Tato stránka je zamčena

Modul:Wikidata

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hlavní modul pro práci s daty na Wikidatech. Jeho základ byl převzat z test2wiki:Module:Wikidata, postupně je rozšiřován o nové funkce.

Modul je rozdělen do submodulů:

Viz též seznam šablon, které tento modul využívají.

Použití

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Wikidata/Přebírání do infoboxů.

Do šablony vložte {{#invoke:Wikidata|funkce|parametry = jako v šablonách}}.

Parametry a funkce označené hvězdičkou (*) nejsou plně podporované a není zatím doporučeno je využívat. Naopak parametry či funkce označené křížkem (†) jsou zastaralé a mohou být v brzké době odstraněny.

Přehled všech funkcí a parametrů
Funkce Popis funkce Parametr Povinný Popis parametru
formatStatements získá data, vybere tvrzení, přefiltruje, seřadí a zformátuje jejich hodnoty a vrátí jejich seznam id ne identifikátor položky (písmeno „q“ následované číslicemi) nebo vlastnosti (písmeno „p“ následované číslicemi) na Wikidatech, jejíž data se mají získat pro další práci s nimi (implicitně je to položka propojená s danou stránkou)
of ne identifikátor vlastnosti na Wikidatech (písmeno „p“ následované číslicemi), ze kterého se získá entita, kterou modul skutečně využije, tak, že se použije první nejlepší hodnota vlastnosti
page ne název stránky, jejíž položka se má použít pro získání údajů
wiki ne zkratka projektu (např. enwiki), z něhož uvedená stránka pochází
property ano identifikátor vlastnosti na Wikidatech (písmeno „p“ následované číslicemi), jejíž hodnoty se mají zformátovat a zobrazit
value† ne pokud je tento parametr zadaný, jeho obsah se zobrazí
over† ne pokud je „true“, prázdná hodnota parametru „value“ se nepovažuje za zadanou
compare† ne pokud je „true“ a parametr „value“ je zadaný, modul srovná jeho obsah a data na Wikidatech podle ostatních parametrů určených k filtrování dat a označí jej CSS třídou podle shodnosti dat
addlink ne pokud je „true“, na konci dat z repozitáře se objeví (e) odkazující přímo na vlastnost
addclass ne pokud je „false“, potlačí obalení údajů CSS třídou (používat jen ve výjimečných případech)
value-formatter ne submodul modulu Wikidata/Formatters (jeho podstránka), která se použije pro formátování hodnot, pokud výchozí submodul není vyhovující (seznam, návod)
limit ne maximální počet hodnot, které se v seznamu zobrazí
rank ne nutné postavení hodnoty v rámci tvrzení;
může být all – použijí se všechna tvrzení; best – použijí se buď pouze tvrzení, která mají preferované postavení, nebo pouze ta s normálním postavením, pokud žádné preferované není; valid (implicitní) – použijí se jak preferovaná, tak normálně postavená tvrzení; preferred, normal, deprecated – použijí se pouze tvrzení s odpovídajícím postavením
withtarget ne hodnota, jíž mají nabývat hledaná tvrzení (užitečné zejména pro funkce getCount a getQualifier)
withqualifier ne identifikátor vlastnosti na Wikidatech (písmeno „p“ následované číslicemi), která musí být přiřazena dané hodnotě v tvrzení jako vymezení
withqualifiervalue ne hodnota, jíž má nabývat vlastnost vymezení daná parametrem „withqualifier“
withunit ne identifikátor položky na Wikidatech
withlabel*
withsitelink*
withlang ne kód jazyka, ve kterém mají být hodnoty jednojazyčného textu
date ne datum ve formátu YYYY-MM-DD nebo „#now“ (dnešní datum), ke kterému mají být tvrzení platná
sort ne způsob, jakým změnit implicitní pořadí jednotlivých hodnot; hodnota parametru odpovídá čárkou odděleným podstránkám modulu Wikidata/Sorters
invert ne pokud je „true“ a je zadán způsob řazení („sort“), řazení bude sestupné, nikoliv výchozí vzestupné
