Etnikum

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Etnikum (z řeckého ἔθνος, ethnos, tj. lid) je pojem, kterým se běžně označuje historicky vzniklá skupina lidí, kteří údajně mají společný historický původ, rasový typ, jazyk, materiální a duchovní kulturu, mentalitu a tradice a obývají společné území; dá se tedy také srovnat s pojmem „kmen“.[1] Ve skutečnosti je představa společného genetického původu příslušníků jednoho etnika zavádějící, a to kvůli migraci a míšení různých etnik mezi sebou, a odborníci proto chápou etnikum spíše jen jako skupinu lidí, kteří sdílí společnou kulturu.[2] Několik etnik může tvořit národ.

Související články

Poznámky

  1. R.Tóth - S.Krno - P.Kulašik, Stručný politologický slovník, Bratislava 1991.
  2. HOBSBAWM, Eric J. Národy a nacionalismus od roku 1780. Program, mýtus, realita. 1. vyd. Brno: CDK, 2000. ISBN 80-85959-55-0.