Ontologie (informatika)

Z Wikipedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ontologie je v informatice výslovný (explicitní) a formalizovaný popis určité problematiky. Je to formální a deklarativní reprezentace, která obsahuje glosář (definici pojmů) a tezaurus (definici vztahů mezi jednotlivými pojmy). Ontologie je slovníkem, který slouží k uchovávání a předávání znalosti týkající se určité problematiky.

Ontologický datový model[editovat | editovat zdroj]

Ontologie se používají v umělé inteligenci, sémantickém webu, softwarovém inženýrství a systémovém inženýrství jako datový model reprezentující určitou znalost nebo její část. Datový model ontologie obecně obsahuje čtyři typy prvků: instance (jedinec,objekt), třídy, atributy a vazby.

Instance je základní stavební objekt datového modelu ontologie. Instancí může být konkrétní živý i neživý objekt (člověk, tabulka, molekula) nebo abstraktní objekt (číslo, pojem, událost).

Třída je množina jedinců určitého typu. Podmnožinou třídy je podtřída. Třída může obsahovat zároveň jedince i podtřídy.

Atribut popisuje určitou vlastnost, charakteristiku či parametr jedince. Každý atribut určitého jedince obsahuje přinejmenším název a hodnotu a je určen pro uložení určité informace vztahující se k danému jedinci.

Vazba je jednosměrné nebo obousměrné propojení dvou jedinců. Je možné říci, že vazba je určitým typem atributu, jehož hodnotou je jiný jedinec v ontologii.

Ontologické jazyky[editovat | editovat zdroj]

Ontologie mohou být reprezentovány formálními, semiformálními nebo neformálními jazyky. V dnešní době se hlavní vývoj ubírá především v oblasti formálních jazyků ontologií sémantického webu, zejména RDF a jazyky rodiny OWL.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • ŠTENCEK, Jiří. Užití sémantických technologií ve značkovacích jazycích. , 2009. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Ing. Marek Nekvasil. Dostupné online.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]