Midkemia

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Midkemia je propracovaný fiktivní svět fantasy s podobou středověké Evropy. Byla vymyšlena americkým spisovatelem Raymondem E. Feistem a jeho přáteli. Postupem času vznikla firma Dynamix, která Midkemii převedla do počítačové podoby v hrách Betrayal at Krondor a Return to Krondor.

Geografie[editovat | editovat zdroj]

Midkemia je planeta, ze které nám jsou známy 3 kontinenty: Triagie, Novindus a Winet.

Triagie[editovat | editovat zdroj]

Triagie je největší kontinent na Midkemii a rozkládá se na severní i jižní polokouli. Kontitent je rozdělen na tři subkontinenty vzájemně oddělené užší částí hornaté pevniny. Severní tundra je divoká a z velké části lidmi neprozkoumaná. Od zbytku severního subkontinentu je oddělena vysokým pohořím zvaným Zuby Světa, kde vede pouze několik málo průsmyků. Západní část je spíše hornatá (např. Šedé věže, Calastinské hory) a zalesněná (např. Zelené srdce), východní část je spíše nížinná. Severní a rovníkový subkontinenty jsou také odděleny dvěma vnitřními moři - na západě Hořkým a na východě Královským. Rovníkový subkontinent je tvořen rozsáhlými pouštěmi (např. Jal-Pur), divokými pohořími (Trolí, Vrcholky Quoru) i úrodnými nížinami. Za pohořím Keshanský pás se nachází jižní subkontinent. Západní břeh oblévá oceán Nekonečné moře, východní pak Velké moře.

V ságách od Feista je nejvíce popsána západní část severního subkontinentu. Celé vyprávění začíná na Vzdáleném pobřeží, což je v podstatě divočina ohraničená z jihozápadu Nekonečným mořem, ze severu Velkým severním pohořím a z východu Šedými věžemi. Územím protéká řeka Crydee vytékající z Blankytného jezera na úpatí Kamenné hory a Yabonské vrchoviny. Řeka Crydee celou oblast dělí na dva velké hvozdy, oba dva obývanými elfy. V severním se rozkládá veliké, pro mnoho elfích ras legendární, stromové město Elvandar a je obýváno rasou eledhel. Jižní částí Zeleným srdcem často migrují jejich vzdálení příbuzní moredhel (viz níže Rasy - Elfové). Šedé věže jsou oblast obývaná na povrchu i v podzemí několika kmenů trpaslíků, z nichž je nejvýznamnější vesnice Cadara a Kamenná hora. Přibližně 50 až 100 let před prvním vyprávěním (sága Trhlinové války) bylo pobřeží kolonizováno lidmi z Ostrovního království. Pod Zeleným srdcem byla založena pobřežní města Tulan a významný přístav Carse, hvozdy je pak obklopen Jonril. O něco severněji u ústí stejnojmenné řeky bylo založeno vévodské město a hrad Crydee.

Východně od Šedých věží se rozkládá Yabonské vévodství a Natal, území kdysi spadající do Velké Keshe (provincie Bosania), avšak více než sto let před úvodním příběhem kvůli vnitřním nepokojům v oblastech okolo Keshanského pásu úředně i armádou opuštěné, s různým následujícím osudem. Několik měst na území Natalu se posléze spojilo ve volné společenství Svobodná města zabývající se zejména obchodem. Správní oblast původní severní keshanské provincie sídlila ve městě Queq na stejnojmenném ostrově v Hořkém moři. Tato oblast se postupně díky své námořní síle fomulovala do stejnojmenného království. Východní pobřeží Hořkého moře, dnešní Krondorské vévodství, byla postupně obsazena tímto směrem expadujícím Ostrovním království. Oblast Yabonu se ke Království zcela volně připojila, v průběhu dalších desetiletí bylo pouto spjato i správně. Mezi nejvýznamnější města se řadí na území Natalu přístavy Natal a Margrave nebo dále ve yabonském vnitrozemí Yabon, LaMut (po Trhlinové válce obýván cizozemskými Tsurany) nebo městečka Loriel, Zün, Sokolka, přístav Ylith v Hořkém moři a hrad Tyr-Sog chránící průsmyk v Zubech světa.