pattern ne pokud je typ hodnoty řetězec, je toto vzor pro zformátování, přičemž „$1“ nahrazuje daný řetězec
autoformat ne pokud je „true“ a typ hodnoty řetězec, modul se na stránce dotyčné vlastnosti pokusí najít náhradu za pattern (URL pro zformátování (P1630)) a aplikuje ji
precision ne přizpůsobení formátu časových údajů (pokud je skutečná přesnost nižší, formát se přizpůsobí jí); 11 – 10. srpna 2020, 10 – srpen 2020, 9 – 2020 atd.
somevalue ne pokud je vyplněný, modul bude zobrazovat i speciální hodnotu „neznámá hodnota“ s tímto textem
novalue ne pokud je vyplněný, modul bude zobrazovat i speciální hodnotu „bez hodnoty“ s tímto textem
showqualifier ne čárkou oddělené identifikátory vlastností na Wikidatech (písmeno „p“ následované číslicemi nebo „time“), které se zobrazí v závorce za hodnotou, pokud jsou dané hodnotě jako vymezení přiřazeny
showtargetdata* ne podobné jako „showqualifier“, ovšem data se místo z vymezení získávají z cílové položky
targetdate* ne podobné jako „date“, vztahuje se k údajům cílové položky
showsource ne pokud je „true“, k datům z repozitáře se přidají reference
max_ref ne maximální počet referencí, které se mají zobrazit
showmore ne pokud je hodnota „true“, tak se v případě, že existuje více hodnot, než kolik povoluje limit, zobrazí na konci jejich seznamu text „… více na Wikidatech“ s odkazem přímo na vlastnost
separator ne znaky, jimiž se v seznamu oddělí jednotlivé hodnoty, kromě předposlední a poslední (implicitně čárka)
conjunction ne znaky, jimiž se v seznamu oddělí předposlední a poslední hodnota (implicitně spojka „a“)
formatStatementsFromLua funkce, kterou používají pouze jiné moduly a která je jinak shodná s „formatStatements“ entity ne tabulka s entitou, s níž má modul pracovat
dumpWikidataEntity zobrazí entitu v čitelné podobě, užitečná pro ladění a zavádění nových funkcí, nepoužívá se v šablonách nebo článcích id ne identifikátor položky (písmeno „q“ následované číslicemi) nebo vlastnosti (písmeno „p“ následované číslicemi) na Wikidatech, jejíž entita se zobrazí (implicitně je to položka propojená s danou stránkou)
getSitelink vrátí odkaz na článek daného projektu site / první nepojmenovaný ne zkratka projektu (implicitně „cswiki“)
pattern ne vzor pro zformátování odkazu, kde „$1“ je název odkazovaného článku (implicitně „$1“)
id ne identifikátor položky (písmeno „q“ následované číslicemi) nebo vlastnosti (písmeno „p“ následované číslicemi) na Wikidatech, jejíž data se mají získat pro další práci s nimi (implicitně je to položka propojená s danou stránkou)
of ne identifikátor vlastnosti na Wikidatech (písmeno „p“ následované číslicemi), ze kterého se získá entita, kterou modul skutečně využije, tak, že se použije první nejlepší hodnota vlastnosti
page ne název stránky, jejíž položka se má použít pro získání údajů
wiki ne zkratka projektu (např. enwiki), z něhož uvedená stránka pochází
addclass ne pokud je „true“, odkaz bude obalen CSS třídou
getLabel vrátí štítek položky v daném jazyce lang ne zkratka jazyka (implicitně „cs“)
id ne identifikátor položky (písmeno „q“ následované číslicemi) nebo vlastnosti (písmeno „p“ následované číslicemi) na Wikidatech, jejíž data se mají získat pro další práci s nimi (implicitně je to položka propojená s danou stránkou)
of ne identifikátor vlastnosti na Wikidatech (písmeno „p“ následované číslicemi), ze kterého se získá entita, kterou modul skutečně využije, tak, že se použije první nejlepší hodnota vlastnosti
page ne název stránky, jejíž položka se má použít pro získání údajů
wiki ne zkratka projektu (např. enwiki), z něhož uvedená stránka pochází
addclass ne pokud je „true“, štítek bude obalen CSS třídou
getDescription vrátí popisek položky v daném jazyce lang ne zkratka jazyka (implicitně „cs“)
