Modul:Diagram

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Modul Diagram poskytuje dvě funkce: sloupcový diagram a koláčový diagram.

Vykreslení sloupcového diagramu: "sloupcovy"[editovat zdroj]

Parametry[editovat zdroj]

název parametru co dělá
delimiter Řetězec, který bude použit k oddělování jednotlivých hodnot. Implicitně je nastavena dvojtečka (:). Obvykle není třeba nastavovat uživatelskou hodnotu, nastavení je však užitečné pro případ, že byste chtěli použít dvojtečku jako součást některého z parametrů.
sirka Šířka diagramu v pixelech. Je-li uvedena, minimální hodnota je 200. implicitně: 500
vyska Výška diagramu v pixelech. je-li uvedena, minimální hodnota je 200. implicitně: 350
skupina n (kde "n" je číslo; použitím parametrů "skupina 1", "skupina 2" atd. vytvoříte tolik skupin, kolik je jich v grafu zapotřebí) Hodnoty, které mají být v diagramu zobrazeny. viz dále.
tooltip n tooltip, Který bude připojen k příslušnému sloupci. Jestliže sloupec nemá definovaný tooltip a má odkaz, bude tento odkaz použit jako tooltip. Není-li tomu tak, tooltip bude vytvořen pomocí kombinace názvu skupiny a hodnoty, případně doplněné o "jednotky před" a "jednotky za".
odkazy n Odkazy na články, které mají být propojené s jednotlivými sloupci
na sobe Zda umístit sloupce jednotlivých skupin nad sebe. Není-li parametr definován, zobrazí se sloupce vedle sebe. Jakákoli neprázdná hodnota znamená "ano". Umístění nad sebe zakážete tak, že neuvedete parametr vůbec, nebo ho ponecháte nevyplněný.
spojeny tooltip Použitelné v kombinaci s parametrem "na sobe": Je-li nastavena hodnota true, tooltip bude zobrazovat akumulovanou hodnotu všech bloků až po aktuální.
barvy Barvy použité pro označení jednotlivých skupin. Musí mít přesně stejný počet hodnot, jako je počet skupin. Barvy mohou být zadány standardními názvy barev použitelnými v html, nebo ve formátu #xxx nebo #xxxxxx.
legenda x Legenda pro jednotlivé hodnoty na ose x. Lze použít formátování Wiki, jako interní odkazy nebo šablony.
skryt popis skupin Je-li nastavena hodnota true, popisky ke skupinám pod diagramem nebudou zobrazeny. Jakákoli neprázdná hodnota znamená "ano". Zobrazení přikážete tak, že neuvedete parametr vůbec, nebo ho ponecháte nevyplněný.
oddelene stupnice Nastavení parametru způsobí použití oddělených stupnic v ose y pro každou ze skupin. Prázdná hodnota způsobí použití jedné stupnice pro všechny skupiny. Nelze použít v kombinaci s parametrem "na sobe". Pozor: je-li tento parametr nastaven, stupnice budou vykresleny odděleně i v případě, že některé ze stupnic budou zcela identické. Jakákoli neprázdná hodnota znamená "ano". Společnou stupnici nastavíte tak, že neuvedete parametr vůbec, nebo ho ponecháte nevyplněný.
jednotky pred Prefix jednotky, který se zobrazí v tooltipu. Např. použití "$" způsobí, že hodnoty se budou v tooltipu zobrazovat jako "$500", a ne pouze "500".
jednotky za Totéž pro sufix jednotky. Např. použití "Kg" způsobí, že hodnoty se budou v tooltiup zobrazovat jako "88Kg", a ne jako "88". Podtržítko ("_") je nahrazeno mezerou; takto lze vložit mezeru mezi hodnotu a sufix.
nazvy skupin Názvy jednotlivých skupin.

Příklady[editovat zdroj]

Základní[editovat zdroj]

{{ #invoke:Diagram | sloupcovy
| skupina 1 = 40 : 50 : 60 : 20
| skupina 2 = 20 : 60 : 12 : 44
| skupina 3 = 55 : 14 : 33 : 5
| odkazy 1 = Apple : McCintosh : Golden delicious
| odkazy 2 = Banán : Meruňka : Broskev
| odkazy 3 = Pomeranč : Hruška : Služka
| tooltip 2 = tooltip 1 : tooltip 2 : tooltip 3 : tooltip 4
| barvy = green : yellow : orange
| nazvy skupin = Jablka : Banány : Pomeranče
| legenda x = Před : Během : Po : In memoriam
}}


Transparent.png
Transparent.png
Transparent.png
tooltip 1
tooltip 2
tooltip 3
Transparent.png
Transparent.png
Transparent.png
10
20
30
40
50
60
70
Před
Během
Po
In memoriam
 •   Jablka
 •   Banány
 •   Pomeranče


