Gravimetrie (chemie)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Gravimetrie (vážková analýza) je metodou chemické kvantitativní analýzy, která je založená na vyloučení stanovované složky ve formě málo rozpustné sloučeniny (tj. vylučovací forma složky) a na jejím převedení na sloučeninu o přesně definovaném složení (tj. forma k vážení), která se poté váží. V některých případech se váží přímo izolovaná sraženina.

Struktura analýzy[editovat | editovat zdroj]

  1. odběr známého a reprezentativního množství vzorku a jeho úprava před analýzou
  2. převod vzorku do roztoku
  3. kvantitativní srážení roztoku vzorku známým činidlem na vylučovací formu
  4. zrání sraženiny
  5. kvantitativní převod vylučovací formy na formu k vážení (např. kalcinací)
  6. vážení formy k vážení
  7. výpočet složení vzorku

Příklady stanovení[editovat | editovat zdroj]

Stanovení železa amoniakální metodou[editovat | editovat zdroj]

Metoda je použitelná pro stanovení iontů železitých Fe3+ a také iontů železnatých Fe2+. Ionty Fe2+ je však nutné napřed kvantitativně zoxidovat na ionty Fe3+ přídavkem potřebného množství vhodného oxidačního činidla ke vzorku (např. roztok kyseliny dusičné). Podstatou metody je srážení roztoku soli Fe3+ roztokem amoniaku. Reakcí vzniká nerozpustný hydroxid železitý Fe(OH)3, který se po oddělení od roztoku (filtrací) převede žíháním na vzduchu při cca 1000 °C na oxid železitý Fe2O3 (forma k vážení).

Probíhá podle rovnice:

Fe3+ (aq) + 3 NH3 (aq) + 3 H2O (l) → Fe(OH)3 (s) + 3 NH4+ (aq)

Vzniklá sraženina se žíháním převede na formu k vážení podle rovnice:

2 Fe(OH)3 (s) → Fe2O3 (s) + 3 H2O (g)

Stanovení niklu metodou diacetyldioximovou[editovat | editovat zdroj]

Probíhá podle rovnice:

Ni2+ (aq) + 2 NH3 (aq) + 2 C4H8N2O2 (aq) → Ni(C4H7N2O2)2 (s) + 2 NH4+ (aq)
Struktura diacetyldioximátu nikelnatého

Stanovení síranů chloridem barnatým[editovat | editovat zdroj]

Probíhá podle rovnice:

SO42− (aq) + Ba2+ (aq) → BaSO4 (s)

Stanovení hořčíku metodou fosforečnanovou[editovat | editovat zdroj]

Probíhá podle rovnice:

Mg2+ (aq) + HPO42− (aq) + NH3 (aq) + 6 H2O (l) → NH4MgPO4.6H2O (s)

Vzniklá sraženina se žíháním převede na formu k vážení podle rovnice:

2 NH4MgPO4.6H2O (s) → Mg2P2O7 (s) + 2 NH3 (g) + 7 H2O (g)

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]