id ne identifikátor položky (písmeno „q“ následované číslicemi) nebo vlastnosti (písmeno „p“ následované číslicemi) na Wikidatech, jejíž data se mají získat pro další práci s nimi (implicitně je to položka propojená s danou stránkou)
of ne identifikátor vlastnosti na Wikidatech (písmeno „p“ následované číslicemi), ze kterého se získá entita, kterou modul skutečně využije, tak, že se použije první nejlepší hodnota vlastnosti
page ne název stránky, jejíž položka se má použít pro získání údajů
wiki ne zkratka projektu (např. enwiki), z něhož uvedená stránka pochází
addclass ne pokud je „true“, popisek bude obalen CSS třídou
getAliases vrátí aliasy položky v daném jazyce lang ne zkratka jazyka (implicitně „cs“)
limit ne maximální počet aliasů, který se má zobrazit
id ne identifikátor položky (písmeno „q“ následované číslicemi) nebo vlastnosti (písmeno „p“ následované číslicemi) na Wikidatech, jejíž data se mají získat pro další práci s nimi (implicitně je to položka propojená s danou stránkou)
of ne identifikátor vlastnosti na Wikidatech (písmeno „p“ následované číslicemi), ze kterého se získá entita, kterou modul skutečně využije, tak, že se použije první nejlepší hodnota vlastnosti
page ne název stránky, jejíž položka se má použít pro získání údajů
wiki ne zkratka projektu (např. enwiki), z něhož uvedená stránka pochází
separator ne znaky, jimiž se v seznamu oddělí jednotlivé aliasy, kromě předposledního a posledního (implicitně čárka)
conjunction ne znaky, jimiž se v seznamu oddělí předposlední a poslední alias (implicitně spojka „a“)
getBadges vrátí štítek odznaku přiřazeného danému odkazu na článek site ano zkratka projektu
id ne identifikátor položky (písmeno „q“ následované číslicemi) nebo vlastnosti (písmeno „p“ následované číslicemi) na Wikidatech, jejíž data se mají získat pro další práci s nimi (implicitně je to položka propojená s danou stránkou)
of ne identifikátor vlastnosti na Wikidatech (písmeno „p“ následované číslicemi), ze kterého se získá entita, kterou modul skutečně využije, tak, že se použije první nejlepší hodnota vlastnosti
page ne název stránky, jejíž položka se má použít pro získání údajů
wiki ne zkratka projektu (např. enwiki), z něhož uvedená stránka pochází
getCount vrátí počet tvrzení podle daných kritérií všechny parametry pro filtrování
getCurrentId vrátí id položky, se kterou je stránka propojena
getId Vrátí id položky propojené se zadanou stránkou. Není-li propojená a jedná se o přesměrování, následuje jej (i rekurzivně). Nepodaří-li se, zkusí další stránky, pokud jich bylo zadáno víc. Nedostane-li parametry přímo, zpracuje parametry předané volající šabloně. první, druhý, ... nepojmenovaný ne název stránky na dané wiki (implicitně aktuální stránka)
wiki ne zkratka projektu (např. enwiki), z něhož uvedená stránka pochází
getRawValue použije stejná kritéria jako „formatStatements“, ovšem vrátí strojově čitelný (nezformátovaný) údaj všechny parametry pro filtrování
field ne pokud je typ hodnoty souřadnice, toto je její část, která se zobrazí; jedno z „latitude“, „longitude“, „precision“ a „globe“
getRawValueFromLua jako „getRawValue“, pro použití v jiném modulu entity ne tabulka s entitou, s níž má modul pracovat
getQualifier vrací hodnoty vymezení nalezeného tvrzení stejné jako u funkce „formatStatements“
qualifier ano vlastnost vymezení, jejíž hodnoty mají být vráceny
getRawQualifier aplikuje chování funkce getRawValue na getQualifier stejné jako pro getQualifier
formatEntity lokalizuje položku zadanou pomocí jejího identifikátoru (pokusí se vytvořit lokální odkaz a zobrazit štítek) id ne id položky, která se má zformátovat (jinak id položky, se kterou je stránka propojena)

