Přeskočit na obsah

Kluzné ložisko

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Kluzné ložisko s nalisovaným pouzdrem a maznicí

Kluzné ložisko je část strojního zařízení, kde se při vzájemné rotaci přenášejí tlakové síly mezi čepem hřídele a protikusem.

Kluzné ložisko se skládá z ložiskového čepu, ložiskové pánve (která může být provedena jako ložiskové pouzdro) a někdy ještě z výstelky (kluzné vrstvy).

Rozdělení kluzných ložisek[editovat | editovat zdroj]

Hydrodynamické a hydrostatické kluzné ložisko
Rozlišení druhů tření

Podle druhu tření[editovat | editovat zdroj]

Ložiska se třením kapalinným

Vrstva mazací kapaliny je u těchto ložisek dostatečně velká na to, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu materiálů čepu a výstelky.

 • Ložiska hydrodynamická – do ložiska je přiváděn olej před zatěžované místo, do něhož je zanášen díky své viskozitě a kde vytváří souvislou minimální vrstvu, takzvaný mazací klín. Výpočet těchto ložisek je poměrně složitý a hlavním sledovaným parametrem je maximální teplota oleje. Při nízké rychlosti (při rozběhu a doběhu) u nich hrozí vznik polosuchého tření, proto se jako materiál pánve volí materiál s nízkým činitelem tření za přítomnosti maziva, například ložisková kompozice.
 • Ložiska hydrostatická – do ložiska je přiváděn tlakový olej do zatíženého místa, kde hydrostaticky odtlačuje čep od pánve.
  • částečná – olej je přiveden pouze do jedné části pánve a působí tak maximálně na polovině obvodu
  • úplná – olej se přivádí do více míst a působí tak po celém obvodu pánve, používá se při proměnném směru zatížení
Ložiska s polosuchým (mezním) třením

Plochy jsou ošetřeny mazivem, ale není zaručena souvislá vrstva maziva, která by zabránila přímému kontaktu materiálů. Rozměry ložiska se stanoví podle údajů tabulek, v nichž je podle účelu použití doporučen materiál, jeho únosnost (dovolený tlak) a poměr délky a průměru čepu. Řadíme sem i ložiska ze samomazných materiálů a ložiska mazaná tuhými mazivy.

U těchto ložisek dochází při déle trvajícím klidu k vytlačení maziva mimo styčná místa a tak se mohou při rozběhu chovat jako ložiska se suchým třením. Proto se povrch jejich pánví upravuje tak, že se na něm vytvářejí tzv. mazací kapsy tj. důlky v nichž se udrží trochu maziva. Podobný efekt lze docílit zaškrabáním povrchu pánve.

Ložiska se suchým třením

Plochy nejsou ošetřeny žádným mazivem a dochází tak k plošnému kontaktu materiálů.

Odpor v ložiskách se suchým a polosuchým třením se nazývá čepové tření.

Podle směru zatížení[editovat | editovat zdroj]

 • radiální – síla působí kolmo na osu otáčení (válcová styková plocha)
 • axiální – síla působí ve směru osy otáčení (rovinná styková plocha)
 • kombinované – síla může do jisté míry působit v obou směrech (kuželová nebo kulová styková plocha)

Podle uspořádání[editovat | editovat zdroj]

 • prosté ložisko – čep se otáčí přímo v díře v tělese – v odlitcích ze šedé litiny, pro málo zatížené čepy s občasným pohybem
 • s pánví
  • s pánví dělenou – dělenou v ose na takzvané šály, např. ložiska klikových hřídelí
  • s pouzdrem
   • odlitým – do upravené a zaformované díry v tělese se odlije vrstva kompozice, která se následně obrobí
   • zalitým – v odlitku je zalit tzv. zálitek, zejména u odlitků z lehkých slitin nebo plastů
   • zalisovaným – zalisovaným s přesahem do tělesa
   • svinutým – pouzdro je svinuto z pásku z kluzného materiálu nebo z pásku opatřeného kluznou vrstvou
  • s ložiskovým domkem – přišroubované na rám stroje nebo jako transmisní ložiska
   • s patkami
   • s přírubou

Materiály pro kluzná ložiska[editovat | editovat zdroj]

Jako materiál čepu se převážně užívá ocel, a to:

 • kalená
  • prokalená (zušlechtěná)
  • povrchově kalená
  • cementovaná
 • nitridovaná
 • tvrdě chromovaná

Jako materiál pánve, eventuálně jako výstelka, se používají:

kovy[1]
 • šedá litina (ČSN 42 2456)
 • slitiny
  • cínové kompozice (ČSN 42 3753)
  • olověné kompozice (ČSN 42 3721, ČSN 42 3720)
  • cínové bronzy (ČSN 42 3123, ČSN 42 3016)
  • cínoolověný bronz (ČSN 42 3122)
  • olověné bronzy (ČSN 42 3182, ČSN 42 3184)
  • červené bronzy (ČSN 42 3135, ČSN 42 3137)
  • speciální mosazi (ČSN 42 3231, ČSN 42 3322)
  • hliníkové ložiskové slitiny (ČSN 42 3261, ČSN 42 3361)
 • spékané pórovité kovové materiály (tzv. samomazná, nasycená mazivem)
nekovové materiály
 • dřevo (např. guajak)
 • reaktoplasty
  • fenoplasty
 • termoplasty
  • polyamidy
  • polystyrény
  • polyvinylchloridy
  • polytetrafluóretylény (Teflon PTFE)

Trendy vývoje[editovat | editovat zdroj]

Hlavním oborem využití kluzných hydrodynamických ložisek je uložení klikových hřídelí spalovacích motorů, kde se uplatňuje odolnost těchto ložisek vůči dynamickému zatížení. Zde se prosazují zejména slitiny na bázi Al-Zn, Al-Sn a dále bronzy a mosazi povlakované kluzným polymerovým povlakem. Z ekologických důvodů se omezuje používání olova, které ve slitinách zlepšuje kluzné vlastnosti v oblasti mezního tření.

V ostatních oborech se prosazují zejména kluzná ložiska na bázi různě modifikovaných plastů.

Výhody kluzných ložisek[editovat | editovat zdroj]

 • jednoduchá výroba
 • konstrukčně dobrá přizpůsobivost
 • prostorová nenáročnost
 • malá citlivost na otřesy a prach
 • snadná opravitelnost

Nevýhody kluzných ložisek[editovat | editovat zdroj]

 • velký součinitel tření
 • menší únosnost při rozběhu a doběhu
 • musí se zaběhávat
 • větší spotřeba maziva
 • únosnost a trvanlivost je značně závislá na vlastnostech maziva

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. VRZAL Bedřich a kol., Strojnické tabulky, STNL Praha, 1971

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]