Klikový mechanismus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Klikové mechanismy jsou technická zařízení umožňující změnu otáčivého pohybu na přímočarý vratný nebo obráceně změnu přímočarého vratného pohybu na otáčivý pohyb.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Klikový mechanismus použil pro svůj soustruh Leonardo da Vinci.

Obecný klikový mechanismus


Typy klikových mechanismů[editovat | editovat zdroj]

  • úplný – používá se u dvojčinných pístových strojů, například u velkých lodních motorů, pístových čerpadel;
Úplný klikový mechanismus
  • zkrácený – používá se u jednočinných pístových strojů – běžné pístové automobilové motory a kompresory;
  • dvoučlenný – vyvinul jej Jan Kokeš roku 2019.
Zkrácený klikový mechanismus

Skutečný výsledný pohyb pístu není harmonický (sinusový). V dolní úvrati je pomalejší a v horní úvrati rychlejší. Proto se píst pohybuje v horní polovině zdvihu kratší dobu než v dolní. Čím kratší ojnici použijeme ke zdvihu pístu, tím se rozdíl zvětšuje (využití pro prodloužení doby výplachu u dvoudobých podčtvercových motorů).

Skutečný pohyb ojnice je obecný rovinný pohyb – ojnice se v každém okamžiku otáčí podle okamžitého středu otáčení.

Vyvažování[editovat | editovat zdroj]

Vyvažování klikového mechanismu znamená umístění těžiště mechanismu do otočného středu. Způsoby:

  • vyvážení ojnice použitím protizávaží – těžiště je ve středu klikového čepu
  • vyvážení kliky použitím protizávaží na klice – těžiště je v ose klikového hřídele

V běžné praxi se používá neúplného vyvážení použitím pouze jednoho protizávaží na klice.

  • vyvážení neharmonického pohybu pístu – používá se u některých motocyklových motorů.

Obrázky[editovat | editovat zdroj]

Výstředníkový mechanismus[editovat | editovat zdroj]

Je zvláštním případem klikového mechanismu s velmi malým zdvihem. Excentr bývá součástí výstředníkové hřídele nebo je na ni nalisován.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • HYNEK, Martin. Inovace procesu tváření velkých klikových hřídelí. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. 95 s.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]