datum zániku nebo datum výmazu z evidence
 • právní forma podle číselníku ČSÚ
 • záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna,
 • statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na ROB anebo na ROS nebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob
 • právní stav
 • adresa sídla osoby nebo adresa místa podnikání fyzické osoby; je-li adresa vedena v RUIAN, vede se tento údaj ve formě referenční vazby
 • datum zahájení provozování činnosti v provozovně
 • datum ukončení provozování činnosti v provozovně
 • adresa místa provozovny; je-li adresa vedena v RUIAN, vede se tento údaj ve formě referenční vazby
 • adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na RUIAN, popřípadě bydliště v zahraničí fyzické osoby vedené textem

Technické údaje[editovat | editovat zdroj]

 • kód agendy
 • datum prvotního zápisu do ROS,
 • datum poslední změny údaje vedeného v ROS
 • identifikační číslo osoby (jednoznačný identifikátor osoby v ROS)
 • identifikační číslo provozovny
 • provozní údaje o využívání neveřejných údajů z ROS

Editoři[editovat | editovat zdroj]

Veškeré záznamy do ROS zapisují pouze příslušní editoři ROS. Editoři přidělují IČO poskytnuté informačním systémem ROS a zapisují a aktualizují příslušné referenční údaje v ROS. Jsou odpovědní za správnost a úplnost dat – editor je zodpovědný za to, že jím zapsané referenční údaje jsou v souladu s údaji uvedenými v dokumentech, na jejichž základě jsou údaje do ROS zapsány. Editorem ROS jsou tyto orgány nebo instituce:

 • Česká národní banka
 • Český báňský úřad
 • Český telekomunikační úřad
 • Energetický regulační úřad
 • Krajské soudy
 • Krajské úřady
 • Magistrát hl. města Prahy
 • Ministerstvo kultury ČR
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvo spravedlnosti ČR
 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Obce
 • Obchodní rejstřík
 • Příslušná profesní komora
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Státní veterinární správa
 • Systém datových schránek
 • Úřad pro civilní letectví

Integrovaný agendový informační systém ROS (IAS-ROS)[editovat | editovat zdroj]

IAIS-ROS je centrální webové řešení připravené v gesci ČSÚ, které poskytuje editorům ROS nástroj pro zápis osob i změn referenčních údajů bez nutnosti pro příslušnou agendu vytvářet nebo upravovat vlastní informační systém.

Ochrana osobních údajů[editovat | editovat zdroj]

Uvedení základních registrů do praxe posiluje ochranu a bezpečnost osobních údajů vedených v rámci veřejné správy. V této souvislosti vzniká orgánům veřejné správy povinnost používat k jednoznačnému určení fyzické osoby agendový identifikátor fyzické osoby (AIFO). Každá agenda bude mít pro danou osobu přiřazen vlastní unikátní identifikátor. Jedná se o ochranný prvek, kterým se zabrání neoprávněnému propojení osobních údajů fyzické osoby z různých agend. Přidělování AIFO jednotlivým agendám a jeho odvození ze zdrojového identifikátoru zabezpečuje informační systém ORG spravovaný Úřadem na ochranu osobních údajů.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]