require 'Modul:No globals'

local p = {}

local lib = require 'Modul:Wikidata/lib'
local i18n = mw.loadData('Modul:Wikidata/i18n')

local getArgs = (require 'Modul:Arguments').getArgs

local function getEntityIdFromStatements(statements)
	for _, statement in ipairs(statements) do
		if lib.IsSnakValue(statement.mainsnak) then
			if statement.mainsnak.datavalue.type ~= 'wikibase-entityid' then
				return error(lib.raiseInvalidDatatype('getEntityIdFromStatements',
					statement.mainsnak.datatype, {'wikibase-item', 'wikibase-property'}))
			end
			local Formatters = require 'Modul:Wikidata/Formatters'
			return Formatters.getRawValue(statement.mainsnak)
		end
	end
	return nil
end

local function getEntityIdFromEntity(entity, prop)
	local prop = mw.ustring.upper(prop)
	local statements = entity:getBestStatements(prop)
	return getEntityIdFromStatements(statements)
end

local function getEntityIdFromId(id, prop)
	local prop = mw.ustring.upper(prop)
	local statements = mw.wikibase.getBestStatements(id, prop)
	return getEntityIdFromStatements(statements)
end

local function getIdFromTitle(titleString, wiki)
	if wiki then
		return mw.wikibase.getEntityIdForTitle(titleString, wiki)
	end
	local title = mw.title.new(titleString)
	while title do
		local id = mw.wikibase.getEntityIdForTitle(title.prefixedText)
		if id then
			return id
		end
		title = title.redirectTarget
	end
	return nil
end

local function findEntityId(options)
	local id
	if options.entity and type(options.entity) == 'table' then
		id = options.entity.id
	end
	if not id and options.page then
		id = getIdFromTitle(options.page, options.wiki)
		if not id then
			return nil
		end
	end
	if not id then
		id = options.id or p.getCurrentId()
	end
	if id and options.of then
		id = getEntityIdFromId(id, options.of)
	end
	return id
end

local function findEntity(options)
	local entity
	if options.entity and type(options.entity) == 'table' then
		entity = options.entity
	end
	if not entity then
		if options.id then
			local id = options.id:upper()
			entity = mw.wikibase.getEntity(id)
			if entity and entity.id ~= id then
				mw.log(id .. ' je přesměrování na ' .. entity.id)
			end
		else
			if options.page then
				local id = getIdFromTitle(options.page, options.wiki)
				if id then
					entity = mw.wikibase.getEntity(id)
				end
			else
				entity = mw.wikibase.getEntity()
			end
		end
	end
	if options.of then
		if entity then
			local id = getEntityIdFromEntity(entity, options.of)
			if id then
				return mw.wikibase.getEntity(id)
			end
		end
		return nil
	end
	return entity
end

local function getSitelink(options)
	local id = findEntityId(options)
	if not id then
		return nil
	end

	local site = options.site or options[1]
	local sitelink = mw.wikibase.sitelink(id, site)

	if not sitelink then
		return nil
	end

	if options.pattern then
		sitelink = lib.formatFromPattern(sitelink, options.pattern)
	end
	if lib.IsOptionTrue(options, 'addclass') then
		sitelink = lib.addWdClass(sitelink)
	end
	return sitelink
end

local function formatStatementAndData(statement, options)
	if not statement.type or statement.type ~= 'statement' then
		return error(lib.formatError('unknown-claim-type', statement.type or '[neznámý]')) -- fixme: i18n
	end
	local Filterers = require 'Modul:Wikidata/Filterers'
	local Formatters = require 'Modul:Wikidata/Formatters'

