Placebo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Placebo efekt)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tento článek je o léčivech. Další významy jsou uvedeny na stránce Placebo (rozcestník).

Placebo (z latinského placebopotěším[1][p. 1]) je neúčinná látka, která je upravena do stejné formy jako lék (stejný vzhled, stejná chuť). Analogicky lze použít pojem placebo i pro další terapeutický postup (například terapeutický přístroj nebo forma psychoterapie), u kterého se nepředpokládá, že by byl terapeutický vliv vyšší než jen nespecifický psychoterapeutický vliv léčení. Vliv má také to, zda člověk ví, zda je to placebo.[2] Pokud má placebo negativní účinky, nazývá se nocebo (latinsky „uškodím“) [3].

Placebo je používáno jako kontrolní vzorek při testování účinností léků a terapeutických přístrojů. Pokud se během testování prokáže, že účinnost placeba je stejná jako účinek testovaného léku, je zlepšení stavu po použití testovaného postupu pouze výsledkem sugesce. Takový výsledek testování se interpretuje tak, že testovaný terapeutický postup není účinný.[zdroj?]

Efekt placebo[editovat | editovat zdroj]

S placebem souvisí tzv. efekt placebo. Jde o to, že dokonce i placebo obvykle vykazuje jistý pozitivní dopad na pacientův zdravotní stav. Jeho podstata spočívá v psychice pacienta. Vysvětluje se jednak autosugescí pacienta (pacient se domnívá, že je účinně léčen a že se má jeho zdravotní stav zlepšit a toto očekávaní samo se u něj promítne v potlačování negativních změn a zveličování těch pozitivních, což vyústí v pocit zlepšení), jednak tím, že už samo vědomí, že je o něj dobře a odborně pečováno, pacienta uklidní a může způsobit reálné zlepšení zdravotního stavu, neboť zklidnění a zlepšení psychického stavu má samozřejmě jistou odezvu i ve fyziologii organismu.

Efekt placebo působí na všechny lidi, míra účinku placeba se však může individuálně lišit.[zdroj?] Lze dokonce nalézt i geny pro placebo efekt.[4] Účinnost placeba se liší u jednotlivých typů nemocí. Například bolest nebo deprese reagují na placebo poměrně silně, rakovina je obvykle ovlivněna jen minimálně co se týče pravděpodobnosti vyléčení, na placebo však mohou dobře reagovat některé průvodní jevy nádorového onemocnění nebo jeho terapie.[zdroj?]

Efekt placebo je základním faktorem, který spolu s hojivou silou přírody je zodpovědný za případný léčebný účinek prostředků alternativní medicíny, které postrádají vlastní, specifickou účinnost. Placebový efekt se samozřejmě uplatňuje i při použití prostředků vědecké medicíny, které ovšem mají navíc své specifické látkové nebo fyzikální působení. Účinnost placebového efektu je však omezená. Objevuje se jen asi u třetiny až poloviny osob, u tzv. „placebo reaktorů“, a jeho mohutnost závisí na velikosti víry, důvěry. Druhým negativem je to, že časem, většinou už po 3 týdnech, placebo efekt odeznívá. Konečně placebo efekt ovlivňuje především psychiku, a jen zčásti tělesný stav. Prostředky alternativní medicíny jsou proto účinné jen u některých osob, převážně u psychických potíží nebo u chorob psychosomatických, ale u většiny ostatních chorob, kde je nutná příčinná, etiologická léčba, má placebo efekt jen pomocný význam. Efekt placebo lze srovnat s mechanismem působení mnoha jiných metod, které jsou zaměřeny na ovlivnění vědomí nemocného. Patří k nim např. sugesce, hypnóza, relaxační metody, metoda zvaná „pozitivní zdraví“, ale i všechny způsoby léčení vírou.[5]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. Termín „placebo“ pochází[zdroj?] z prvního slova 9. verše ze 116. žalmu, který zpívali duchovní při udělování svátosti umírajícím: Placebo Domino in regione vivorum… (Zalíbím se Pánu v zemi živých…) Stav mnoha nemocných se po tomto duchovním aktu nápadně zlepšil.[zdroj?]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. VISSER, Richard de; AYERS, Susan. Psychologie v medicíně. New York: Grada, 2015. Dostupné online. ISBN 978-80-247-5230-3. S. 88. 
  2. https://medicalxpress.com/news/2020-08-placebos-powerful-people-theyre.html - Placebos prove powerful even when people know they're taking one
  3. http://www.national-geographic.cz/detail/placebo-funguje-muze-vsak-lecit-i-skodit-19765/ - Placebo funguje. Může však léčit i škodit
  4. http://www.bbc.com/news/health-20042128 - Placebo effect may be 'down to genes'
  5. HEŘT, Jiří. Placebo [online]. Sisyfos, 6. 9. 2007. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Heřt J. a kol.: Homeopatie, clusterová medicína, atroposofická medicína. Nakl. Lidové noviny, Praha 1997
  • Kolektiv autorů: Alternativní medicína, možnosti a rizika. Grada, Praha 1995
  • Škrabánek P., McCormick J.: Pošetilosti a omyly v medicíně. Nakl. Lidové noviny, Praha 1995
  • Vinař O.: Placebo. In: Věda kontra iracionalita 1. Sborník. Academia, Praha 1998, 163-169

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]