Převážně písečné pobřeží s vysokými útesy pod Calastinskými horami je lemováno celou řadou statků a vesnic, ale i měst. Nejsevernějším je Hledien. Jižněji se nachází Sarth. Nad městem na vrcholu hory byl před staletími vystavěn hrad, postupně přeměněn na opatství zasvěcené Ishapovi, kde se do dob Hadí války nacházela největší knihovna Midkemie). Největším sídlem celé Západní poloviny Království je velkoměsto Krondor, sídlo následníka trůnu. V mnoha knihách popsané město se nachází nejenom uvnitř mohutných hradeb, ale postupem času se rozrostlo i za ně. Nad městem se na skalnatém podloží ční královský palác, pobřežní zátoku lemuje veliký přírodní přístav, jehož ústí je chráněno několika moly. V průběhu Hadí války bylo město téměř zcela zničeno plánovanou mohutnou explozí jako obrana před invazní zámořskou armádou, avšak ještě v průběhu války bylo obnovováno, postupně až do původní velikosti a hospodářskému významu. Dále po pobřeží na jih byl v průběhu Hadí války založen Přístav Vikor a nejjižnějším Královským přístavem je Konec světa. Poblíž hranice s Velkou Keshí mohutná začíná poušť Jal-Pur, ale také Dolina snů, úrodná nížinná oblast na západním pobřeží Jezera snů. Přes svůj ekonomický potenciál se jedná o zřídka obdělávanou půdu, protože zde každoročně vypukávají vojenské šarvátky mezi Císařstvím (Velká Kesh) a (Ostrovním) Královstvím. Mezi důležitá sídla patří Shamata, Landreth nebo na území Keshe (obyvateli Království označovaného jako pirátského) přístav Durbin, sídlo keshanského námořnictva v Hořkém moři. Později po Trhlinové válce byla na ostrově uvnitř Velkého hvězdného jezera založena Akademie Hvězno, sídlo mágů a vévodské město neformálně přidružené k Ostrovnímu království. Na břehu jezera v průběhu dalších desetiletí vyrostlo moderní město Hvězdno. K Západní polovině Království na úpatí Calastinských hor také patří baronství Darkmoor, vyhlášená vinařská oblast, nebo městečka Tanner a Eggley.

Jelikož je Západní polovina Království díky pozdějšímu osídlení a střetu s jinými kulturami a rasami často označována jako divočina, ve Východní polovině je plně rozvinuta civilizace. Správním sídlem je královské město Rillanon, často označovaného jako nejkrásnější město Midkemie zejména díky přestavbě za vlády krále Rodricka Šíleného. Třetí nejvýznamnější (po Rillanonu a Krondoru) je Bas-Tyra. Právě mnoho století staré soupeření mezi ostrovem Rillanon a pevninským pobřežím ovládaném Bas-Tyrou dalo základ soudobému Ostrovnímu království. Naprostá většina měst ve Východní polovině království je větší nebo stejně velká jako největší město Západu - Krondor. Důležitým centrem obchodu mezi oběma polovinami Království je Salador, sídlo vévody. Jako hraniční město však bývá označen Malacův Kříž. Dalšími velkými městy jsou Rodez či Romney. Méně významným baronským městem na rozhraní obou polovin a na okraji rozsáhlého hvozdu Ponurého lesa je, či spíše býval Sethanon, které bylo zničeno těsně po konci Trhlinové války. Původně starověké město rasy Valheru ukrývalo Kámen života, po Trhlinové válce v jeskyni pod městem našla útočiště Věštkyně Aalů.

V některých knihách je čtenář zaveden také hluboko do Keshanského vnitrozemí, nebo na východ jako je ostrov Roldem, rozličných východních království nebo na Vrcholky Quoru. Menší části příběhu se také odehrávají na Ostrovech zapadajícího slunce hluboko v Nekonečném moři západně od Vzdáleného pobřeží.

Novindus[editovat | editovat zdroj]

Novindus je druhý největší kontinent Midkemie. Leží jihovýchodně (od Crydee) přes Nekonečné moře na jižní polokouli. Tvar kontinentu může připomínat Indii a jeho jméno zní jako Nova Indus (latinsky „Nová Indie“). Občané království se o existenci kontinentu dozvěděli po ničivém útoku na Crydee popisovaném v knize Královský Bukanýr.

