Listy federalistů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Titulní stránka prvního vydání (1788)

Listy federalistů je sbírka 85 článků, jejichž autory jsou Alexander Hamilton, James Madison a John Jay. Tito autoři články nepublikovali pod svým jménem, ale pod společným pseudonymem „Publius“. Záměr, s nímž články publikovali, byla ratifikace Ústavy Spojených států amerických ve státě New York. Eseje měly za cíl přesvědčit voliče, aby ve volbách zvolili ty delegáty, kteří byli PRO ratifikaci nové ústavy. Sbírka byla známá jako The Federalist, až ve 20. století se začal používat název Listy federalistů (The Federalist Papers).

Prvních 77 esejí bylo publikováno sériově v Independent Journal , New York Packet a The Daily Advertiser mezi říjnem 1787 a dubnem 1788. Kompilace původních 77 esejí s 8 dalšími vyšlo jako The Federalist: Sbírka esejů, napsaných ve prospěch nové ústavy, jak bylo dohodnuto Federální konvencí, 17. září 1787. [1][2] Proti federalistům vycházely články také z opozičního tábora známé jako Antifederalistické listy (Anti-Federalist Papers), jejichž autoři se podepisovali jako „Cato“ (nejspíše George Clinton) [3] nebo jako „Brutus“ (Nejspíše Robert Yates)[4]. Pseudonym „Publius“, pod nímž autoři vydávali svá díla, vychází od Publiuse Valeriuse, známého také jako Publicola (což znamenalo „přítel lidu“), který jakožto římský aristokrat pomohl se svržením monarchie a založením republiky[5].

Okolnosti vzniku[editovat | editovat zdroj]

Roku 1776 vyhlásily Spojené státy Deklaraci nezávislosti, čímž se osamostatnily od britského impéria. Roku 1777 došlo k sepsání 13 článků konfederace, jejichž platnost započala roku 1781. Ukázalo se, že konfederační vláda ve Spojených státech nefunguje tak dobře, jak bylo zamýšleno, a šlo spíše o volné sdružení států. Články konfederace byly sepsány provizorně a jsou často označovány jako předchůdce ústavy. Neexistovala společná výkonná složka, soudní moc ani společná daňová politika. Společná armáda byla udržována z příspěvků jednotlivých států, které do společné kasy nepřispívaly zcela ochotně. Tyto problémy s konfederačními články se měly vyřešit na Kongresu ve Philadelphii roku 1787, který proběhl za účelem sepsání nové ústavy, a mezi státy panovala obava ze ztráty právě získané nezávislosti, která byla spojovacím prvkem všech států.

Aby si státy udržely svou nezávislost, rozhodli se delegáti sepsat novou ústavu, která konfederaci přetvářela v Unii, čímž by došlo k posílení federální vlády. Nová státní forma měla regulovat všechny tři složky moci, včetně regulace měny a výběru daní, díky čemuž by se vyřešili problémy s financováním společné armády.  Aby byl návrh nové ústavy přijat, musel být ratifikován nejméně 9 ze 13 států, nicméně cílem byla ratifikace všemi státy z důvodu posílení legitimity ústavy. Ratifikace ústavy probíhala tak, že se v každém státě volil zvláštní ratifikační konvent. Občané volili jednotlivé delegáty, kteří byli buď pro nebo proti ratifikaci. Aby občané podpořili delegáty hlasující pro ratifikaci, bylo potřeba vysvětlit občanům jednotlivé principy nové ústavy a vyvrátit obavy konfederalistů. Myšlenkový základ nové ústavy tvoří především myšlení Charlese Louise Montesquieu a Johna Locka.

