Hamrštejn (přírodní rezervace)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Šablona:Infobox - chráněné území v Česku Přírodní rezervace Hamrštejn se rozkládá v západní části katastrálního území Machnín krajského města Liberec na ostrohu Zámeckého kopce (375 m n. m.) obtékaném Lužickou Nisou a ohraničeném krátkým sedlem s železniční tratí Liberec–Chrastava. Na severním, menším vrcholu Zámeckého kopce se nachází zřícenina hradu Hamrštejn. Proti jižnímu výběžku kopce rezervace pokračuje na protilehlém severním svahu až k železniční trati Liberec–Děčín. V rezervaci se nachází enkláva smíšeného a listnatého lesa.

Rezervace chrání v rámci Ještědsko-kozákovského hřbetu ojedinělá společenstva teplomilných druhů, jejichž výskyt zde souvisí jak s propojením této oblasti s teplejší oblastí Lužice, tak také s jejím středověkým odlesněním. Mezi zdejšími lesními společenstvi lze nalézt dubohabřiny, květnaté a acidofilní bučiny, suťový les a fragmenty lesa lužního. Roste zde jaterník podléška, pižmovka obecná, zvonek broskvolistý, árón plamatý, oměj pestrý, lilie zlatohlavá, a měsičnice vytrvalá, udatna lesní a zvonek širokolistý. Žije zde mlok skvrnitý, zmije obecná a sýček obecný.

Externí odkazy