Novindus je obydlen lidmi, elfy (Ocedhel), gwali, tygřími lidmi a Pantathiány. Novindus obývají žoldnéřské kumpanie (nebo kočovné kmeny na východě), žádná profesionální armáda nekontroluje obyvatelstvo.

Winet[editovat | editovat zdroj]

O tomto kontinentu se toho mnoho neví. Po Hadí válce sem Pug přenesl rasu Saaurů.

Rasy[editovat | editovat zdroj]

Lidé[editovat | editovat zdroj]

Lidé na Midkemii jsou dosti podobní lidem na Zemi, existují zde dokonce kultury podobné těm na naší planetě (asijská, africká, evropská i americká). Lidé nejsou původem z Midkemie, přišli sem přes trhlinu, když utíkali před Nepřítelem. Od té doby se stali dominantní rasou na Midkemii.

Elfové[editovat | editovat zdroj]

 • Eldarové jsou nejmoudřejší a nejstarší rasou, jsou pokládáni za vymřelé. Avšak žijí na Kelewanu na dalekém severu v podzemním dvojčeti elfského lesního města Elvandaru zvaném Elvardein.
 • Eledhel Světlí Elfové, Eldorové.
 • Moredhel Temní Elfové, Bratrstvo Temné Stezky, Peklomoři, pro Tsurany známí jako Lesní Démoni.
 • Glamredhel Šílení, Rudomoři.
 • Ocedhel „lid z místa za mořem“ - elfové z Novindu.
 • Anoredhel „sluneční národ“ - ochránci Quoru (pohoří na východě Keshe) a Sven´gar-ri
 • Taredhel „hvězdný národ“ - před válkami chaosu nejbližší služebníci Valheru. Po začátku válek chaosu (ale dříve než Ashen-Shugar dal všem svobodu) utekli na svět Andcardia.

V dobách před Válkami Chaosu sloužili jako jedna rasa Dračím vládcům. Z elfů žijící v lesích daleko od Valheru se stali eledhel. Blízcí sloužící Valheru začali snít sny o moci a jsou z nich moredhel. Eldarové střeží tajemství Dračích vládců. Předpokládalo se, že zmizeli spolu s jejich pány.

Mezi eledhel a moredhel je rozdíl vlastně jen v myšlení, fyzicky jde vlastně stále o jednu rasu. Někdy probíhá Návrat, při němž se jeden z moredhel stává jedním z eledhel. Lidem pak připadá pouze jako tmavovlasý eledhel, což je rarita, ale ne nemožná. Eledhel a moredhel se mezi sebou nemohou křížit, ale po Návratu může mít proměněný jedinec potomky s eledhel, proč tomu tak je nevědí ani sami elfové.

Trpaslíci[editovat | editovat zdroj]

Trpaslíci žijí dlouho, jejich život se počítá na stovky let, podobně jako život elfů. Nejvíce trpaslíků ve Feistových knihách pochází ze Šedých hor na západě (král Dolgan). Autor se zmínil i o trpaslících z východu z Kamenné hory (král Harthorn).

Valheru[editovat | editovat zdroj]

Valheru byla první rasa na tomto světě, zároveň nejmocnější rasa známého vesmíru. Létali na dracích a dobývali cizí světy, někteří stvořili své vlastní rasy jako služebníky Valheru. Ve Válkách Chaosu se všichni Valheru (kromě Ashen-Shugara) spojili a bojovali proti bohům. Ze stovek bohů jich přežilo jen 16, když byli Valheru poraženi. Kdyby se byl Ashen-Shugar k ostatním přidal, bohové by možná byli přemoženi, ale bez Ashen-Shugara byli Valheru vyhnáni z Midkemie.