Na sobě[editovat zdroj]

Ukázka stejných dat zobrazených v grafu s poněkud umírněnou šířkou a výškou, s použitím možnosti "na sobe" a s nastavením "jednotky za":

{{ #invoke:Diagram | sloupcovy
| vyska = 250
| sirka = 300
| na sobe = 1
| skupina 1 = 40 : 50 : 60 : 20
| skupina 2 = 20 : 60 : 12 : 44
| skupina 3 = 55 : 14 : 33 : 5
| barvy = green : yellow : orange
| nazvy skupin = jablko : banán : pomeranč
| jednotky za = _kg
| legenda x = před : během : po : in memoriam
}}
25
50
75
100
125
150
před
během
po
in memoriam
 •   jablko
 •   banán
 •   pomeranč


Oddělené stupnice[editovat zdroj]

Je možné nastavit pro každou skupinu samostatnou stupnici a jednotky:

{{ #invoke:Diagram | sloupcovy
| sirka = 800
| skupina 1 = 1500000 : 2500000 : 3500000
| skupina 2 = 200 : 5000 : 45000
| skupina 3 = 2000 : 5000 : 20000
| barvy = red : blue : green
| nazvy skupin = Lidé : Auta : Průměrná cena
| legenda x = 1920 : 1965 : 2002
| tooltip 2 = : Pro počet aut v r. 1965 nejsou spolehlivé údaje. Použitá hodnota 5000 představuje kvalifikovaný odhad.
| jednotky pred = : : $
| oddelene stupnice = 1
}}

Všimněte si u "jednotky pred": pro první dvě skupiny prefix jednotky nepotřebujeme, použijeme tedy dvojtečky a prázdné hodnoty. Je možné zadat "::$" namísto " : : $".

Všimněte si také speciálního tooltipu pro počet aut v r. 1965.

1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
1920
1965
2002
 •   Lidé
 •   Auta
 •   Průměrná cena

Zde je další příklad s velkým množstvím skupin. Jeho účelem je ukázat, jak bude vypadat diagram s množstvím popisek v legendě.

25
50
75
100
125
150
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1990
2000
2010
 •   Alabama
 •   Alaska
 •   Arizona
 •   Arkansas
 •   California
 •   Colorado
 •   Connecticut
 •   Delaware
 •   Florida
 •   Georgia
 •   Hawaii
 •   Idaho
 •   Illinois
 •   Indiana
 •   Iowa
 •   Kansas
 •   Kentucky
 •   Louisiana
 •   Maine
 •   Maryland
 •   Massachusetts

Je-li mnoho hodnot, legendu v ose x lze naředit použitím oddělovačů s prázdnými hodnotami mezi nimi:

{{ #invoke:Diagram | sloupcovy
| skupina 1 = 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30
:31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:46:47:48:49:50:51:52:53:54:55:56:57:58:59
| jednotky za = _věcí
| nazvy skupin = něco
| legenda x = ::::1940::::::::::1950::::::::::1960::::::::::1970::::::::::1980::::::::::1990::::
}}
10
20
30
40
50
60
1940
1950
1960
1970
1980
1990

Vykreslení koláčového diagramu: "kolacovy"[editovat zdroj]

Parametery[editovat zdroj]

název parametru co dělá
oddelovac Řetězec, který bude použit k oddělování jednotlivých hodnot. Implicitně je nastavena dvojtečka (:). Obvykle není třeba nastavovat uživatelskou hodnotu, nastavení je však užitečné pro případ, že byste chtěli použít dvojtečku jako součást některého z parametrů.
polomer číslo. Poloměr koláče v pixelech
sektory uspořádané čtveřice zobrazovaných dat uzavřené v závorce. Jednotlivé prvky čtveřice oddělujte pomocí oddělovače definovaného v parametru delimiter: ( hodnota1 : název1 : barva1 : odkaz1 ) ( hodnota2 : název2 : barva2 : odkaz2 ) ...

"Hodnota" je číslo. Lze použít celá čísla, desetinné zlomky (oddělené desetinnou tečkou) nebo vědecký zápis: číslo "sedm milionů dvě stě čtyřicet tisíc" lze zapsat jako 7.24e6, 7240000 nebo 7240000.00.

"Název" je řetězec.

"Barva" je nepovinný údaj. Lze použít všechny webové barvy, jako red nebo #FF0000. 26 barev je nadefinováno implicitně; pokud váš diagram obsahuje více než 26 výsečí, musíte definovat barvy pro výseče č. 27 a vyšší.