	local result = { Formatters.getFormattedValue(statement.mainsnak, options) }
	local qualifiers
	if statement.qualifiers and options.showqualifier then
		local PropList = lib.textToTable(options.showqualifier)
		for _, property in ipairs(PropList) do
			local property = mw.ustring.upper(property)
			local Values = {}
			-- todo: remove this b/c
			local default_options = {
				autoformat = true,
				isQualifier = true,
				label = 'short',
				nolink = lib.IsOptionTrue(options, 'nolink'),
				precision = 9,
				property = property
			}
			for arg, value in pairs(options) do
				local match = mw.ustring.match(arg, 'qualifiers (.+)')
				if match then
					default_options[arg] = value
					default_options[match] = value
				end
			end
			if statement.qualifiers[property] then
				local Qualifiers = mw.clone(statement.qualifiers[property])
				local format_options = mw.clone(default_options)
				format_options.nolink = format_options.nolink or (Qualifiers[1].datatype == 'time')
				Filterers.filterQualifiers(Qualifiers, options)
				for _, snak in ipairs(Qualifiers) do
					if lib.IsSnakValue(snak) then
						table.insert(Values, Formatters.getFormattedValue(snak, format_options))
					end
				end
			elseif property == 'TIME' then
				local Data = {}
				local format_options = mw.clone(default_options)
				format_options.nolink = true
				-- todo: factor out
				for key, array in pairs(lib.props) do
					for _, prop in ipairs(array) do
						for _, snak in ipairs(statement.qualifiers[prop] or {}) do
							Data[key] = snak
							break
						end
					end
				end
				if Data.begin or Data.ending then
					table.insert(Values, lib.formatDateRange(Data, format_options))
				end
			end
			if #Values > 0 then
				result[property] = mw.text.listToText(Values)
			end
		end
	end
	if statement.references and lib.IsOptionTrue(options, 'showsource') then
		local Module = require 'Modul:Wikidata/cite'
		result.ref = Module.formatReferences(statement.references, options) -- or table of references?
	end
	return result
end

local function formatStatement(statement, options)
	local data = formatStatementAndData(statement, options)
	local result = data[1]
	if options.isQualifier == true then
		return result
	end

	local qualifiers
	if statement.qualifiers and options.showqualifier then
		local PropList = lib.textToTable(options.showqualifier)
		local tmp = {}
		for _, prop in ipairs(PropList) do
			local prop = mw.ustring.upper(prop)
			if data[prop] then
				table.insert(tmp, data[prop])
			end
		end
		if #tmp > 0 then
			qualifiers = table.concat(tmp, options['qualifiers separator'] or i18n['qualifiers separator'])
		end
	end
	if not qualifiers and options.showtargetdata then
		local entity
		local Filterers = require 'Modul:Wikidata/Filterers'
		local Formatters = require 'Modul:Wikidata/Formatters'
		if lib.IsSnakValue(statement.mainsnak) then
			if statement.mainsnak.datavalue.type == 'wikibase-entityid' then
				entity = mw.wikibase.getEntity(Formatters.getRawValue(statement.mainsnak))
			else
				return error(lib.formatError('invalid-datatype', statement.mainsnak.property, statement.mainsnak.datatype, 'wikibase-item/wikibase-property'))
			end
		end
		if entity then
			local PropList = lib.textToTable(options.showtargetdata)
			local date
			local rank = 'best'
			if options.targetdate then
				if lib.isPropertyId(options.targetdate) then
					date = p.getRawValueFromLua{ entity = options.entity, property = options.targetdate }
				else
					date = options.targetdate
				end
				if date then
					rank = 'valid'
				end
			end
			local options = {
				addclass = false,
				autoformat = true,
				date = date,
				entity = entity,
				isQualifier = true,
				label = 'short',
				nolink = true,
				precision = 9,
				rank = rank,
				sort = {'date'},
			}
			local Snaks = {}
			for _, property in ipairs(PropList) do
				local result
				if mw.ustring.lower(property) == 'time' then
					local Data = {}
					for key, array in pairs(lib.props) do
						for _, prop in ipairs(array) do
							options.property = prop
							local Statements = Filterers.filterStatementsFromEntity(entity, options)
							for _, statement in ipairs(Statements) do
								Data[key] = statement.mainsnak
								break
							end
						end
					end
					if Data.begin or Data.ending then
						result = lib.formatDateRange(Data, options)
					end
				else
					options.property = property
					result = p.formatStatementsFromLua(options)
				end
				if result then
					table.insert(Snaks, result)
				end
			end
			if #Snaks > 0 then
				qualifiers = table.concat(Snaks, options['qualifiers separator'] or i18n['qualifiers separator'])
			end
		end
	end

