Přeskočit na obsah

Newtonův ochlazovací zákon

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Newtonův ochlazovací zákon je „empirický zákon udávající množství tepla, které přestoupí vlivem konvekce z tělesa do chladnější tekutiny“,[1] tedy mezi proudící tekutinou a pevnou stěnou, kterou tato tekutina obtéká. Zákon říká, že množství tepla Q je úměrné teplotnímu rozdílu mezi tělesem Tw a tekutinou T, ploše A, na které dochází k přestupu tepla, a času t.[1] Platí tedy, že Q = αA (Tw - T)t neboli že „koeficientem úměrnosti α je součinitel přestupu tepla“.[1]

Newtonův ochlazovací zákon říká, že tepelný tok roste přímo úměrně rozdílu teplot mezi jádrem obtékající tekutiny a povrchem obtékané stěny. Matematicky tedy:

(když tw > tf)

resp.

(když tf > tw)

kde je tepelný tok (tj. teplo převedené danou plochou za jednotku času), α je součinitel přestupu tepla, A je plocha povrchu stěny, jíž se dotýká sledovaná tekutina, tw je teplota na povrchu stěny (tedy na fázovém rozhraní), tf je teplota v jádru tekutiny (tedy v hlavním proudu tekutiny).

Hodnota součinitele přestupu tepla závisí na fyzikálních vlastnostech tekutiny, na hydrodynamických podmínkách a geometrických charakteristikách systému. V praxi se počítá podle vzorce α = (λ.Nu)/l, přičemž λ je součinitel tepelné vodivosti, Nu je tzv. Nusseltovo číslo a l je charakteristický geometrický rozměr systému. Vzorec Nusseltova čísla bývá v tabulkách uváděn v různých podobách v závislosti na konkrétních podmínkách (např. jeden vzorec Nu platí pro nucené obtékání jednotlivé trubice kolmo na osu).

Vyjádření pomocí hustoty tepelného toku

[editovat | editovat zdroj]

Místo pomocí tepelného toku () lze Newtonův zákon ochlazování vyjádřit pomocí hustoty tepelného toku (), tedy:

, resp. .

Vyjádření pomocí tepelného odporu tekutiny

[editovat | editovat zdroj]

Místo pomocí součinitele přestupu tepla α lze Newtonův zákon ochlazování vyjádřit pomocí (celkového) tepelného odporu tekutiny (R = 1/(α.A)), tedy:

, resp. .

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Newtonov ochladzovací zákon na slovenské Wikipedii.

  1. a b c "Technický slovník naučný. 5. svazek M – O." 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům s.r.o. 2003. 470 s. ISBN 80-86044-23-8