"Odkaz" může být externí nebo interní, včetně odkazů na interní kotvy a odstavce v tomtéž článku. Příklad: [[Článek|Text odkazu]] vytvoří odkaz na článek, [[#Nadpis odstavce|Text odkazu]] vytvoří odkaz na kotvu v tomtéž článku, [http://example.org Text odkazu] vytvoří externí odkaz.

sektor n alternativní zápis pro sektory. n je číslo výseče, počítáno od 1. Nelze vynechávat čísla; pokud nadefinujete sektor 1, sektor 2, sektor 4, sektor 5 ... a přeskočíte sektor 3, budou zobrazeny pouze první dvě výseče. Tento zápis je neslučitelný s použitím parametru sektory, tzn. že by neměly být použity oba parametry v jednom volání modulu. Použití parametrů sektory and sektor n v jednom volání může způsobit nepředvídatelné výsledky. Hodnotou parametru sektor n je uspořádaná čtveřice, jak byla popsána výše, ale bez závorek:
 | sektor 1 = Hodnota1 : Název1 : Barva1 : Odkaz1
 | sektor 2 = Hodnota2 : Název2 : Barva2 : Odkaz2
 | ...

Tento zápis umožňuje použít závorky v názvech, odkazech a definicích barev.

procenta Je-li použito, je vypočítaná procentuální hodnota každé výseče připojena k legendě. Zadáte-li např. dvě výseče ( 1 : mláďata ) ( 3 : dospělí ) a použijete parametr procenta, v legendě se zobrazí „mláďata: 1 (25 %)“ a „dospělí: 3 (75 %)“; bez použití parametru procenta se zobrazí pouze „mláďata: 1“ a „“dospělí: 3. Jakákoli neprázdná hodnota znamená "ano". Zobrazení procent zakážete tak, že neuvedete parametr vůbec, nebo ho ponecháte nevyplněný.
jednotky pred Prefix jednotky, který se zobrazí v tooltipu. Např. použití "$" způsobí, že hodnoty se budou v tooltipu zobrazovat jako "$500", a ne pouze "500".
jednotky za Totéž pro sufix jednotky. Např. použití "Kg" způsobí, že hodnoty se budou v tooltiup zobrazovat jako "88Kg", a ne jako "88". Podtržítko ("_") je nahrazeno mezerou; takto lze vložit mezeru mezi hodnotu a sufix.
skryt popis skupin Nastavení tohoto parametru zabrání zobrazení legendy ke skupinám pod diagramem. Jakákoli neprázdná hodnota znamená "ano". Zobrazení přikážete tak, že neuvedete parametr vůbec, nebo ho ponecháte nevyplněný.
zahlavi Zobrazí se jako nadpis nad diagramem a legendou.
float obtékání diagramu. Lze použít hodnoty right, left nebo none. Hodnota right umístí diagram vpravo, text bude obtékat zleva. Hodnota left umístí diagram vlevo, text bude obtékat zprava. Hodnota none nebo vynechání parametru způsobí, že diagram se zobrazí vlevo, ale text bude pokračovat až za diagramem a legendou.

Příklady[editovat zdroj]

{{#invoke:Diagram|kolacovy
| polomer = 150
| sektory = 
  ( 1000000 : jablka ) 
  ( 2000000 : banány : gold) 
  ( 1440000 : meruňky ) 
  ( 6.4e5 : hrušky : : [[Hruška|hrušky]] )
  ( 750000 : ananasy )
| jednotky za = _t
| procenta = zobraz
}}

Všimněte si, že je možné ponechat barvu nedefinovanou (bude použita implicitní hodnota), ale chceme-li přidat odkaz na "hrušku", musíme naznačit chybějící část parametru tím, že přidáme navíc jeden oddělovač.

Všiměte si také, že hodnoty je možné zadávat v prostém formátu nebo ve vědeckém zápisu (jako 6.4e5); v legendě se čísla vždy zobrazí ve formátu podle jazyka nastaveného v příslušné wiki.

jablka: 1 000 000 t (17.2 %)banány: 2 000 000 t (34.3 %)meruňky: 1 440 000 t (24.7 %)hruškyananasy: 750 000 t (12.9 %)Circle frame.svg
 •   jablka: 1 000 000 t (17.2 %)
 •   banány: 2 000 000 t (34.3 %)
 •   meruňky: 1 440 000 t (24.7 %)
 •   hrušky: 640 000 t (11.0 %)
 •   ananasy: 750 000 t (12.9 %)

Příklad alternativní syntaxe pomocí "sektor 1", "sektor 2" atd.

