Karushovy–Kuhnovy–Tuckerovy podmínky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Karushovy-Kuhnovy-Tuckerovy podmínky podmínky (také známé jako Kuhn-Tucker nebo KKT podmínky) jsou v matematice nutné podmínky pro hledání optimálního řešení úlohy nelineárního programování, za předpokladu, že jsou splněny i některé další podmínky. Je to zobecnění metody Lagrangeových multiplikátorů na omezující podmínky neobsahující rovnost (může tedy obsahovat nerovnosti). Podmínky jsou pojmenovány po William Karushovi, Haroldu W. Kuhnovi a Albertu W. Tuckerovi.

Uvažujme následující nelineární optimalizační problém:

Minimalizujte , aby platilo:

kde je funkce, kterou minimalizujeme, jsou omezující podmínky s nerovnostmi a jsou omezující podmínky s rovnostmi a , respektive je počet omezujících podmínek s, respektive bez rovností.

Nezbytné podmínky pro tento problém s obecně danými omezujícími podmínkami byly poprvé zveřejněny v magisterské práci Williama Karushe[1], i když vešly ve všeobecnou známost až po zveřejnění prací pánů Kuhna a Tuckera[2].

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. KARUSH, William. Minima of Functions of Several Variables with Inequalities as Side Constraints (Minima funkcí více proměnných s nerovnostmi jako omezujícími podmínkami). , 1939. Disertační práce. Dept of Mathematics, Univ. of Chicago, Chicago, Illinois. .
  2. KUHN, Harold W.; TUCKER, Albert W. In: Proceedings of Symposium 2. Berkeley. Berkeley: University of California Press, 1951. Kapitola Nelineární programování, s. 481–492.

Související články[editovat | editovat zdroj]