Metoda PQRST

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Metoda PQRST je známá metoda učení nebo také efektivního čtení. Použití této metody vede ke zlepšení pochopení a zapamatování klíčových informací, je proto vhodná při studiu zejména nového textu. Metoda je složena z pěti následujících kroků vedoucích k úspěšnému naučení (pochopení) látky.[1] Název je složen z počátečních písmen anglických slov těchto pěti kroků: Preview (přehled), Question (kladení otázek), Read (čtení), Self-recitation (shrnutí vlastními slovy) a Test (testování).

Fáze metody[editovat | editovat zdroj]

Preview – přehled[editovat | editovat zdroj]

Cílem první fáze, Preview, je získat globální představu o daném textu, o hlavních tématech, získat přehled o ilustracích či tabulkách obsažených v textu. Na tomto základě je možné posoudit přínosnost a důležitost textu pro studium.[2]

Question – kladení otázek[editovat | editovat zdroj]

Question je fáze kladení otázek. Po přečtení nadpisů a kapitol je nutné si položit otázky, na které bychom v textu chtěli najít odpovědi. V rámci studia jednoho oddílu dané kapitoly je vhodné provádět kroky Question (kladení otázek), Read (čtení) a Self-recitation (shrnutí vlastními slovy) souběžně.[3]

Read – čtení[editovat | editovat zdroj]

Následuje fáze Read, ve které jde o samotné přečtení textu a hledání odpovědí na otázky položené v předchozím kroku metody. Do textu je možné si pro lepší přehlednost dělat značky, podtrhávat klíčová slova atp.[2] V této fázi je možné využít i jiné metody efektivního čtení, například metodu INSERT.

Self-recitation – shrnutí vlastními slovy[editovat | editovat zdroj]

Ve fázi Self-recitation jde o odříkání si vlastními slovy hlavní myšlenky přečteného textu. Tímto krokem je možné si lépe uspořádat nové informace a objevit mezery ve vědomostech.[3] Tuto fázi lze provést i v písemné podobě, v tomto případě mluvíme o Summary (shrnutí).[2]

Test – testování[editovat | editovat zdroj]

Posledním krokem metody je fáze Test. Po dokončení předchozích kroků je vhodné přejít ke kladení různých otázek, díky kterým je možné ověření správnosti získaných informací.[3] Jde o přezkoušení z nově nabytých vědomostí.

Shrnutí[editovat | editovat zdroj]

V praxi by využití metody PQRST vypadalo následovně. Ve fázi P čtenář projde studijní materiál s cílem získání představy o hlavních tématech textu. Ve druhé, třetí a čtvrté fázi (Q, R, S) čtenář analyzuje text pokládáním si otázek, čtením a přeříkáním si hlavní myšlenky textu. Po dokončení těchto kroků se čtenář ve fázi T pokusí rozpomenout na hlavní myšlenky textu a testovat nové znalosti.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. SIHOMBING, Lamhot Simatupang and Lince. THE EFFECT OF PQRST METHOD ON STUDENTS’ READING COMPREHENSION OF DESCRIPTIVE TEXT. REGISTER Journal of English Language Teaching of FBS-Unimed. 2012-07-15, roč. 1, čís. 2. Dostupné online [cit. 2020-01-06]. ISSN 2655-9854. DOI 10.24114/reg.v1i2.399. (anglicky) 
  2. a b c Metody efektivního čtení. clanky.rvp.cz [online]. [cit. 2020-01-06]. Dostupné online. 
  3. a b c ATKINSON, R. L. Psychologie. 2., aktualiz. vyd., V Portálu 1. vyd. Praha: Portál xxii, 751 s. s. Dostupné online. ISBN 80-7178-640-3. OCLC 53273624 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  1. ATKINSON, Rita L. Psychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-717-8640-3.
  2. ČERNÁ, Monika. Metody efektivního čtení. Metodický portál: Články [online]. 07. 12. 2011, [cit. 2019-11-13]. Dostupný z: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/14531/METODY-EFEKTIVNIHO-CTENI.html>. ISSN 1802-4785
  3. SIMATUPANG, Lamhot a Lince SIHOMBING. The effect of PQRST method on students´reading comprehension of descriptive text. REGISTER Journal of English Language Teaching of FBS-Unimed [online]. 2012, 2012, 1(2), 1-19 [cit. 2019-11-13]. DOI: https://doi.org/10.24114/reg.v1i2.399. ISSN 2655-9854. Dostupné z: https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/eltu/article/view/399