{{#invoke:Diagram|kolacovy
| polomer = 200
| jednotky za = _ks
| sektor 1 = 1 : 1
| sektor 2 = 7 : 7
| sektor 3 = 8 : 8
| sektor 4 = 9 : 9
| sektor 5 = 10 : 10
| sektor 6 = 11 : 11
| sektor 7 = 12 : 12
| sektor 8 = 13 : 13
| sektor 9 = 14 : 14
| sektor 10 = 15 : 15
| sektor 11 = 16 : 16
| sektor 12 = 17 : 17
| sektor 13 = 18 : 18
| sektor 14 = 19 : 19
| sektor 15 = 20 : 20
| sektor 16 = 21 : 21
| sektor 17 = 22 : 22
| sektor 18 = 23 : 23
| sektor 19 = 24 : 24
| sektor 20 = 25 : 25
| sektor 21 = 26 : 26
| sektor 22 = 27 : 27
| sektor 23 = 28 : 28
| sektor 24 = 29 : 29
| sektor 25 = 30 : 30
| sektor 26 = 31 : 31
| procenta = true
}}
1: 1 ks (0.2 %)7: 7 ks (1.5 %)8: 8 ks (1.7 %)9: 9 ks (1.9 %)10: 10 ks (2.1 %)11: 11 ks (2.3 %)12: 12 ks (2.5 %)13: 13 ks (2.7 %)14: 14 ks (2.9 %)15: 15 ks (3.2 %)16: 16 ks (3.4 %)17: 17 ks (3.6 %)18: 18 ks (3.8 %)19: 19 ks (4.0 %)20: 20 ks (4.2 %)21: 21 ks (4.4 %)22: 22 ks (4.6 %)23: 23 ks (4.8 %)24: 24 ks (5.0 %)25: 25 ks (5.3 %)26: 26 ks (5.5 %)27: 27 ks (5.7 %)28: 28 ks (5.9 %)29: 29 ks (6.1 %)30: 30 ks (6.3 %)31: 31 ks (6.5 %)Circle frame.svg
 •   1: 1 ks (0.2 %)
 •   7: 7 ks (1.5 %)
 •   8: 8 ks (1.7 %)
 •   9: 9 ks (1.9 %)
 •   10: 10 ks (2.1 %)
 •   11: 11 ks (2.3 %)
 •   12: 12 ks (2.5 %)
 •   13: 13 ks (2.7 %)
 •   14: 14 ks (2.9 %)
 •   15: 15 ks (3.2 %)
 •   16: 16 ks (3.4 %)
 •   17: 17 ks (3.6 %)
 •   18: 18 ks (3.8 %)
 •   19: 19 ks (4.0 %)
 •   20: 20 ks (4.2 %)
 •   21: 21 ks (4.4 %)
 •   22: 22 ks (4.6 %)
 •   23: 23 ks (4.8 %)
 •   24: 24 ks (5.0 %)
 •   25: 25 ks (5.3 %)
 •   26: 26 ks (5.5 %)
 •   27: 27 ks (5.7 %)
 •   28: 28 ks (5.9 %)
 •   29: 29 ks (6.1 %)
 •   30: 30 ks (6.3 %)
 •   31: 31 ks (6.5 %)

Odkazy[editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Module:Chart/doc na anglické Wikipedii.

--<syntaxhighlight lang="lua">
--[[
  keywords are used for languages: they are the names of the actual
  parameters of the template
]]

local keywords = {
  barChart = 'sloupcovy',
  pieChart = 'kolacovy',
  width = 'sirka',
  height = 'vyska',
  stack = 'na sobe',
  colors = 'barvy',
  group = 'skupina',
  xlegend = 'legenda x',
  tooltip = 'tooltip',
  accumulateTooltip = 'spojeny tooltip',
  links = 'odkazy',
  defcolor = 'default color',
  scalePerGroup = 'oddelene stupnice',
  unitsPrefix = 'jednotky pred',
  unitsSuffix = 'jednotky za',
  groupNames = 'nazvy skupin',
  hideGroupLegends = 'skryt popis skupin',
  slices = 'sektory',
  slice = 'sektor',
  radius = 'polomer',
  percent = 'procenta',
  float = 'float',
  delimiter = 'oddelovac',
  header = 'zahlavi',
  footer = 'zapati',
} -- here is what you want to translate

local defColors = require "Modul:Diagram/DefaultColors"
local hideGroupLegends

local function nulOrWhitespace( s )
  return not s or mw.text.trim( s ) == ''
end

local function createGroupList( tab, legends, cols )
  if #legends > 1 and not hideGroupLegends then
    table.insert( tab, mw.text.tag( 'div' ) )
    local list = {}
    local spanStyle = "padding:0 1em;background-color:%s;box-shadow:2px -1px 4px 0 silver;margin-right:1em;"
    for gi = 1, #legends do
      local span = mw.text.tag( 'span', { style = string.format( spanStyle, cols[gi] ) }, '&nbsp;' ) .. ' '.. legends[gi]
      table.insert( list, mw.text.tag( 'li', {}, span ) )
    end
    table.insert( tab,
      mw.text.tag( 'ul',
        {style="width:100%;list-style:none;-webkit-column-width:12em;-moz-column-width:12em;column-width:12em;"},
        table.concat( list, '\n' )
      )
    )
    table.insert( tab, '</div>' )
  end
end