	if qualifiers then
		if options.delimiter then
			result = result .. options.delimiter .. qualifiers
		else
			result = result .. ' (' .. qualifiers .. ')'
		end
	end
	if data.ref and data.ref ~= '' then
		return result .. data.ref .. lib.category('references')
	end
	return result
end

local function formatStatements(statements, options)
	local formattedStatements = {}
	for _, statement in ipairs(statements) do
		local formatted = formatStatement(statement, options)
		local add = true
		for _, fmt in ipairs(formattedStatements) do
			if formatted == fmt then
				add = false
				break
			end
		end
		if add then -- not in_array
			table.insert(formattedStatements, formatted)
		end
	end
	return formattedStatements
end

local function getStatements(id, options)
	if not id then
		return {}
	end
	local statements = mw.wikibase.getAllStatements(id, options.property:upper())
	local Filterers = require 'Modul:Wikidata/Filterers'
	Filterers.filterStatements(statements, options)
	return statements
end

local function prepareShowMore(options)
	if options.limit and lib.IsOptionTrue(options, 'showmore') then
		options.limit = options.limit + 1
		return true
	end
	return false
end

local function handleShowMore(values, limit, add_more)
	if add_more then
		if #values == limit then
			table.remove(values)
		else
			add_more = false
		end
	end
	return add_more
end

local function makeList(values, options, add_more)
	if add_more then
		table.insert(values, mw.ustring.format(i18n['more-on-Wikidata'], options.id, options.property))
	end
	return mw.text.listToText(values, options.separator, options.conjunction)
end

local function getFormattedStatements(options)
	local value = options.value
	if value then
		if value == '' and lib.IsOptionTrue(options, 'over') then
			value = nil
		end
		if value and not lib.IsOptionTrue(options, 'compare') then
			return value
		end
	end

	--Get entity
	local options = lib.common.cleanArgs(options)

	options.limit = tonumber(options.limit) --TODO default?
	local add_more = false
	if not lib.IsOptionTrue(options, 'compare') then
		add_more = prepareShowMore(options)
	end

	local id = findEntityId(options)
	local statements = getStatements(id, options)

	options.property = mw.ustring.upper(options.property)
	if value then
		local compare = require 'Modul:Wikidata/compare'
		local marked, category = compare.compareValues(value, statements, {
			catbase = options.catbase,
			property = options.of or options.property
		})
		if tostring(options.addclass) ~= 'false' and marked then
			value = marked
		end
		if lib.IsOptionTrue(options, 'addcat') and category then
			return value .. category
		end
		return value
	end

	if #statements == 0 then return nil end
	add_more = handleShowMore(statements, options.limit, add_more)

	options.id = id
	-- Format statements and concat them cleanly
	local formattedStatements = formatStatements(statements, options)
	value = makeList(formattedStatements, options, add_more)

	if lib.IsOptionTrue(options, 'addlink') then
		value = mw.ustring.format('%s <sup class="wd-link">([[d:%s#%s|e]])</sup>', value, id, options.property)
	end
	if lib.IsOptionTrue(options, 'addcat') then
		value = value .. lib.category('used-property', options.property)
	end
	if tostring(options.addclass) ~= 'false' then
		return lib.addWdClass(value)
	end
	return value
end

local function getRawValue(options)
	if options.rank ~= 'best' and options.rank ~= 'preferred' then
		if type(options.sort) ~= 'table' then
			options.sort = lib.textToTable(options.sort or '')
		end
		local byRank = false
		for _, val in ipairs(options.sort) do
			if val == 'rank' then
				byRank = true
			end
		end
		if not byRank then
			table.insert(options.sort, 1, 'rank')
		end
	end

	for _, statement in ipairs(p.getStatements(options)) do
		local Formatters = require 'Modul:Wikidata/Formatters'
		return Formatters.getRawValue(statement.mainsnak, options)
	end
	return nil
end

local function getQualifiers(args)
	if not args.qualifier then
		return error(lib.formatError('param-not-provided', 'qualifier'))
	end
	for _, statement in ipairs(p.getStatements(args)) do
		if statement.qualifiers then
			local qualifiers = mw.clone(statement.qualifiers[mw.ustring.upper(args.qualifier)] or {})
			local Filterers = require 'Modul:Wikidata/Filterers'
			Filterers.filterQualifiers(qualifiers, args)
			return qualifiers
		end
		return {}
	end
	return {}
end

