Emisní norma Euro

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Graf ukazující vývoj evropských emisních standardů pro benzinové vozy

Emisní norma Euro je závazná norma Evropské unie stanovující limitní hodnoty škodlivin ve výfukových exhalacích benzinových a naftových motorů pro motorová vozidla v závislosti hmotnosti škodliviny na ujeté vzdálenosti. Normy stanoví limity oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků (HC), oxidů dusíku (NOx) a pevných částic (PM); nezabývají se oxidem uhličitým ani sirnými sloučeninami. Norma je vydávána v postupně se zpřísňujících číslovaných verzích; normy pro osobní automobily a lehké užitkové automobily jsou číslovány arabskými číslicemi, normy pro těžké nákladní automobily a autobusy římskými číslicemi. Limity se vztahují na vozidla nově uváděná na trh v celém Evropském hospodářském prostoru.

Historie[editovat | editovat zdroj]

První emisní norma začala platit v Kalifornii roku 1968. První evropskou normou byla norma EHK 15 z roku 1971.
Pro osobní vozy homologované v těchto letech platí:

 • Euro 1 - 1992
 • Euro 2 - 1996
 • Euro 3 - 2000
 • Euro 4 - 2005
 • Euro 5 - září 2009
 • Euro 6 - září 2014[1]

Pro nákladní automobily a autobusy homologované v těchto letech platí:

 • Euro I - 1992
 • Euro II - 1995
 • Euro III - 1999
 • Euro IV - 2005
 • Euro V - 2008
 • Euro VI - 2013

Připravují se normy Euro 7/VII, jejichž návrh by měl být zveřejněn koncem roku 2022 s předpokládanou účinností v roce 2025 a 2026.[2]

Limity škodlivin[editovat | editovat zdroj]

Limity škodlivin v gramech na ujetý kilometr:

Osobní automobily[editovat | editovat zdroj]

Benzínové motory[editovat | editovat zdroj]

Rok Norma CO (g/km) NOx (g/km) HC (g/km) HC + NOx (g/km) PM (g/km) PN (#/km)
1992 1 3,16 - - 1,13 - -
1996 2 2,20 - - 0,5 - -
2000 3 2,30 0,15 0,20 - - -
2005 4 1,00 0,08 0,10 - - -
2009 5 1,00 0,06 0,10 - 0,005 -
2014 6 1,00 0,06 0,10 - 0,0045 6,0 × 1011

Naftové motory[editovat | editovat zdroj]

Rok Norma CO (g/km) THC (g/km) NMHC (g/km) NOx (g/km) HC + NOx (g/km) PM (g/km) PN (#/km)
1992 1 3,16 - - 1,13 0,18 -
1996 2 1,00 - - - 0,70 0,08 -
2000 3 0,64 0,2 - 0,50 0,56 0,05 -
2005 4 0,50 0,1 - 0,25 0,30 0,025 -
2009 5 0,50 0,1 0,068 0,18 0,23 0,005 6,0 × 1011
2014 6 0,50 0,1 0,068 0,08 0,17 0,0045 6,0 × 1011

Legenda[editovat | editovat zdroj]

CO - hmotnost oxidu uhelnatého, THC - celková hmotnost uhlovodíků, NMHC - hmotnost nemethanových uhlovodíků, NOx - hmotnost oxidů dusíku, HC + NOx - součet hmotností uhlovodíků a oxidů dusíku, PM - hmotnost pevných částic, PN - počet částic

Normy z technického průkazu[editovat | editovat zdroj]