Známí Valheru[editovat | editovat zdroj]

 • Ashen-Shugar - Pán orlích výšin; syn Hali-Marmory; otec a manžel Alma-Lodaky; otec Draken-Korina; poslední z Valheru; reinkarnován do těla Tomase Megarsona, syna Megara Magyi z Crydee, Prince choť Aglaranny královny Elvendaru, otce Calise.
 • Draken-Korin - Pán tygrů, syn Ashen-Shugara and Alma-Lodaky, zabit Ashen-Shugarem na konci Válek Chaosu; částečně navrácen, aby aktivoval Kámen života, ale znovu zabit Tomasem/Ashen-Shugarem.
 • Alma-Lodaka - Smaragdová hadí královna; dcera a manželka Ashen-Shugara; matka Draken-Korin; skoro reinkarnována do těla lady Cibuly, známé také jako Jorna, manželky Nakora, později Macrose, se kterým zplodila dceru Mirandu.
 • Algon-Kokoon - Tyran vzdušného údolí, zabit Ashen-Shugarem.
 • Alrin-Stolda - Vládce černého jezera.
 • Hali-Marmora - Matka Ashen-Shugara; zabita Ashen-Shugarem.
 • Lowris-Takara - Král netopýrů; první Dračí vládce zabitý Ashen-Shugarem.
 • Lyron-Baktos - Pán draků; jeho talisman byl použit, aby zneškodnil Věštbu Aalu.
 • Kindo-Raber - Pán hadů; roztrhán v zemi Dasati (druhá úroveň reality)

Ostatní[editovat | editovat zdroj]

Midkemia je velice magické místo, přestože dominantní je rasa nemagická - lidé. Elfové, trollové, trpaslíci, obři, goblini, draci a další mnohem exotičtější fantasy stvoření žijí nejen na Midkemii společně s lidmi

Feist ale vymyslel několik vlastních ras včetně Pantathiánců, rasy hadích lidí, snažících se konat zlo, aby navrátili na Midkemii Alma-Lodaku, kterou uctívají jako bohyni, i za cenu veškerého života na Midkemii; Valheru, nebo gwali.

Bohové Midkemie[editovat | editovat zdroj]

Vyšší božstva[editovat | editovat zdroj]

Prvotní slepí bohové

 • Rythar - Bohyně řádu
 • Mythar - Bůh chaosu

Po pádu slepých bohů

 • Ishap - Forma; Bůh rovnováhy; Jenž je nade všemi (nyní mrtvý, to však věřící nevědí)
 • Arch-Indar - Bohyně dobra; Jež je dokonalost (nyní mrtvá)
 • Nalar (Bezejmenný) - Bůh zla; Šílený bůh (nyní odeslán pryč)
 • Abrem-Sev
 • Ev-Dem
 • Graff
 • Helbinor - nečinný bůh

Nižší božstva[editovat | editovat zdroj]

 • Silban - matka země
 • Sung (LaTimsa) - bílá, čistá
 • Ka-hooli - bůh pomsty a spravedlnosti
 • Astalon - spravedlivý, stavitel, jenž přináší pořádek
 • Banath (Kalkin) - Kejklíř, bůh zlodějů (někdy námořníků)
 • Killian - bohyně přírody a lásky
 • Tith-Onanka - bůh války (povstal ze 2 téměř mrtvých bohů - Titha a Onaky)
 • Dala - ochránkyně
 • Ruthia - bohyně štěstěny
 • Guis-wa (Fimbulstran)
 • Prandur (Jehan-suz) bůh ohně
 • Lims- Kragma (Zandros)(Khali-shi) - bohyně smrti, Jež čeká

Ztracená božstva[editovat | editovat zdroj]

 • Sarig - Bůh magie
 • Wodar-Hospur - Bůh vědomostí, Banath/Kalkin střeží jeho místo
 • Eortis - bůh moří, Killian střeží jeho místo
 • Drusala - bohyně zdraví, Dala střeží její místo

Mrtvá božstva[editovat | editovat zdroj]

 • Isanda - bohyně tance
 • Onanka-Tith - mrtvé poloviny Tith-Onanky

Mrtví bohové se mohou navrátit

Říše[editovat | editovat zdroj]

Ostrovní království[editovat | editovat zdroj]

Hlavní město Rillanon. Království se dělí se na západní a východní část, které se od sebe hodně liší. Pánem východní části je král, západní části vládne princ, který sídlí v Krondoru a je pokrevně příbuzný s králem. Východní část království je civilizovanější, a vzdělanější (připomíná Evropu), západní pak divočejší (připomíná Ameriku). V království byla magie na bídné úrovni až do dob mága Puga, který založil universitu v Hvězdně.