Autorství[editovat | editovat zdroj]

V době vydání jednotlivých listů zůstávali autoři v anonymitě, jelikož jak Hamilton, tak Madison byli přítomni u vytváření nové ústavy, a tak by jejich přiznané autorství snižovalo legitimitu Federalisů. [AR1] Sám James Madison je nazýván jako „otec Ústavy“, zejména díky jeho požadavku na tři složky vlády a dvoukomorový kongres (Senát a Sněmovnu reprezentantů). Tyto své návrhy formuloval v takzvaném Virginském plánu, který byl sice během debat o nové ústavě výrazně změněn, přesto je ale považován za základ nové ústavy[6].  Až po Hamiltonově smrti se na veřejnost dostal dopis, ve kterém si přisuzoval autorství velké části Listů.

Douglas Adair, americký historik, provedl analýzu jednotlivých listů a autorství. Výsledky jeho práce následně potvrdila také počítačová analýza[7]. Na základě těchto dvou studií jsou autorství jednotlivých článků Listů přidělena následovně:

·      Alexander Hamilton (51 článků: č. 1, 6–9, 11–13, 15–17, 21–36, 59–61 a 65–85)

·      James Madison (29 článků: č. 10, 14, 18–20, 37–58 a 62–63)

·      John Jay (5 článků: č. 2–5 a 64)

Články č. 18, 19 a 20 jsou uváděny jako společné dílo Hamiltona a Madisona, Adair však jejich autorství přisuzuje pouze Madisonovi[8].

Všechny Listy byly vydány velmi rychle v průběhu šesti měsíců, někdy se v novinách objevily i tři nebo čtyři články týdně[9]. Články byly široce čteny, přestože byly psány a publikovány ve spěchu. Díky tomuto vysokému tempu publikování neměli antifederalisté prakticky žádný prostor pro sepsání odpovědí na argumenty prezentované ve článcích[10].

Obsah[11][editovat | editovat zdroj]