Evropský emisní standard lze určit pomocí údaje z velkého technického průkazu, číslo se nachází v části „emise“.[3]

do EURO-1 EURO-1 EURO-2 EURO-3 EURO-4 EURO-5 EURO-6
70/220/EHS 91/441/EHS 94/12/ES 98/69/ES-A 2006/96/ES-A 1999/96/ES-B2 715/2007 N až Y
74/290/EHS 93/59/EHS 96/44/ES 98/77/ES-A 98/77/ES-B 2001/27/ES-B2 692/2008 N až Y
77/102/EHS 94/12/EHS 96/69/ES 1999/96/ES-A 1999/96/ES-B1 715/2007-A/B/C až M 566/2011 N až Y
78/665/EHS 96/44/ES 98/77/ES 1999/102/ES-A 1999/102/ES-B 692/2008-A/B/C až M 459/2012 N až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
83/351/EHS 91/542/EHS-B 2001/1/ES-A 2001/1/ES-B 566/2011-A/B/C až M 630/2012 N až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
88/86/EHS 96/1/ES-B 2001/27/ES-A 2001/27/ES-B1 459/2012-F/G/H až M 143/2013 N až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
88/436/EHS 2001/100/ES-A 2001/100/ES-B 630/2012-F/G/H až M 171/2013 N až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
89/458/EHS 2002/80/ES-A 2002/80/ES-B 143/2013-J/K/L až M 195/2013 N až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
89/491/EHS 2003/76/ES-A 2003/76/ES-B 171/2013-J/K/L až M 519/2013 N až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
91/441/EHS 2005/55/ES-A 2005/55/ES-B/C 195/2013-J/K/L až M 133/2014 T/U/V až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
2005/78/ES-A 2005/78/ES-B/C 519/2013-J/K/L až M 136/2014 T/U/V až Y; ZA až ZK/ZL/ZX/ZY/ZZ
2006/51/ES-A 2006/51/ES-B/C 133/2014-J/K/L až M 2015/45 T/U/V až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
2006/81/ES-A 2006/81/ES-B/C 136/2014 - J/K/L až M 2016/427 T/U/V až Y; ZA až ZK/ZL/ZX/ZY/ZZ
2006/96/ES-A 2006/96/ES-B 2015/45-J/K/L až M 2016/646 T/U/V až Y; ZA až ZK/ZL/ZX/ZY/ZZ
2005/55/ES-D až G=B2 2017/1151 AA až AL; BA až BI; AX/AY/AZ
2005/78/ES D-G/EEV-H/I/J/K 2017/1154 AA až AL; BA až BI; AX/AY/AZ
2006/51/ES D-G/EEV-H/I/J/K 2017/1221 T/U/V až Y; ZA až ZK/ZL/ZX/ZY/ZZ
2006/81/ES D-G/EEV-H/I/J/K 2017/1347 AA až AL; BA až BI; AX/AY/AZ
2008/74/ES D-G/EEV-H/I/J/K 2018/1832 AA až AR; BA až BI; CG/CH/CI/DG;
2018/1832 AX/AY/AZ
595/2009

582/2011 A/B/C

64/2012 A/B/C

133/2014 A/B/C

136/2104 A/B/C

627/2014 A/B/C

2016/1718 A/B/C/D

2017/1347 A/B/C/D

Limity oxidu uhličitého[editovat | editovat zdroj]

Směrnice 443/2009 určila emisní cíl pro emise oxidu uhličitého pro nově vyráběné automobily osobní automobily a to stanovením průměrných emisí pro nový vozový park prodávaný daným výrobcem. Při překročení cíle je výrobce povinen platit poplatek za překročení za každý vyrobený vůz. Cíl byl stanoven na úrovni 130 g/km do roku 2015.[4] V roce 2011 byla regulace rozšířena na užitkové vozy s cílem 175 g/km do roku 2017.