function pieChart( frame )
  local res, imslices, args = {}, {}, frame.args
  local radius
  local values, colors, names, legends, links = {}, {}, {}, {}, {}
  local delimiter = args[keywords.delimiter] or ':'
  local lang = mw.getContentLanguage()
  local float = args[keywords.float] or 'none'
  local header = args[keywords.header]
  local footer = args[keywords.footer]

  function getArg( s, def, subst, with )
    local result = args[keywords[s]] or def or ''
    if subst and with then result = mw.ustring.gsub( result, subst, with ) end
    return result
  end

  function analyzeParams()
    function addSlice( i, slice )
      local value, name, color, link = unpack( mw.text.split( slice, '%s*' .. delimiter .. '%s*' ) )
      values[i] = tonumber( lang:parseFormattedNumber( value ) )
        or error( string.format( 'Slice %d: "%s", first item("%s") could not be parsed as a number', i, value or '', sliceStr ) )
      colors[i] = not nulOrWhitespace( color ) and color or defColors[i * 2]
      names[i] = name or ''
      links[i] = link
    end
    
    radius = getArg( 'radius', 150 )
    hideGroupLegends = not nulOrWhitespace( args[keywords.hideGroupLegends] )
    local slicesStr = getArg( 'slices' )
    local prefix = getArg( 'unitsPrefix', '', '_', ' ' )
    local suffix = getArg( 'unitsSuffix', '', '_', ' ' )
    local percent = args[keywords.percent]
    local sum = 0
    local i, value = 0
    for slice in mw.ustring.gmatch( slicesStr or '', "%b()" ) do
      i = i + 1
      addSlice( i, mw.ustring.match( slice, '^%(%s*(.-)%s*%)$' ) )
    end
    
    for k, v in pairs(args) do
      local ind = mw.ustring.match( k, '^' .. keywords.slice .. '%s+(%d+)$' )
      if ind then addSlice( tonumber( ind ), v ) end
    end
    
    for _, val in ipairs( values ) do sum = sum + val end
    for i, value in ipairs( values ) do
      local addprec = percent and string.format( ' (%0.1f&nbsp;%%)', value / sum * 100 ) or ''
      legends[i] = mw.ustring.format( '%s: %s%s%s%s', names[i], prefix, lang:formatNum( value ), suffix, addprec )
      links[i] = mw.text.trim( links[i] or mw.ustring.format( '[[#noSuchAnchor|%s]]', legends[i] ) )
    end
  end

  function addRes( ... )
    for _, v in pairs( { ... } ) do
      table.insert( res, v )
    end
  end

  function createImageMap()
    addRes( '{{#tag:imagemap|', 'Image:Circle frame.svg{{!}}' .. ( radius * 2 ) .. 'px' )
    addRes( unpack( imslices ) )
    addRes( 'desc none', '}}' )
  end

  function drawSlice( i, q, start )
    local color = colors[i]
    local angle = ( .25 - start ) * 2 * math.pi
    local sin, cos = math.abs( math.sin( angle ) ), math.abs( math.cos( angle ) )
    local wsin, wcos = sin * radius, cos * radius
    local s1, s2, w1, w2, w3, w4, width, border
    local style
    if q == 1 then
      border = 'bottom'
      w1, w2, w3, w4 = 0, 0, wsin, wcos
      s1, s2 = 'bottom', 'left'
    elseif q == 4 then
      border = 'right'
      w1, w2, w3, w4 = 0, wcos, wsin, 0
      s1, s2 = 'bottom', 'right'
    elseif q == 3 then
      border = 'top'
      w1, w2, w3, w4 = wsin, wcos, 0, 0
      s1, s2 = 'top', 'right'
    else
      border = 'left'
      w1, w2, w3, w4 = wsin, 0, 0, wcos
      s1, s2 = 'top', 'left'
    end

    local style = string.format( 'position:absolute;%s:%spx;%s:%spx;width:%spx;height:%spx', s1, radius, s2, radius, radius, radius )
    if start <= ( q - 1 ) * 0.25 then
      style = string.format( '%s;border:0;background-color:%s', style, color )
    else
      style = string.format( '%s;border-width:%spx %spx %spx %spx;border-%s-color:%s', style, w1, w2, w3, w4, border, color )
    end
    addRes( mw.text.tag( 'div', { class = 'transborder', style = 'border: medium solid transparent; ' .. style }, '' ) )
  end

  function createSlices()
    function coordsOfAngle( angle )
      return ( 100 + math.floor( 100 * math.cos( angle ) ) ) .. ' ' .. ( 100 - math.floor( 100 * math.sin( angle ) ) )
    end

