Krušina (Praha)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Krušina - zaniklá ves na území Prahy v blízkosti kostela sv. Pankráce na dnešním katastru Nuslí . Na tomto místě stála původně románská rotunda z konce 11. století, která byla kolem poloviny 14. století přestavěna na jednolodní kostel s polygonálně zakončeným presbyteriem. Kostel byl pobořen císařskými vojsky při švédském obléhání Prahy roku 1648, aby nemohl být využit jako strategický opěrný bod. Na konci 17. století byl obnoven michelskými jezuity a v této podobě stojí dodnes.

Ves Krušina se poprvé připomíná v listině krále Přemysla Otakara I. ze 17. ledna roku 1205 jako majetek ostrovského kláštera. Není ovšem vyloučeno, že vznikla v souvislosti se stavbou rotundy sv. Pankráce. Obec zanikla během husitských válek, patrně již během obléhání Vyšehradu na podzim roku 1420. Pankrácká pláň nikdy neposkytovala příznivé podmínky k osídlení, zejména kvůli obtížně dostupným vodním zdrojům, a přesná poloha historicky doložené obce není známa. Kolem kostela sv. Pankráce vzniklo další souvislejší osídlení až na sklonku 18. století. Roku 1841 je doložena hospodářská usedlost Vokáčka. Budoucí pražská čtvrť se formovala kolem zájezdního hostince a kovárny, který tam vybudoval magistrátní rada Jan Ignác rytíř Eisner z Eisenšteina.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • František HOLEC: Zaniklé vesnice na území hlavního města Prahy, Pražský sborník historický XXIX (1996), str. 117-148.
  • Emanuel POCHE: Prahou krok za krokem, Praha 2001.
  • Josef VÁVRA: Kostel sv. Pankracia před Vyšehradem, in: Blahověst XXXVII, 1887, str. 571-574.
  • Petr KUBÍN: Svatý Pankrác – strážce vstupu na Vyšehrad. Římský světec v Praze, in: Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, Eva DOLEŽALOVÁ / Robert NOVOTNÝ / Pavel SOUKUP, Praha 2004, str. 114-123.
  • Jarmila ČIHÁKOVÁ / Zdeněk DRAGOUN / Jaroslav PODLISKA: Pražská sídelní aglomerace v 10. a 11. století, in: Luboš POLANSKÝ / Jiří SLÁMA / Dušan TŘEŠTÍK (ed.): Přemyslovský stát kolem roku 1000, Praha 2000, str. 127-146.