----- API pro šablony -----

function p.dumpWikidataEntity(frame)
	local args = getArgs(frame, { removeBlanks = true })

	return mw.dumpObject( mw.wikibase.getEntity( args.id ) )
end

function p.getCurrentId()
	return mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
end

function p.getBadges(frame)
	local args = getArgs(frame, { removeBlanks = true })
	local site = args.site
	if not site then
		return error(lib.formatError('param-not-provided', 'site'))
	end
	local entity = findEntity(args)
	local Badges = {}
	if entity and entity.sitelinks and entity.sitelinks[site] then
		local Formatters = require 'Modul:Wikidata/Formatters'
		for _, badge in ipairs(entity.sitelinks[site].badges) do
			table.insert(Badges, Formatters.formatRawValue(badge, 'wikibase-entityid'))
		end
	end
	return table.concat( Badges, ', ' )
end

function p.getLabel(frame)
	local args = getArgs(frame, { removeBlanks = true })
	local id = findEntityId(args)
	if not id then
		return nil
	end
	local lang, label = args.lang
	if lang then
		label = mw.wikibase.getLabelByLang(id, lang)
	else
		label, lang = mw.wikibase.getLabelWithLang(id)
	end
	if label and lib.IsOptionTrue(args, 'addclass') then
		if lang ~= i18n.lang then
			return lib.addWdClass(lib.formatTextInLanguage(label, lang))
		else
			return lib.addWdClass(label)
		end
	end
	return label
end

function p.getDescription(frame)
	local args = getArgs(frame, { removeBlanks = true })
	local id = findEntityId(args)
	if not id then
		return nil
	end
	local lang = args.lang
	if not lang or lang == mw.language.getContentLanguage():getCode() then
		local description = mw.wikibase.description(id)
		if description and lib.IsOptionTrue(args, 'addclass') then
			description = lib.addWdClass(description)
		end
		return description 
	end
	local entity = mw.wikibase.getEntity(id)
	if entity and entity.descriptions and entity.descriptions[lang] then
		local description = entity.descriptions[lang].value
		if description and lib.IsOptionTrue(args, 'addclass') then
			if lang ~= i18n.lang then
				description = lib.addWdClass(lib.formatTextInLanguage(description, lang))
			else
				description = lib.addWdClass(description)
			end
		end
		return description 
	end
	return nil
end

function p.getAliases(frame)
	local args = getArgs(frame, {
		removeBlanks = true,
		frameOnly = true,
	})
	local lang = args.lang
	local entity = findEntity(args)
	if not lang then
		lang = mw.language.getContentLanguage():getCode()
	end
	if not entity or not entity.aliases or not entity.aliases[lang] then
		return nil
	end

	args.limit = tonumber(args.limit)
	local add_more = prepareShowMore(args)

	local Aliases = {}
	for i, alias in ipairs(entity.aliases[lang]) do
		if not args.limit or i <= args.limit then
			table.insert(Aliases, alias.value)
		else break end
	end
	add_more = handleShowMore(Aliases, args.limit, add_more)
	local list = makeList(Aliases, args, add_more)
	return lib.addWdClass(list)
end

function p.getId(frame)
	local args = getArgs(frame, {
		removeBlanks = true,
		frameOnly = false,
		parentFirst = false
	})

	if not args[1] then
		return mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
	end

	for _, titleString in ipairs(args) do
		local id = getIdFromTitle(titleString, args.wiki)
		if id then
			return id
		end
	end
	return nil
end

function p.getSitelink(frame)
	return getSitelink(getArgs(frame, {
		removeBlanks = true,
		frameOnly = true,
	}))
end