# datum Titul Autor
1 27. října 1787 Obecný úvod Alexander Hamilton
2 31. října 1787 O nebezpečích způsobených cizí silou a vlivem John Jay
3 3. listopadu 1787 Pokračování stejného tématu: Nebezpečí způsobená cizí silou a vlivem John Jay
4 7. listopadu 1787 Pokračování stejného tématu: Nebezpečí způsobená cizí silou a vlivem John Jay
5 10. listopadu 1787 Pokračování stejného tématu: Nebezpečí způsobená cizí silou a vlivem John Jay
6 14. listopadu 1787 O nebezpečích vyplývajících z neshod mezi státy Alexander Hamilton
7 15. listopadu 1787 Pokračování stejného tématu: Nebezpečí plynoucí z neshod mezi státy Alexander Hamilton
8 20. listopadu 1787 Důsledky nepřátelství mezi státy Alexander Hamilton
9 21. listopadu 1787 Užitečnost Unie jako ochrana proti domácí frakci a povstání Alexander Hamilton
10 22. listopadu 1787 Pokračování stejného tématu: Unie jako ochrana proti domácí frakci a povstání James Madison
11 24. listopadu 1787 Užitečnost Unie ve vztahu k obchodním vztahům a námořnictvu Alexander Hamilton
12 27. listopadu 1787 Užitečnost Unie ve vztahu k příjmům Alexander Hamilton
13 28. listopadu 1787 Výhoda unie z hlediska ekonomiky ve vládě Alexander Hamilton
14 30. listopadu 1787 Vyřízeny námitky k navrhované ústavě z rozsahu území James Madison
15 1. prosince 1787 Nedostatek současné konfederace k zachování unie Alexander Hamilton
16 4. prosince 1787 Pokračování stejného tématu: Nedostatek současné konfederace k zachování Unie Alexander Hamilton
17 5. prosince 1787 Pokračování stejného tématu: Nedostatek současné konfederace k zachování Unie Alexander Hamilton
18 7. prosince 1787 Pokračování stejného tématu: Nedostatek současné konfederace k zachování Unie James Madison
19 8. prosince 1787 Pokračování stejného tématu: Nedostatek současné konfederace k zachování Unie James Madison
20 11. prosince 1787 Pokračování stejného tématu: Nedostatek současné konfederace k zachování Unie James Madison
21 12. prosince 1787 Jiné vady současné konfederace Alexander Hamilton
22 14. prosince 1787 Pokračování stejného tématu: Jiné vady současné konfederace Alexander Hamilton
23 18. prosince 1787 Nezbytnost vlády tak energické, jaká byla navržena pro zachování Unie Alexander Hamilton
24 19. prosince 1787 Schopnosti nezbytné pro společnou obranu Alexander Hamilton
25 21. prosince 1787 Pokračování stejného tématu: Síly nezbytné pro společnou obranu Alexander Hamilton
26 22. prosince 1787 Zvažována myšlenka omezení zákonodárné autority s ohledem na společnou obranu Alexander Hamilton
27 25. prosince 1787 Pokračování stejného tématu: Myšlenka omezit zákonodárnou moc v souvislosti se společnou obranou Alexander Hamilton
28 26. prosince 1787 Pokračování stejného tématu: Myšlenka omezit zákonodárnou moc v souvislosti se společnou obranou Alexander Hamilton
29 9. ledna 1788 Ohledně milice Alexander Hamilton
30 28. prosince 1787 O obecné daňové moci Alexander Hamilton
31 1. ledna 1788 Pokračování stejného tématu: O obecné daňové moci Alexander Hamilton
32 2. ledna 1788 Pokračování stejného tématu: O obecné daňové moci Alexander Hamilton
33 2. ledna 1788 Pokračování stejného tématu: O obecné daňové moci Alexander Hamilton
34 5. ledna 1788 Pokračování stejného tématu: O obecné daňové moci Alexander Hamilton
35 5. ledna 1788 Pokračování stejného tématu: O obecné daňové moci Alexander Hamilton
36 8. ledna 1788 Pokračování stejného tématu: O obecné daňové moci Alexander Hamilton
37 11. ledna 1788 O obtížích úmluvy při navrhování vhodné formy vlády James Madison
38 12. ledna 1788 Stejné téma pokračovalo a nesoudržnost námitek proti novému plánu James Madison
39 16. ledna 1788 Soulad plánu s republikánskými principy James Madison
40 18. ledna 1788 Pravomoci úmluvy vytvořit smíšenou vládu prozkoumány a udrženy James Madison
41 19. ledna 1788 Obecný pohled na pravomoci svěřené ústavou James Madison
42 22. ledna 1788 Další zvážení pravomocí svěřených ústavou James Madison
43 23. ledna 1788 Pokračování stejného tématu: Další zvážení pravomocí udělených ústavou James Madison
44 25. ledna 1788 Omezení autority několika států James Madison
45 26. ledna 1788 Údajné nebezpečí ze strany pravomocí Unie vůči vládám států James Madison
46 29. ledna 1788 Srovnání vlivu státu a federální vlády James Madison
47 30. ledna 1788 Konkrétní struktura nové vlády a rozdělení moci mezi jejími různými částmi James Madison
48 1. února 1788 Tyto útvary by neměly být natolik odděleny, aby nad sebou neměly žádnou ústavní kontrolu James Madison
49 2. února 1788 Metoda ochrany před zásahy jakéhokoli ministerstva vlády James Madison
50 5. února 1788 Pravidelné výzvy pro zvažované osoby James Madison
51 6. února 1788 Struktura vlády musí zajistit řádné kontroly a rovnováhy mezi různými ministerstvy James Madison
52 8. února 1788 Sněmovna reprezentantů James Madison
53 9. února 1788 Pokračování stejného tématu: Sněmovna reprezentantů James Madison
54 12. února 1788 Rozdělení členů mezi státy James Madison
55 13. února 1788 Celkový počet Sněmovny reprezentantů James Madison
56 16. února 1788 Pokračování stejného tématu: Celkový počet Sněmovny reprezentantů James Madison
57 19. února 1788 Údajná tendence nového plánu pozvednout pár na úkor mnoha James Madison
58 20. února 1788 Námitka, že počet členů nebude navyšován s ohledem na vývoj požadavků obyvatelstva James Madison
59 22. února 1788 O pravomoci Kongresu regulovat volbu členů Alexander Hamilton
60 23. února 1788 Pokračování stejného tématu: O pravomoci Kongresu regulovat volbu členů Alexander Hamilton
61 26. února 1788 Pokračování stejného tématu: O pravomoci Kongresu regulovat volbu členů Alexander Hamilton
62 27. února 1788 Senát James Madison
63 1. března 1788 Senát pokračování James Madison
64 5. března 1788 Pravomoci Senátu John Jay
65 7. března 1788 Pravomoci Senátu pokračování Alexander Hamilton
66 8. března 1788 Námitky proti pravomoci Senátu stanovit jako soud pro obžaloby Alexander Hamilton
67 11. března 1788 Oddělení výkonné moci Alexander Hamilton
68 12. března 1788 Způsob volby prezidenta Alexander Hamilton
69 14. března 1788 Skutečný charakter hlavy exekutivy Alexander Hamilton
70 15. března 1788 Oddělení výkonné moci pokračování Alexander Hamilton
71 18. března 1788 Doba trvání ve funkci výkonného orgánu Alexander Hamilton
72 19. března 1788 Pokračování předchozího tématu a byla zvážena opětovná volba hlavy výkonné moci Alexander Hamilton
73 21. března 1788 Ustanovení pro podporu výkonné moci a právo veta Alexander Hamilton
74 25. března 1788 Velení vojenských a námořních sil a omilostňující moc výkonné moci Alexander Hamilton
75 26. března 1788 Smlouvatvorná moc exekutivy Alexander Hamilton
76 1. dubna 1788 Jmenovací pravomoc exekutivy Alexander Hamilton
77 2. dubna 1788 Jmenovací pravomoc pokračuje a další pravomoci výkonné moci jsou zváženy Alexander Hamilton
78 28. května 1788 (kniha)