    local sum, start = 0, 0
    for _, value in ipairs( values ) do sum = sum + value end
    for i, value in ipairs(values) do
      local poly = { 'poly 100 100' }
      local startC, endC = start / sum, ( start + value ) / sum
      local startQ, endQ = math.floor( startC * 4 + 1 ), math.floor( endC * 4 + 1 )
      for q = startQ, math.min( endQ, 4 ) do drawSlice( i, q, startC ) end
      for angle = ( .25 - startC ) * 2 * math.pi, ( .25 - endC ) * 2 * math.pi, -0.02 do
        table.insert( poly, coordsOfAngle( angle ) )
      end
      table.insert( poly, coordsOfAngle( ( .25 - endC ) * 2 * math.pi ) .. ' 100 100 ' .. links[i] )
      table.insert( imslices, table.concat( poly, ' ' ) )
      start = start + values[i]
    end
  end

  analyzeParams()
  if #values == 0 then error( "no slices found - can't draw pie chart" ) end
  addRes( mw.text.tag( 'div', { style = string.format( "max-width:%spx;float:%s", radius * 2, float ) } ) )
  if header then addRes( '<div style="font-weight:bold;text-align:center">' .. header .. '</div>' ) end
  addRes( mw.text.tag( 'div', { style = string.format( 'position:relative;min-width:%spx;min-height:%spx;max-width:%spx;overflow:hidden;', radius * 2, radius * 2, radius * 2 ) } ) )
  createSlices()
  addRes( mw.text.tag( 'div', { style = string.format( 'position:absolute;min-width:%spx;min-height:%spx;overflow:hidden;', radius * 2, radius * 2 ) } ) )
  createImageMap()
  addRes( '</div>' ) -- close "position:relative" div that contains slices and imagemap.
  addRes( '</div>' ) -- close "position:relative" div that contains slices and imagemap.
  createGroupList( res, legends, colors ) -- legends
  if footer then addRes( '<div style="text-align:center">' .. footer .. '</div>' ) end
  addRes( '</div>' ) -- close containing div
  return frame:preprocess( table.concat( res, '\n' ) )
end


function barChart( frame )
  local res = {}
  local args = frame.args -- can be changed to frame:getParent().args
  local values, xlegends, colors, tooltips, yscales = {}, {}, {}, {} ,{}, {}, {}
  local groupNames, unitsSuffix, unitsPrefix, links = {}, {}, {}, {}
  local width, height, stack, delimiter = 500, 350, false, ':'
  local chartWidth, chartHeight, defcolor, scalePerGroup, accumulateTooltip


  local numGroups, numValues
  local scaleWidth

  function validate()
    function asGroups( name, tab, toDuplicate, emptyOK )
      if #tab == 0 and not emptyOK then
        error( "must supply values for " .. keywords[name] )
      end
      if #tab == 1 and toDuplicate then
        for i = 2, numGroups do tab[i] = tab[1] end
      end
      if #tab > 0 and #tab ~= numGroups then
        error ( keywords[name] .. ' should contain the same number of items as the number of groups (' .. numGroups .. ')')
      end
    end

    -- do all sorts of validation here, so we can assume all params are good from now on.
    -- among other things, replace numerical values with mw.language:parseFormattedNumber() result


    chartHeight = height - 80
    numGroups = #values
    numValues = #values[1]
    defcolor = defcolor or 'blue'
    colors[1] = colors[1] or defcolor
    scaleWidth = scalePerGroup and 80 * numGroups or 100
    chartWidth = width -scaleWidth
    asGroups( 'unitsPrefix', unitsPrefix, true, true )
    asGroups( 'unitsSuffix', unitsSuffix, true, true )
    asGroups( 'colors', colors, true, true )
    asGroups( 'groupNames', groupNames, false, false )
    if stack and scalePerGroup then
      error( string.format( 'Illegal settings: %s and %s are incompatible.', keyword.stack, keyword.scalePerGroup ) )
    end
    for gi = 2, numGroups do
      if #values[gi] ~= numValues then error( keywords.group .. " " .. gi .. " does not have same number of values as " .. keywords.group .. " 1" ) end
    end
    if #xlegends ~= numValues then error( 'Illegal number of ' .. keywords.xlegend .. '. Should be exatly ' .. numValues ) end
  end

  function extractParams()
    function testone( keyword, key, val, tab )
      i = keyword == key and 0 or key:match( keyword .. "%s+(%d+)" )
      if not i then return end
      i = tonumber( i ) or error("Expect numerical index for key " .. keyword .. " instead of '" .. key .. "'")
      if i > 0 then tab[i] = {} end
      for s in mw.text.gsplit( val, '%s*' .. delimiter .. '%s*' ) do
        table.insert( i == 0 and tab or tab[i], s )
      end
      return true
    end

