Hraniční přechod

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Hraniční přechod mezi Německem a Rakouskem (v rámci Schengenské dohody)
Hraniční přechod mezi Rumunskem a Ukrajinou

Hraniční přechod (zkráceně HP), je místo na státní hranici, přes něž je možný pohyb či doprava a to buď v jednou či obou směrech. U evropských států, které nepatří do tzv. Schengenského prostoru, je zhusta prováděna hraniční kontrola nebo také celní a pasová kontrola. K tomuto účelu byly na hraničních přechodech vybudována kontrolní stanoviště. Existují různé typy hraničních přechodů podle způsobu dopravy: silniční, železniční, lodní, pěší a cyklistické a letištní. Dále se u HP rozlišuje, zda slouží pro tzv. malý nebo běžný pohraniční styk.

Hraniční a celní kontrola může být organizována následujícím způsobem:

Hraniční přechod pro silniční dopravu

V zájmu urychlení odbavení může kontrolu u oddělených kontrolních stanovišť provádět personál bezpečnostních a celních orgánů společně.

Pro zastírání a maskování trestných činů nebo jiných aktivit mimo zákon (pašování, převádění osob apod.) se používají „ilegální hraniční přechody“, stezky, často jen určitá místa v krajině určené pro pěší, při obcházení legálních přechodových stanovišť.

V posledních letech se vzhled a povaha hraničních přechodů silně změnily. Zatímco mezi zeměmi Schengenské dohody v běžných případech hraniční kontrola zcela odpadá, a přechod hranice již nepředstavuje žádnou překážku pro dopravu osob a zboží a pohraniční orgány obou zemí spolu úzce spolupracují a jsou někdy i sloučeny v jediné budově.

Zvláště za časů železné opony byly obě strany tehdejší přechodů resp. kontrolních stanovišť přísně oddělené a nezřídka od sebe vzdálené několik kilometrů.

Hraniční přechody v železniční dopravě

viz též Železniční hraniční přechody České republiky Aby se doba odbavení vlaků na hranicích co nejvíce zkrátila, jsou v obou státech nádraží vybavena jako hraniční nádraží. Pohraničníci přitom přecházejí mezi oběma nádražími a provádějí kontrolu v jedoucím vlaku. U jiných přechodů je vlak pouze přiveden na samotnou hranici, která je zhusta součástí nádraží, kde cestující musejí pěšky projít kontrolou.

Letištní hraniční přechody

Ty představují zvláštní případ a vlastně nejsou hraničními přechody v pravém slova smyslu, neboť se v jejich okolí nevyskytují žádné státní hranice. Zde se obvykle provádí hraniční kontroly pro příslušná odletová a příletová letiště té které země. Existují také případy, kde se kontroly pro příletovou destinaci provádějí přímo na odletovém letišti. Tím se zamezuje tomu, aby se cestující, kteří nemají přístup do cílové destinace, vůbec dostali do letadla. Kromě toho není nutné, aby cílové letiště bylo mezinárodní, které má potřebné vybavení pro kontroly.

Přímo v letecké dopravě je třeba rozlišovat bezpečnostní kontroly, které slouží pouze jako bezpečnostní stanoviště, jež mají za úkol udržovat plynulý provoz.

Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Hraniční kontrola na Wikimedia Commons Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Mezinárodní hranice na Wikimedia Commons