14. června 1788 (noviny)

Soudní oddělení Alexander Hamilton
79 28. května 1788 (kniha)

18. června 1788 (noviny)

Soudnictví pokračování Alexander Hamilton
80 21. června 1788 Pravomoci soudnictví Alexander Hamilton
81 25. června 1788;

28. června 1788

Soudnictví pokračování a distribuce soudní moci Alexander Hamilton
82 2. července 1788 Soudnictví pokračování Alexander Hamilton
83 5. července 1788;

9. července 1788;

12. července 1788

Soudnictví pokračování ve vztahu k soudu porotou Alexander Hamilton
84 16. července 1788;

26. července 1788;

9. srpna 1788

Některé obecné a různé námitky proti ústavě zváženy a zodpovězeny Alexander Hamilton
85 13. srpna 1788;

16. srpna 1788

Závěrečné poznámky Alexander Hamilton

Obsah nejvýznamnějších listů[editovat | editovat zdroj]

List č. 1- Hamilton[12][editovat | editovat zdroj]

První esej vyšla 27. října 1787. Zde Hamilton nastiňuje témata, kterými se budou Federalisté zabývat a argumenty pro nedostatečnost konfederace.

·      Užitečnost Unie pro politickou prosperitu země

·      Nedostatky současné konfederace

·      Potřeba silné vlády schopné dosáhnout stanovených cílů

·      Soulad navrhované ústavy se skutečnými principy republikánské vlády

·      Ústava jako analogie k jednotlivým státním ústavám

·      Dodatečná bezpečnost, kterou přijetí ústavy poskytne k zachování vlády, svobodě a prosperitě[13]

List č. 10- Madison[editovat | editovat zdroj]

Tento spis patří mezi nejuznávanější americké politické spisy. Federalista č. 10 pokračuje v tématu započatém ve federalistovi č. 9 a řeší otázku užitečnosti Unie jako ochrany proti domácím frakcím a povstání.

