Emisní norma Euro

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Graf ukazující vývoj evropských emisních standardů pro benzinové vozy

Emisní norma Euro je závazná norma Evropské unie stanovující limitní hodnoty škodlivin ve výfukových exhalacích benzinových a naftových motorů pro motorová vozidla v závislosti hmotnosti škodliviny na ujeté vzdálenosti. Normy stanoví limity oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků (HC), oxidů dusíku (NOx) a pevných částic (PM); nezabývají se oxidem uhličitým ani sirnými sloučeninami. Norma je vydávána v postupně se zpřísňujících číslovaných verzích; normy pro osobní automobily a lehké užitkové automobily jsou číslovány arabskými číslicemi, normy pro těžké nákladní automobily a autobusy římskými číslicemi. Limity se vztahují na vozidla nově uváděná na trh.

Historie[editovat | editovat zdroj]

První emisní norma začala platit v Kalifornii roku 1968. První evropskou normou byla norma EHK 15 z roku 1971.
Pro osobní vozy homologované v těchto letech platí:

 • Euro 1 - 1992
 • Euro 2 - 1996
 • Euro 3 - 2000
 • Euro 4 - 2005
 • Euro 5 - září 2009
 • Euro 6 - září 2014

Pro nákladní automobily a autobusy homologované v těchto letech platí:

 • Euro I - 1992
 • Euro II - 1995
 • Euro III - 1999
 • Euro IV - 2005
 • Euro V - 2008
 • Euro VI - 2013

Limity škodlivin[editovat | editovat zdroj]

Limity škodlivin v gramech na ujetý kilometr:

Benzínové motory[editovat | editovat zdroj]

Rok Norma CO (g/km) NOx (g/km) HC (g/km) HC + NOx (g/km)
1992 I 3,16 - - 1,13
1996 II 2,20 - - 0,5
2000 III 2,30 0,15 0,20 -
2005 IV 1,00 0,08 0,10 -
2009 V 1,00 0,06 0,10 -
2014 VI 1,00 0,06 0,10 -

Naftové motory[editovat | editovat zdroj]

Rok Norma CO (g/km) NOx (g/km) HC + NOx (g/km) PČ (g/km)
1992 I 3,16 - 1,13 0,18
1996 II 1,00 - 0,70 0,08
2000 III 0,64 0,50 0,56 0,05
2005 IV 0,50 0,25 0,30 0,025
2009 V 0,50 0,18 0,23 0,005
2014 VI 0,50 0,08 0,17 0,005

Legenda[editovat | editovat zdroj]

CO oxid uhelnatý, HC uhlovodíky, NOx oxidy dusíku, PČ pevné částice.

Normy z technického průkazu[editovat | editovat zdroj]

Evropský emisní standard lze určit pomocí údaje z velkého technického průkazu, číslo se nachází v části „emise“.[1]

do EURO-1 EURO-1 EURO-2 EURO-3 EURO-4 EURO-5 EURO-6
70/220/EHS 91/441/EHS 94/12/ES 98/69/ES-A 2006/96/ES-A 1999/96/ES-B2 715/2007 N až Y
74/290/EHS 93/59/EHS 96/44/ES 98/77/ES-A 98/77/ES-B 2001/27/ES-B2 692/2008 N až Y
77/102/EHS 94/12/EHS 96/69/ES 1999/96/ES-A 1999/96/ES-B1 715/2007-A/B/C až M 566/2011 N až Y
78/665/EHS 96/44/ES 98/77/ES 1999/102/ES-A 1999/102/ES-B 692/2008-A/B/C až M 459/2012 N až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
83/351/EHS 91/542/EHS-B 2001/1/ES-A 2001/1/ES-B 566/2011-A/B/C až M 630/2012 N až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
88/86/EHS 96/1/ES-B 2001/27/ES-A 2001/27/ES-B1 459/2012-F/G/H až M 143/2013 N až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
88/436/EHS 2001/100/ES-A 2001/100/ES-B 630/2012-F/G/H až M 171/2013 N až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
89/458/EHS 2002/80/ES-A 2002/80/ES-B 143/2013-J/K/L až M 195/2013 N až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
89/491/EHS 2003/76/ES-A 2003/76/ES-B 171/2013-J/K/L až M 519/2013 N až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
91/441/EHS 2005/55/ES-A 2005/55/ES-B/C 195/2013-J/K/L až M 133/2014 T/U/V až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
2005/78/ES-A 2005/78/ES-B/C 519/2013-J/K/L až M 136/2014 T/U/V až Y; ZA až ZK/ZL/ZX/ZY/ZZ
2006/51/ES-A 2006/51/ES-B/C 133/2014-J/K/L až M 2015/45 T/U/V až Y; ZA/ZB/ZC/ZX/ZY/ZZ
2006/81/ES-A 2006/81/ES-B/C 136/2014 - J/K/L až M 2016/427 T/U/V až Y; ZA až ZK/ZL/ZX/ZY/ZZ
2006/96/ES-A 2006/96/ES-B 2015/45-J/K/L až M 2016/646 T/U/V až Y; ZA až ZK/ZL/ZX/ZY/ZZ
2005/55/ES-D až G=B2 2017/1151 AA až AL; BA až BI; AX/AY/AZ
2005/78/ES D-G/EEV-H/I/J/K 2017/1154 AA až AL; BA až BI; AX/AY/AZ
2006/51/ES D-G/EEV-H/I/J/K 2017/1221 T/U/V až Y; ZA až ZK/ZL/ZX/ZY/ZZ
2006/81/ES D-G/EEV-H/I/J/K 2017/1347 AA až AL; BA až BI; AX/AY/AZ
2008/74/ES D-G/EEV-H/I/J/K 2018/1832 AA až AR; BA až BI; CG/CH/CI/DG;
2018/1832 AX/AY/AZ
595/2009

582/2011 A/B/C

64/2012 A/B/C

133/2014 A/B/C

136/2104 A/B/C

627/2014 A/B/C

2016/1718 A/B/C/D

2017/1347 A/B/C/D

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY. Označení emisních předpisů (směrnic, nařízení) a data platnosti EURO 0 až EURO 6. www.mdcr.cz [online]. Ministerstvo dopravy České republiky, 2019-01-01 [cit. 2019-02-07]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]