V roce 2014 byla přijata regulace s cílem na úrovni 95 g/km u osobních automobilů a 147 g/km u užitkových vozů, obojí do roku 2020.[5] V roce 2019 pak byla přijata regulace s cílem další 15 % redukce u osobních i užitkových vozů do roku 2025, do roku 2030 pak 37,5 % redukce u osobních automobilů a 31 % redukce u užitkových vozů. Regulace neplatí pro malosériové výrobce (do 1 tis. vozů za rok).[5]

Součástí balíku Fit for 55, přijatého v roce 2022, je pak cíl 100 % redukce u osobních automobilů i užitkových vozů do roku 2035.[6]

Použití evropských norem mimo Evropský hospodářský prostor[editovat | editovat zdroj]

Emisní normy založené na emisních normách Euro začaly přejímat také některé státy mimo Evropský hospodářský prostor. V roce 2000 šlo o Indii[7] a Čínu[8] (v obou zemích tehdy norma Euro 1), normy přejímaly také Austrálie,[9] Turecko,[10] Rusko,[11] Thajsko,[12] Vietnam,[13] státy Jižní Ameriky a to Argentina,[14] Brazílie,[15] Chile[16], Kolumbie[17], Mexiko[18] či Peru.[19] Od roku 2024 normu přejímá jako první africký stát Maroko.[20] Některé z výše uvedených států si normy upravily dle národních specifik, jiné normy převzaly beze změn.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. EUR-Lex - 32012R0459 - EN - EUR-Lex. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2022-09-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. ACEA proposals for Euro 7 and Euro VII emission standards [online]. 2022-01-28 [cit. 2022-09-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY. Označení emisních předpisů (směrnic, nařízení) a data platnosti EURO 0 až EURO 6. www.mdcr.cz [online]. Ministerstvo dopravy České republiky, 2019-01-01 [cit. 2019-02-07]. Dostupné online. 
 4. L_2009140CS.01000101.xml. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2022-09-14]. Dostupné online. 
 5. a b CO₂ emission performance standards for cars and vans. ec.europa.eu [online]. [cit. 2022-09-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. Balíček „Fit for 55“. www.consilium.europa.eu [online]. [cit. 2022-09-14]. Dostupné online. 
 7. Emission Standards: India. dieselnet.com [online]. [cit. 2022-09-14]. Dostupné online. 
 8. Emission Standards: China: Cars and Light Trucks. dieselnet.com [online]. [cit. 2022-09-14]. Dostupné online. 
 9. Emission Standards: Australia: On-Road Vehicles and Engines. dieselnet.com [online]. [cit. 2022-09-14]. Dostupné online. 
 10. Emission Standards: Turkey: On-Road Vehicles and Engines. dieselnet.com [online]. [cit. 2022-09-14]. Dostupné online. 
 11. Emission Standards: Russia and EAEU. dieselnet.com [online]. [cit. 2022-09-14]. Dostupné online. 
 12. Emission Standards: Thailand: On-Road Vehicles and Engines. dieselnet.com [online]. [cit. 2022-09-14]. Dostupné online. 
 13. VIETNAMPLUS. Euro 5 emission standards to be rolled out for new cars in Vietnam early 2022 | Environment | Vietnam+ (VietnamPlus). VietnamPlus [online]. 2021-12-10 [cit. 2022-09-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 14. Emission Standards: Argentina: Light-Duty Vehicles. dieselnet.com [online]. [cit. 2022-09-14]. Dostupné online. 
 15. Emission Standards: Brazil: Light-Duty Vehicles. dieselnet.com [online]. [cit. 2022-09-14]. Dostupné online. 
 16. Emission Standards: Chile: Light-Duty Vehicles. dieselnet.com [online]. [cit. 2022-09-14]. Dostupné online. 
 17. Emission Standards: Colombia: On-Road Vehicles and Engines. dieselnet.com [online]. [cit. 2022-09-14]. Dostupné online. 
 18. Emission Standards: Mexico: Cars and Light Trucks. dieselnet.com [online]. [cit. 2022-09-14]. Dostupné online. 
 19. Emission Standards: Peru: On-Road Vehicles and Engines. dieselnet.com [online]. [cit. 2022-09-14]. Dostupné online. 
 20. Norme antipollution. Le Maroc passe officiellement au carburant Euro 6 dès 2022 | Challenge.ma. www.challenge.ma [online]. [cit. 2022-09-14]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]