Tvoření frakcí je podle Madisona nevyhnutelné kvůli povaze člověka – tedy dokud budou mít lidé jiné názory, jiné množství bohatství a majetku, budou vytvářet spojenectví se sobě podobnými lidmi. Společně pak mohou pracovat také proti veřejnému zájmu a porušovat práva ostatních. Lidé se díky politické svobodě mají právo sdružovat podle svých názorů, vzniku frakcí tak nelze zabránit. Škody způsobené tvořením frakcí nelze tedy eliminovat skrze odstranění frakcí, je potřeba problému předejít jiným způsobem.

Podle něj jsou hlavním problémem většinové frakce vytvořené uvnitř společnosti, ve které pak hrozí[AR1]  tyranie většiny. Tato hrozba nastává ale pouze u demokracií na malém území, jejichž malá velikost způsobí jednoduché rozptýlení nežádoucí vášně na většinu lidí, kteří prostřednictvím demokratické vlády svou vášeň uzákoní. Demokracií je v tomto případě myšlena přímá demokracie, jejíž nežádoucí účinky vyřeší republikánská forma vlády, neboli demokracie zastupitelská, ve které je volena malá skupinka zástupců, jejichž volba je více v souladu zájmů komunity než obyčejný vlastní zájem lidí.

Následně dochází k výhodě republiky rozkládající se na velkém území. Ve velké republice se může také vyskytnout frakce propagující špatnou politiku, její moc ale bude oslabena ostatními aktéry zastupujícími zájmy jiných frakcí. Těchto frakcí bude vznikat velké množství a žádná z nich se tak nestane majoritní. V malém státě žijí občané na menším území, kde jsou zájmy většiny podobné, na rozdíl od velkého státu, kde se liší také životní podmínky a zájmy většiny. Díky tomu se budou zájmy frakcí vyvažovat.

List č. 51- Madison[editovat | editovat zdroj]

List č. 51 se zabývá prostředky, kterými lze vládě vytvořit prostředky kontroly a protiváhy, neboli systém brzd a protiváh, a obhajuje oddělení moci ve státě. Madison při psaní tohoto článku předpokládal, že lidé, kterým budou uděleny pravomoci, budou mít tendence zneužívat svou moc. Politik, kterému bude funkce svěřena, bude mít tendence překračovat hranice dané ústavou a setká se s ambicí jiného politika, který bude jeho cíle omezovat. Jednotlivé složky moci se tak budou navzájem kontrolovat a omezovat. Tyto složky jsou na sobě nezávislé, díky čemuž mohou plně vykonávat svou vyvažovací funkci.  

Samotná zákonodárná moc je v tomto systému nejsilnější, protože je skutečným hlasem lidu, má být tak rozdělena na 2 samostatné komory, které se musí na přijetí zákona shodnout, systém brzd a protiváh tak funguje také uvnitř jedné složky.

