Plavčík

From Wikipedie
Jump to navigation Jump to search
Možná hledáte: Plavčík (lodní).

Plavčík je osoba vykonávající dozor nad provozem plaveckého bazénu, koupaliště nebo jiného místa, kde se koupe větší množství lidí (např. pláž). Jeho úkolem je především dbát na bezpečnost koupajících se osob, ale často také například vyučuje plavání.

Náplň práce[edit | edit source]

Úkolem plavčíka je dbát na bezpečný provoz na koupališti, bazénu, pláži nebo jiném podobném zařízení.

Jeho pracovními činnostmi jsou dozor nad koupajícími i nad celým provozem plovárny, koupaliště či pláže – zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví koupajících se osob i osob využívajících pramice a jiná plavidla půjčovaná v rámci koupaliště – zachraňování tonoucích – poskytování první pomoci – napouštění bazénu – kontrola hygienického stavu vody a čistoty bazénu – provádění dezinfekce – kontrola technického stavu zařízení na čištění a na úpravu vody, na rozvod vody, čerpadel, výměníků a jiných technologických zařízení, jejich obsluha a běžná údržba – kontrola teploty vody, její případná regulace – výuka plavání – provádění instruktáží pro záchranu tonoucích – případné řízení podřízených plavčíků.

Pracovní prostředí[edit | edit source]

Povolání je vykonáváno u vody a ve vodě, je třeba počítat s vystavením se slunečnímu záření, s vysokými teplotami i s měnícími se klimatickými podmínkami a s prací o víkendech a v době dovolených.

Ve studiích sledujících zdraví plavčíků se následně prokázalo, že jsou vystaveni vyššímu riziku astmatu a některých dýchacích potíží. Astma je spojováno hlavně s vystavením vedlejším produktům chlorace v plaveckých bazénech jako je trichloramin, který může způsobit kromě toho i akutní podráždění spojivek a vyvolat slzení, kašel nebo obtížné dýchání.[1]

Předpoklady pro výkon funkce[edit | edit source]

Podmínkou výkon činnosti je absolvování kurzu pro plavčíky, popř. kurzu pro plavecké mistry (má-li být součástí plavčíkovy činnosti i výuka plavání, což obvykle bývá), kladný vztah k vodě, perfektní plavecké schopnosti, fyzická zdatnost a obratnost, nebojácnost, rychlá reakce, spolehlivost, ukázněnost. Nevhodné pro občany s jakoukoliv vadou nebo onemocněním snižujícím jejich tělesnou zdatnost, sluchovou nebo zrakovou ostrost, pro občany nervově labilní, s rozsáhlými kožními procesy, epilepsií, onemocněními ušními spojenými s výtoky.

Externí odkazy[edit | edit source]