    for k, v in pairs( args ) do
      if k == keywords.width then
        width = tonumber( v )
        if not width or width < 200 then
          error( 'Illegal width value (must be a number, and at least 200): ' .. v )
        end
      elseif k == keywords.height then
        height = tonumber( v )
        if not height or height < 200 then
          error( 'Illegal height value (must be a number, and at least 200): ' .. v )
        end
      elseif k == keywords.stack then stack = true
      elseif k == keywords.scalePerGroup then scalePerGroup = true
      elseif k == keywords.defcolor then defcolor = v
      elseif k == keywords.accumulateTooltip then accumulateTooltip = not nulOrWhitespace( v )
      elseif k == keywords.hideGroupLegends then hideGroupLegends = not nulOrWhitespace( v )
      else
        for keyword, tab in pairs( {
          group = values,
          xlegend = xlegends,
          colors = colors,
          tooltip = tooltips,
          unitsPrefix = unitsPrefix,
          unitsSuffix = unitsSuffix,
          groupNames = groupNames,
          links = links,
          } ) do
            if testone( keywords[keyword], k, v, tab )
              then break
            end
        end
      end
    end
  end

  function roundup( x ) -- returns the next round number: eg., for 30 to 39.999 will return 40, for 3000 to 3999.99 wil return 4000. for 10 - 14.999 will return 15.
    local ordermag = 10 ^ math.floor( math.log10( x ) )
    local normalized = x / ordermag
    local top = normalized >= 1.5 and ( math.floor( normalized + 1 ) ) or 1.5
    return ordermag * top, top, ordermag
  end

  function calcHeightLimits() -- if limits were passed by user, use ithem, otherwise calculate. for "stack" there's only one limet.
    if stack then
      local sums = {}
      for _, group in pairs( values ) do
        for i, val in ipairs( group ) do sums[i] = ( sums[i] or 0 ) + val end
      end
      local sum = math.max( unpack( sums ) )
      for i = 1, #values do yscales[i] = sum end
    else
      for i, group in ipairs( values ) do yscales[i] = math.max( unpack( group ) ) end
    end
    for i, scale in ipairs( yscales ) do yscales[i] = roundup( scale ) end
    if not scalePerGroup then for i = 1, #values do yscales[i] = math.max( unpack( yscales ) ) end end
  end

  function tooltip( gi, i, val )
    if tooltips and tooltips[gi] and not nulOrWhitespace( tooltips[gi][i] ) then return tooltips[gi][i], true end
    local groupName = not nulOrWhitespace( groupNames[gi] ) and groupNames[gi] .. ': ' or ''
    local prefix = unitsPrefix[gi] or unitsPrefix[1] or ''
    local suffix = unitsSuffix[gi] or unitsSuffix[1] or ''
    return mw.ustring.gsub(groupName .. prefix .. mw.getContentLanguage():formatNum( tonumber( val ) or 0 ) .. suffix, '_', ' '), false
  end

  function calcHeights( gi, i, val )
    local barHeight = math.floor( val / yscales[gi] * chartHeight + 0.5 ) -- add half to make it "round" insstead of "trunc"
    local top, base = chartHeight - barHeight, 0
    if stack then
      local rawbase = 0
      for j = 1, gi - 1 do rawbase = rawbase + values[j][i] end -- sum the "i" value of all the groups below our group, gi.
      base = math.floor( chartHeight * rawbase / yscales[gi] ) -- normally, and especially if it's "stack", all the yscales must be equal.
    end
    return barHeight, top - base
  end

  function groupBounds( i )
    local setWidth = math.floor( chartWidth / numValues )
    local setOffset = ( i - 1 ) * setWidth
    return setOffset, setWidth
  end

  function calcx( gi, i )
    local setOffset, setWidth = groupBounds( i )
    if stack then
      local barWidth = math.min( 38, math.floor( 0.8 * setWidth ) )
      return setOffset + (setWidth - barWidth) / 2, barWidth
    end
    setWidth = 0.85 * setWidth
    local barWidth = math.floor( 0.75 * setWidth / numGroups )
    local left = setOffset + math.floor( ( gi - 1 ) / numGroups * setWidth )
    return left, barWidth
  end

  function drawbar( gi, i, val, ttval )
    local color, tooltip, custom = colors[gi] or defcolor or 'blue', tooltip( gi, i, ttval or val )
    local left, barWidth = calcx( gi, i )
    local barHeight, top = calcHeights( gi, i, val )
    local style = string.format("position:absolute;left:%spx;top:%spx;height:%spx;min-width:%spx;max-width:%spx;background-color:%s;box-shadow:2px -1px 4px 0 silver;overflow:hidden;",
            left, top, barHeight, barWidth, barWidth, color)
    local link = links[gi] and links[gi][i] or ''
    local img = not nulOrWhitespace( link ) and mw.ustring.format( '[[Soubor:Transparent.png|1000px|link=%s|%s]]', link, custom and tooltip or '' ) or ''
    table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = style, title = tooltip, }, img ) )
  end