Velká Kesh[editovat | editovat zdroj]

Hlavní město Kesh. Císařství podobající se starověké Byzanci. Ohromné území rozdělené na provincie. Na jihu země se vzbouřilo několik provincií a založilo Keshanskou konfederaci. Byli podrobeni zpět. Pro bližší informace nejlépe přečíst knihu Královská krev

Východní království[editovat | editovat zdroj]

Na východě leží několik království, z nichž největší je Roldem. Ostatní jsou většinou menší hustěji osídlená území mezi sebou svářená neustálými politickými boji. S ostrovním království jsou většinou v míru. Hodně se o nich dozvíte v knižní řadě Konkláve stínů.

Další státy[editovat | editovat zdroj]

U hranic se západní částí Ostrovního království se nachází několik menších států nebo volných uskupení: Království Queg, Svobodná města Natalská a Ostrovy zapadajícího slunce.

Města[editovat | editovat zdroj]

 • Západní část Ostrovního království: Krondor, Crydee, Yabon, La Mut, Sarth, Ylith
 • Východní část Ostrovního království: Rillanon, Bas-Tyra, Salador, Rodez
 • Velká Kesh: Kesh, Durbin, Caralyan
 • Východní království: Roldem, Opardum, Latagore
 • Novindus: Město na Hadí řece, Sulth, Lanada, Maharta, Palamdy
 • Svobodná města: Natal, Valinor, Hush
 • Divoký sever: Armengar, Sar-Saragoth
 • Elfská: Elvandar, Elvardein
 • Trpasličí: Šedé věže, Kamenná hora, Dorgin

Historie[editovat | editovat zdroj]

Válka Valheru proti bohům

Původně vládli vesmíru (nejen Midkemii) Valheru, dračí vládci. Poté se objevili bohové a když začali sílit, Valheru se jim postavili a byli poraženi, přestože poprvé v historii spojili svoje síly.

Války s Kelewanem

Takzvaná Trhlinová válka. Mágové z Kelewanu či spíše říše Tsuranuanni otevřeli tzv. trhlinu mezi světy vedoucí do Midkemie. Svému vojevůdci (hlavní velitel vojsk) hlásili, že objevili svět plný kovů, který je na Kelewanu vzácností (takřka se nevyskytují). Válka trvala 9. let a byla ukončena 1. uzavřením trhliny.

Velké povstání

Za severní hranicí Ostrovního království se po roce od ukončení Trhlinové války objevila nová hrozba. Falešný mystický rytíř Temnoty Murmandamus pozvedl svou korouhev a sjednotil pod ní temné elfy, skřety, gobliny a vyvrhele lidské společnosti. V Krondoru zatím proběhl pokus o vraždu prince, při kterém přišla k újmě jeho nevěsta. Od severu se hnuly síly „temnot“ a jejich cílem byl takřka bezvýznamný Sethanon, ve kterém spočíval kámen života, který mohl oživit Valheru - přesněji, to v co se spojili. Válka trvala 2 roky a byla ukončena velkou bitvou pod Sethanonem porážkou Murmandamovy armády.

Hadí válka

"Mezikontinentální" válka, kdy se armáda z Novindusu vedená Pantathiany (Hadími kněží) vylodila v Ostrovním království a opět snažila získat kámen života. Během války byl mimo jiné zcela zničen Krondor.

Temná válka

Boj proti Leso Varenovi (Sidi) dovedl Puga do království Dasatů, v druhé rovině, kde se poté odehrává děj poslední knihy této trilogie. Kelewan je zničen, avšak první rovina je zachráněna.

II.trhlinová válka

III.trhlinová válka

Kalendář[editovat | editovat zdroj]

Název měsíce…počet dní v měsíci

 • Banapis…1
 • Kimia…18
 • Rodec…15
 • Staphron…10
 • Natinica…12
 • Wochem…45
 • Mid-Winter…1
 • Nuna…11
 • Agaeis…37
 • Yamiev…11
 • Dzanin …39