Psychospirituální krize

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Psychospirituální krize (angl. spiritual emergency[1], případně i spiritual crisis) je jednou z forem krize vlastní identity. Jde o stav, kdy u člověka dochází k významným změnám v názorovém či hodnotovém systému (např. jeho jedinečné cíle, hodnoty, postoje, přesvědčení apod.) zpravidla v důsledku mimořádného spirituálního zážitku. Jeho příčinou mohou být též mimořádné stavy vědomí, mystické, paranormální či jiné neobvyklé zážitky. Člověk se jimi může cítit být ohrožen, nebo má díky nim potíže se zvládáním každodenního života.

Tento okruh potíží byl pod názvem Náboženský nebo spirituální problém zařazen v USA do Diagnostického a statistického manuálu Americké psychiatrické asociace (DSM-IV) v roce 1994. V současné verzi (DSM-V) pod kódem V62.89 (Z65.8) označuje stavy, kdy je v centru klinického zájmu náboženská či spirituální obtíž. Zahrnuje stavy spojené s pozbytím víry, změnou vyznání, které mohou, ale nemusejí být spojeny s konkrétní církví.[2]

Další souvislosti[editovat | editovat zdroj]

Tyto zážitky se mohou vyskytnout v souvislosti s různými formami duchovní praxe, po silném emočním či traumatickém zážitku, po užití psychedelických látek a nebo i zcela náhle, spontánně. Příkladem neobvyklých zkušeností může být objevení se mimosmyslového vnímání nebo předvídání budoucích situací, zkušenost existence mimo vlastní tělo, kontakt s duchy, vize, hlasy, pocity sjednocení s druhými lidmi, přírodou, vesmírem, příval nesrozumitelných emocí, apod. Do vědomí mohou také různými způsoby vstupovat mytologická témata jako např. téma smrti, zničení a znovustvoření, boj mezi silami dobra a zla, téma nového světa, nového společenského řádu, atd. Člověk může mít pocit, že je vyvoleným, vykupitelem, zachráncem lidstva, apod.

Uvedené prožitky jsou někdy velmi dramatické, zahlcující a nevítané. Vzhledem k neobvyklosti takových zkušeností v naší kultuře mohou vyvést z rovnováhy nejen toho, kdo je zažívá, ale i jeho blízké. Lidé mívají potíže s integrací těchto zkušeností, s rozlišováním vnitřní a vnější reality. Cítí se být izolovaní, mívají strach o své duševní zdraví i o život. Mnohdy prožívají zaplavující pocity úzkosti, hněvu, viny nebo deprese, ale i pocity intenzivního soucítění a nepodmíněné lásky. Typické je také extrémní kolísání nálad.

Psychologové a psychiatři jsou zpravidla při setkání s výše uvedenými symptomy velmi obezřetní neboť psychospirituální krize v mnohém připomínají vážné duševní poruchy z okruhu psychóz. Rozhodnout, zda se jedná o duchovní krizi, v praxi znamená zároveň stanovit, zda by klientovi pomohla alternativní strategie léčby vypracovaná odborníky na tuto problematiku (S. Grof, Ch. Grof, D. Lukoff, E. Bragdon, J. Perry, E. Podvoll a další).

Ke klíčovým znakům odlišujícím psychospirituální krizi od psychóz patří především schopnost klienta i v průběhu dramatických prožitků vytvořit a udržet adekvátní psychoterapeutický vztah, komunikovat a spolupracovat. Dále také schopnost připustit, že proces může vycházet z vlastní psýché, zájem o probíhající zkušenost a její význam, nenarušené myšlení a základní orientace v sociálním světě. Psychospirituální krize mívá relativně náhlý nástup, před kterým jedinec nemívá trvalejší potíže s navazováním vztahů a uplatněním ve společnosti.

Naopak projektování vnitřních obsahů na vnější osoby či události, déle trvající identifikace s těmito obsahy (např,: „Jsem spasitel!“), přítomnost pronásledujících hlasů a bludů nebo destruktivní a sebedestruktivní tendence jsou indikací pro upřednostnění tradičních léčebných postupů.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Stanislav Grof. Spiritual Emergency: When Personal Transformation Becomes a Crisis.
  2. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Washington : American Psychiatric Association, 2013.  

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Grof, Stanislav; Grof, Christina: Krize duchovního vývoje. Praha, Chvojkovo nakladatelství 1999.
  • Grof, Stanislav; Grof, Christina: Nesnadné hledání vlastního já. Praha, Chvojkovo nakladatelství 1999.
  • Čhödrön, Pema: Když ztrácíme půdu pod nohama. Praha, Šťastní lidé 2002.
  • Greenwellová, Bonnie: Energie transformace. Praha, DharmaGaia 2002.
  • Jyoti: Anděl zavolal mé jméno. Praha, DharmaGaia 2000.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • Diabasis – sdružení pro podporu lidí procházejících psychospirituální krizí
  • Mystika a schizofrenie – kniha o zkušenostech psychospirituální krize
  • Stín stromu – diskusní fórum pro lidi procházející psychospirituální krizí