Projektant

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Projektanti u rýsovacího prkna

Projektant je osoba, která se věnuje projektování, tedy navrhování něčeho[1]. Projektant v rámci projekční činnosti vytváří projekt (projektuje). Projektanty mohou být nazvány osoby z mnoha oborů lidské činnosti, ale zejména z oblasti stavebnictví.

Ve stavebnictví[editovat | editovat zdroj]

Projektanta definuje stavební zákon jako fyzickou osobu oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb.[2] k projektové činnosti ve výstavbě.[3] Taková osoba je pak oprávněna zpracovávat tzv. projektové dokumentace, které jsou definovány stavebním zákonem[4] (nejčastějšími stupni projektových dokumentací jsou např. dokumentaci pro stavební povolení či dokumentace pro provádění stavby).

V případě staveb financovaných z veřejného rozpočtu je projektant přizván k výkonu tzv. autorského dozoru, který slouží k ověření souladu prováděné stavby s touto dokumentací.[5]

Projektant také může zpracovávat další stupně projektové dokumentace např. dokumentaci pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro výběrové řízení resp. zadání stavby, dokumentaci pro provedení (realizaci) stavby a další.[6]

V oblasti vyhrazených technických zařízení[editovat | editovat zdroj]

V oblasti vyhrazených technických zařízení, avšak současně mimo režim stavebního zákona, je projektant definován jako osoba znalá pro řízení činnosti[7].

V oblasti drážních zařízení[editovat | editovat zdroj]

V působnosti drážního úřadu je projektant definován jako osoba znalá s vyšší kvalifikací[8].

V oblasti důlních zařízení[editovat | editovat zdroj]

V působnosti báňského úřadu je projektant definován jako osoba splňující příslušné kvalifikační požadavky[9].

Optikou živnostenského zákona[editovat | editovat zdroj]

Živnostenský zákon definuje několik živnostenských oprávnění, souvisejících s projektováním.

Oblast živností vázaných:

 • živnostenské oprávnění "projektová činnost ve výstavbě", opravňující k výkonu vybraných činností ve výstavbě[6][10].

Oblast živností volných:

 • živnostenské oprávnění "34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení"[10]
 • živnostenské oprávnění "61. Projektování pozemkových úprav"[10]
 • živnostenské oprávnění "63. Projektování elektrických zařízení"[10]

Oblast živností koncesovaných:

 • živnostenské oprávnění "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob", zahrnující mj. i "Projektování (...) elektronických poplachových systémů (zejména systémů zabezpečovacích, tísňových, protipožárních, kontroly vstupu, přivolání pomoci, integrovaných a kamerových), určených k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a jejich okolí."[10]


Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. FILIPEC, Josef, et al. (ed.). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 4. vyd. Praha: Academia, 2005. 647 s. ISBN 978-80-200-1080-3. S. 310. 
 2. Zákon č. 360/1992 ze dne 7. května 1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. [cit. 2012-06-23]. Dostupné online. Archivováno 6. 6. 2020 na Wayback Machine.
 3. Zákon č. 183/2006 ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 22 odst. 4. [cit. 2012-06-23]. Dostupné online. Archivováno 16. 7. 2020 na Wayback Machine.
 4. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 158 odst. 2. [cit. 2023-03-19]. Dostupné online.
 5. Zákon č. 183/2006 ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 152 odst. 4. [cit. 2012-06-24]. Dostupné online. Archivováno 6. 6. 2020 na Wayback Machine.
 6. a b Zákon č. 183/2006 ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 158 odst. 1. [cit. 2012-06-23]. Dostupné online. Archivováno 6. 6. 2020 na Wayback Machine.
 7. Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, § 19 odst. 2 písm. b) věta poslední. [cit 2023-03-19]. Dostupné online.
 8. Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), bod č. 8 Přílohy č. 4. [cit. 2023-03-19]. Dostupné online.
 9. Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, § 2 odst. 1 písm. f). [cit. 2023-03-19]. Dostupné online.
 10. a b c d e Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. [cit. 2023-03-19]. Dostupné online.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]