Přeskočit na obsah

Informatorium školy mateřské

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Titulní strana původního rukopisu díla[1]

Informatorium školy mateřské (původně Soustavné pojednání o výchově předškolních dětí) je první spis z oboru předškolní výchovy ve světové literatuře, kterou napsal v roce 1632 Jan Amos Komenský v polském Lešně. Dílo vzniklo v důsledku snahy o reformu českého školství, v níž Informatorium mělo být součástí promyšleného plánu celoživotního vzdělání člověka, což bylo následně objasněno v Didaktice [2]

Edice[editovat | editovat zdroj]

Rukopis díla byl objeven v Lešně roku 1856 a tiskem poprvé vyšel roku 1858. Komenský přeložil toto dílo do němčiny roku 1633, zřejmě do polštiny roku 1636 a do latiny v roce 1653.[2]

Obsah[editovat | editovat zdroj]

Kniha je rozdělena do dvanácti kapitol. Jedná se o příručku pro vychovatele nejmenších dětí podávající rozbor všech nejdůležitějších otázek předškolní výchovy. Komenskému jde o to, aby si vychovatel uvědomil, jak se dítě přirozeně seznamuje se světem. Již v tomto věku se dle něj tvoří předpoklad pro další vzdělávání. Styk dítěte s věcmi a jevy je možné ovlivňovat tak, aby bylo později připraveno na školní vyučování, k němuž je předškolní vzdělání přirozenou průpravou. V díle je zdůrazňována nutnost výchovné péče o děti nejútlejšího věku, přičemž je věnována pozornost nejen výchově dítěte matkou, ale i otcem a ostatními. [3]

Ukázka z díla[editovat | editovat zdroj]

Čím více dítě dělá, běhá, pracuje, tím lépe na to spí, tím lépe zažívá, tím lépe roste, tím lépe jadrnosti i čerstvosti tělo i mysl nabývá: toliko jen vždycky šetříc, aby bez urazu bylo.
— J. A. Komenský: Informatorium školy mateřské[4]

Význam[editovat | editovat zdroj]

Hlavním cílem Informatoria je snaha o reformu školského systému. Toto dílo je ojedinělé tím, že se jedná o první raně novověké systematické pojednání o výchově dětí v nejmladším věku. Své uplatnění našlo dílo především v pozdější době, nikoliv přímo v období života autora.[5] Jedná se o první dílo tehdejší doby (17. století), v němž je zdůvodněna nutnost výchovné péče o děti nejútlejšího věku. Autor zdůrazňuje důležitost péče o dítě od jeho narození a též je popsán význam této výchovy do dalšího vývoje dítěte a jeho budoucího života. [3] Přestože dětská psychologie jako obor v tehdejší době ještě neexistovala, Komenského ideje neztratily na své aktuálnosti.[6]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964. 52 s. 
  2. a b Steiner, Martin. Předmluva. In KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. Vyd. v nakl. Academia 2. Praha: Academia, 2007. s. 7-12. Europa (Academia). ISBN 978-80-200-1451-1.
  3. a b Tichý, F. R. Předmluva. In KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské: povinná četba pro pedagogické školy - třídy pro přípravu učitelek mateřských škol. 5. vyd. Praha: SPN, 1979. s. 5-8. Učebnice pro střední odborné školy a odborné školy.
  4. KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. Ilustroval Anna KOPECKÁ. Praha: Kalich, 1992. s. 27. ISBN 80-7017-492-7.
  5. Steiner, Martin. Předmluva. In KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. Vyd. v nakl. Academia 2. Praha: Academia, 2007. s. 7-12. Europa (Academia). ISBN 978-80-200-1451-1.
  6. Reichrtová, Noemi a Langmeier, Josef. Předmluva. In KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. Ilustroval Anna KOPECKÁ. Praha: Kalich, 1992. s. 9-34. ISBN 80-7017-492-7.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. Ilustroval Anna KOPECKÁ. Praha: Kalich, 1992. ISBN 80-7017-492-7

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]