Členové každé složky moci mají být co nejméně závislí na jiných složkách, zároveň nemohou do jiných složek zasahovat, zároveň by na sobě měli být finančně nezávislí. Systém brzd a protiváh se ukazuje také u dvojí vlády, tedy u vlády federální a státní. Regionální vláda slouží jako pojistka před uzurpací moci centrální vládou. Dělba moci společně s federalismem tedy tvoří takzvanou dvojí pojistku svobody.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. MCLEAN, J. & A. THE FEDERALIST : A COLLECTION OF ESSAYS, WRITTEN IN FAVOUR OF THE NEW CONSTITUTION, AS AGREED UPON BY THE FEDERAL CONVENTION, SEPTEMBER 17, 1787 : IN TWO VOLUMES. [ONLINE]. NEW YORK [CIT. 2023-04-11]. [s.l.]: [s.n.] 
 2. HAMILTON, ALEXANDER, JOHN JAY A JAMES MADISON. LISTY FEDERALISTŮ: SOUBOR ESEJÍ PSANÝCH NA PODPORU NOVÉ ÚSTAVY PŘEDLOŽENÉ FEDERÁLNÍM SHROMÁŽDĚNÍM 17. ZÁŘÍ 1787. V OLOMOUCI: VYDAVATELSTVÍ UNIVERZITY PALACKÉHO, 1994. ISBN 80-706-7390-7. [s.l.]: [s.n.] 
 3. THE ANTI-FEDERALIST PAPERS. HISTORICAL SOCIETY OF THE NEW YORK COURTS [ONLINE]. [CIT. 2023-04-11]. [s.l.]: [s.n.] 
 4. THE NATIONAL CONSTITUTION CENTER. ESSAY NO. 1 (1787). [s.l.]: [s.n.] 
 5. FURTWANGLER, ALBERT. THE AUTHORITY OF PUBLIUS: A READING OF THE FEDERALIST PAPERS. CORNELL UNIVERSITY PRESS, 1984. ISBN 9780801416439. S. 51. [s.l.]: [s.n.] 
 6. STEWART, DAVID O. HE SUMMER OF 1787: THE MEN WHO INVENTED THE CONSTITUTION. SIMON & SCHUSTER, 2007. ISBN 978-0743286930. S. 181. [s.l.]: [s.n.] 
 7. MOSTELLER, FREDERICK; WALLACE, DAVID L. (2012). APPLIED BAYESIAN AND CLASSICAL INFERENCE: THE CASE OF THE FEDERALIST PAPERS. SPRINGER SCIENCE & BUSINESS MEDIA. ISBN 978-1-4612-5256-6. UPDATED 2ND ED., ORIGINALLY PUBLISHED AS MOSTELLER, FREDERICK; WALLACE, DAVID L. (JUNE 1963). "INFERENCE IN AN AUTHORSHIP PROBLEM". JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION. 58 (302): 275–309. JSTOR 2283270. [s.l.]: [s.n.] 
 8. ADAIR, DOUGLASS. THE DISPUTED FEDERALIST PAPERS: FAME AND THE FOUNDING FATHERS. INDIANAPOLIS: LIBERTY FUND, 1974. S. 63. [s.l.]: [s.n.] 
 9. ENCYCLOPEDIA BRITANNICA (2007). FOUNDING FATHERS: THE ESSENTIAL GUIDE TO THE MEN WHO MADE AMERICA. JOHN WILEY & SONS. ISBN 978-0-470-11792-7. [s.l.]: [s.n.] 
 10. WILLS, GARY. EXPLAINING AMERICA: THE FEDERALIST. GARDEN CITY, NJ: 1981. [s.l.]: [s.n.] 
 11. THE FEDERALIST PAPERS [ONLINE]. [CIT. 2023-04-12]. DOSTUPNÉ Z: HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/THE_FEDERALIST_PAPERS. [s.l.]: [s.n.] 
 12. HAMILTON, ALEXANDER; MADISON, JAMES; JAY, JOHN. LISTY FEDERALISTŮ : SOUBOR ESEJÍ PSANÝCH NA PODPORU NOVÉ ÚSTAVY PŘEDLOŽENÉ FEDERÁLNÍM SHROMÁŽDĚNÍM 17. ZÁŘÍ 1787. OLOMOUC: UNIVERZITA PALACKÉHO, 1994. 537 S. DOSTUPNÉ ONLINE. ISBN 80-7067-390-7, ISBN 978-80-7067-390-4. OCLC39569088. [s.l.]: [s.n.] 
 13. KESLER, CHARLES K. INTRODUCTION TO THE FEDERALIST PAPERS. NEW YORK: SIGNET CLASSIC, 1999. S. 15-17. [s.l.]: [s.n.] 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

HAMILTON, Alexander; JAY, John; MADISON, James. Listy federalistů: soubor esejí psaných na podporu nové Ústavy předložené federálním shromážděním 17. září 1787. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2015. 537 s. ISBN 80-7067-390-7. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Texty Listů federalistů v angličtině