function p.formatStatements(frame)
	local args = getArgs(frame, {
		removeBlanks = false, -- todo
		frameOnly = true,
	})
	local parent_args = getArgs(frame:getParent(), { removeBlanks = true })
	local add
	if parent_args.item and not args.id then
		args.id = parent_args.item
		add = lib.category('arbitrary-data')
	end
	local value = getFormattedStatements(args)
	if add and value then
		return value .. add
	end
	return value
end

function p.formatStatementsFromTemplate(frame)
	local args = getArgs(frame, {
		frameOnly = false,
		parentOnly = false,
		parentFirst = false,
	})
	return getFormattedStatements(args)
end

function p.getCount(frame)
	local args = getArgs(frame, {
		removeBlanks = true,
		frameOnly = true,
	})
	args.limit = nil
	return #p.getStatements(args)
end

function p.getRawValue(frame)
	return getRawValue(getArgs(frame, {
		removeBlanks = true,
		frameOnly = true,
	}))
end

function p.getQualifier(frame)
	local args = getArgs(frame, {
		removeBlanks = true,
		frameOnly = true,
	})
	args.limit = tonumber(args.limit)
	local add_more = prepareShowMore(args)
	local limit = args.limit
	args.limit = 1
	args.isQualifier = true
	if not args['qualifiers limit'] then
		args['qualifiers limit'] = limit
	end
	local qualifiers = getQualifiers(args)
	if #qualifiers == 0 then
		return nil
	end

	add_more = handleShowMore(qualifiers, limit, add_more)
	local Formatters = require 'Modul:Wikidata/Formatters'
	local formattedQualifiers = {}
	for _, qualifier in ipairs(qualifiers) do
		table.insert(formattedQualifiers, Formatters.getFormattedValue(qualifier, args))
	end

	local value = makeList(formattedQualifiers, args, add_more)
	--obraceno, aby zustalo defaultni s addclass
	if args['addclass'] == false then
		return value
	else
		return lib.addWdClass(value)
	end
end

function p.getRawQualifier(frame)
	local args = getArgs(frame, {
		removeBlanks = true,
		frameOnly = true,
	})
	local limit = args.limit and tonumber(args.limit)
	args.limit = 1
	for _, qualifier in ipairs(getQualifiers(args)) do
		local Formatters = require 'Modul:Wikidata/Formatters'
		return Formatters.getRawValue(qualifier, args)
	end
	return nil
end

function p.formatEntity(frame)
	local args = getArgs(frame, {
		removeBlanks = true,
		frameOnly = true,
	})
	args.id = args.id or p.getCurrentId()
	if args.id then
		local Formatters = require 'Modul:Wikidata/Formatters'
		return Formatters.formatRawValue(args.id, 'wikibase-entityid', args)
	end
	return nil
end

function p.compareStatements(frame)
	local args = getArgs(frame, {
		removeBlanks = true,
		frameOnly = true,
	})
	return p._compareStatements(args)
end

----- API pro moduly -----

function p.formatStatementsFromLua(options)
	return getFormattedStatements(options)
end

function p.getSitelinkFromLua(options)
	return getSitelink(options or {})
end

function p.getStatements(args)
	local id = findEntityId(args)
	return getStatements(id, args)
end

function p.getStatementsWithData(args)
	local statements = p.getStatements(args)
	local result = {}
	for _, statement in ipairs(statements) do
		table.insert(result, formatStatementAndData(statement, args))
	end
	return result
end

function p.getRawValueFromLua(options)
	return getRawValue(options)
end

p.formatStatementsTable = formatStatements

function p._compareStatements(args)
	if not args.value then
		return error(lib.formatError('param-not-provided', 'value'))
	end
	local statements = p.getStatements(args)
	local compare = require 'Modul:Wikidata/compare'
	return compare.compareValues(args.value, statements, args)
end

-- zastaralé
function p.filterStatementsFromLua(entity, options)
	local statements = mw.clone(entity.claims[(options.property or ''):upper()] or {})
	local Filterers = require 'Modul:Wikidata/Filterers'
	Filterers.filterStatements(statements, options)
	return statements
end

return p