Hobokenův seznam

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Hobokenův seznam (německy Hoboken-Verzeichnis) je nejčastěji používaný seznam skladeb Josepha Haydna. Úplný název zní: J. Haydn, Thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis.

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Seznam byl sestaven nizozemským muzikologem Anthonym van Hobokenem a byl zveřejněn v letech 1957 až 1978 ve třech svazcích. Číslování podle Hobokenova seznamu je označováno značkou Hob. Ačkoli je Hobokenův seznam dnes díky novým badatelským poznatkům již částečně překonaný, má stále velký praktický význam, využívá se zejména při katalogizaci CD nahrávek či pro účely označení skladeb koncertů.

Na rozdíl např. od Köchelova seznamu skladeb Wolfganga Amadea Mozarta nebo Deutschův seznam skladeb Franze Schuberta, není Hobokenův seznam řazen chronologicky, nýbrž podle skupin skladeb. Základem je, aby nevznikla vzájemně se překrývající chronologie Haydnových skladeb. Ta často není možná ani uvnitř jednotlivých skupin skladeb. Sled symfonií je tudíž u Hobokena chronologicky správný jen částečně. Řazení podle opusových čísel bylo jako kritérium vyloučeno, neboť se vžila opusová čísla přiřazená jednotlivým skladbám nikoli podle Haydnova pořadí, nýbrž podle vydavatele.

Seznam skladeb[editovat | editovat zdroj]

Hob. Označení
I Symfonie (1–108)
Ia Předehry (1–16)
II Divertimenti pro čtyři nebo více hlasů (1–47)
III Smyčcové kvartety (1–83b)
IV Divertimenti pro tři hlasy (1–11)
V Smyčcová tria (1–21)
VI Různá dua (1–6)
VII Koncerty pro různé nástroje
VIII Pochody (1–7)
IX Tance (1–29)
X Různé skladby pro baryton (1–12)
XI Tria pro baryton, housle/violu a violoncello (1–126)
XII Dua s barytonem (1–25)
XIII Koncerty pro baryton (1–3)
XIV Divertimenti pro klavír s doprovodem (1–13)
XV Tria pro klavír, housle/flétnu a violoncello (1–40)
XVa Klavírní dua
XVI Klavírní sonáty (1–52)
XVII Skladby pro klavír (1–12)
XVIIa Čtyřruční skladby pro klavír (1–2)
XVIII Klavírní koncerty (1–11)
XIX Skladby pro hrací hodiny (1–32)
XX Instrumentální skladby na Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz
XX-2 Sborová úprava na text Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz
XXI Oratoria (1–3)
XXII Mše (1–14)
XXIII Různé duchovní skladby
XXIV Kantáty a árie s orchestrem
XXV Písně pro dvě, tři a čtyři hlasy
XXVI Písně a kantáty s doprovodem klavíru
XXVII Kánony (duchovní 1–10; světské 1–47)
XXVIII Opery (1–13)
XXIX Zpěvohry
XXX Jevištní hudba
XXXI Zpracování skotských (273) a velšských (60) lidových písní