Přeskočit na obsah

Dokumentace pro stavební povolení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Příklad dokumentace

Dokumentace pro stavební povolení slouží pro účely stavebního řízení a vydání stavebního povolení, případně ohlášení, podle tzv. Stavebního zákona.[1] Obsah a rozsah dokumentace pro stavební povolení definuje vyhláška č. 499/2006 Sb. v příloze 1,[2] případně vyhláška č. 146/2008[3] o dokumentaci dopravních staveb. Dokumentaci zpracovává fyzická osoba oprávněná podle zákona č. 360/1992 Sb.[4] k projektové činnosti ve výstavbě – projektant.

Jednotlivé části dokumentace pro stavební povolení

[editovat | editovat zdroj]
 • doklady prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem,
 • plná moc (v případě zastupování),
 • projektová dokumentace stavby zpracovaná projektantem,
 • plán kontrolních prohlídek stavby,
 • závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů (standardní součást projektové dokumentace),
 • doklady o jednání s účastníky řízení,
 • územní rozhodnutí případně územní souhlas (v případě vydání jiným správním orgánem),
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat.[5]
 1. Zákon č. 183/2006 ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 158. [cit. 2012-06-23]. Dostupné online. Archivováno 6. 6. 2020 na Wayback Machine.
 2. Vyhláška č. 499/2006 ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, příloha 1. [cit. 2012-06-23]. Dostupné online. Archivováno 6. 6. 2020 na Wayback Machine.
 3. Vyhláška č. 146/2008 ze dne 9. dubna 2008, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. [cit. 2012-06-23]. Dostupné online. Archivováno 6. 6. 2020 na Wayback Machine.
 4. Zákon č. 360/1992 ze dne 7. května 1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. [cit. 2012-06-23]. Dostupné online. Archivováno 6. 6. 2020 na Wayback Machine.
 5. Stavební řád Archivováno 2. 4. 2015 na Wayback Machine., 3D-interiery.cz.

Související články

[editovat | editovat zdroj]