Politický marketing

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Politický marketing je součástí politického managementu. Politický marketing je obvykle používán jako klasický model 4P, který zahrnuje tržní segmentaci, „umístění“ kandidáta, formulaci strategie a její implementaci. Úkolem politického marketingu je pochopit a charakterizovat voliče a poté jej nenásilně donutit přijmou ideu, myšlenky, postoj a jiné politické činy klienta (politika). Dále můžeme do politického marketingu zařadit též krizovou komunikaci, jejímž úkolem je vyřešit problém dříve než se problém projeví na veřejnost.

V politickém marketingu nesmíme opomenou tzv. politainment,který propojuje politiku se zábavou a vyznačuje se formou masmediálního zprostředkování informací. Stejně jako infotainment má za úkol popularizaci a přiblížení se k zvoleným cílovým skupinám.

Nástroje politického marketingu[editovat | editovat zdroj]

Základním nástrojem politického marketingu je analýza politického trhu. Díky této analýze může strana či kandidát vytvořit svůj politický profil či politický program. Dalšími nástroji je segmentace a zacílení voličů.

V nástrojích politického marketingu nesmíme opomenout masmédia. K dosažení žádoucích účinků politického marketingu slouží převážně:

 • tisková zpráva
 • press foyer
 • press trip
 • řízený rozhovor
 • řízený informační únik
 • lobbing
 • astroturfing
 • spin doctoring

Dalšími nástroji politického marketingu mimo masmédia jsou:

 • Direkt mail
 • Search Engine Marketing
 • Sociální sítě
 • Youtube
 • Twitter
 • Linkedin
 • Mobilní marketing
 • Textové zprávy SMS
 • Reklama ve hrách

Výhody politického marketingu pro politika[editovat | editovat zdroj]

Vlivem politického marketingu může odborník v tomto oboru zlepšit způsob komunikace klienta, zlepšit způsoby prezentace jeho názorů, postojů a myšlenek. Dále může politika naučit účelové komunikace s médii a pomůže mu vytvořit vhodnou účelovou strategii.