  function drawYScale()
    function drawSingle( gi, color, width, single )
      local yscale = yscales[gi]
      local _, top, ordermag = roundup( yscale * 0.999 )
      local numnotches = top <= 1.5 and top * 4
          or top < 4 and top * 2
          or top
      local valStyleStr =
        single and 'position:absolute;height=20px;text-align:right;vertical-align:middle;width:%spx;top:%spx;padding:0 2px'
        or 'position:absolute;height=20px;text-align:right;vertical-align:middle;width:%spx;top:%spx;left:3px;background-color:%s;color:white;font-weight:bold;text-shadow:-1px -1px 0 #000,1px -1px 0 #000,-1px 1px 0 #000,1px 1px 0 #000;padding:0 2px'
      local notchStyleStr = 'position:absolute;height=1px;min-width:5px;top:%spx;left:%spx;border:1px solid %s;'
      for i = 1, numnotches do
        local val = i / numnotches * yscale
        local y = chartHeight - calcHeights( gi, 1, val )
        local div = mw.text.tag( 'div', { style = string.format( valStyleStr, width - 10, y - 10, color ) }, mw.getContentLanguage():formatNum( tonumber( val ) or 0 ) )
        table.insert( res, div )
        div = mw.text.tag( 'div', { style = string.format( notchStyleStr, y, width - 4, color ) }, '' )
        table.insert( res, div )
      end
    end

    if scalePerGroup then
      local colWidth = 80
      local colStyle = "position:absolute;height:%spx;min-width:%spx;left:%spx;border-right:1px solid %s;color:%s"
      for gi = 1, numGroups do
        local left = ( gi - 1 ) * colWidth
        local color = colors[gi] or defcolor
        table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format( colStyle, chartHeight, colWidth, left, color, color ) } ) )
        drawSingle( gi, color, colWidth )
        table.insert( res, '</div>' )
      end
    else
      drawSingle( 1, 'black', scaleWidth, true )
    end
  end

  function drawXlegends()
    local setOffset, setWidth
    local legendDivStyleFormat = "position:absolute;left:%spx;top:10px;min-width:%spx;max-width:%spx;text-align:center;veritical-align:top;"
    local tickDivstyleFormat = "position:absolute;left:%spx;height:10px;width:1px;border-left:1px solid black;"
    for i = 1, numValues do
      if not nulOrWhitespace( xlegends[i] ) then
        setOffset, setWidth = groupBounds( i )
        -- setWidth = 0.85 * setWidth
        table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format( legendDivStyleFormat, setOffset - 5, setWidth - 10, setWidth - 10 ) }, xlegends[i] or '' ) )
        table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format( tickDivstyleFormat, setOffset + setWidth / 2 ) }, '' ) )
      end
    end
  end

  function drawChart()
    table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format( 'max-width:%spx;', width ) } ) )
    table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format("position:relative;min-height:%spx;min-width:%spx;max-width:%spx;", height, width, width ) } ) )

    table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format("float:right;position:relative;min-height:%spx;min-width:%spx;max-width:%spx;border-left:1px black solid;border-bottom:1px black solid;", chartHeight, chartWidth, chartWidth ) } ) )
    local acum = stack and accumulateTooltip and {}
    for gi, group in pairs( values ) do
      for i, val in ipairs( group ) do
        if acum then acum[i] = ( acum[i] or 0 ) + val end
        drawbar( gi, i, val, acum and acum[i] )
      end
    end
    table.insert( res, '</div>' )
    table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format("position:absolute;height:%spx;min-width:%spx;max-width:%spx;", chartHeight, scaleWidth, scaleWidth, scaleWidth ) } ) )
    drawYScale()
    table.insert( res, '</div>' )
    table.insert( res, mw.text.tag( 'div', { style = string.format( "position:absolute;top:%spx;left:%spx;width:%spx;", chartHeight, scaleWidth, chartWidth ) } ) )
    drawXlegends()
    table.insert( res, '</div>' )
    table.insert( res, '</div>' )
    createGroupList( res, groupNames, colors )
    table.insert( res, '</div>' )
  end

  extractParams()
  validate()
  calcHeightLimits()
  drawChart()
  return table.concat( res, "\n" )
end

return {
  ['bar-chart'] = barChart,
  [keywords.barChart] = barChart,
  [keywords.pieChart] = pieChart,
}
--</syntaxhighlight>