Přeskočit na obsah

Doklad

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Český cestovní doklad (2007)

Doklad je písemný dokument, kterým lze prokázat existenci právní skutečnosti.[pozn. 1]

Druhy dokladů

[editovat | editovat zdroj]
 • Účetní doklad prokazuje existenci účetního případu a dokládá kdo transakci schválil a kdo ji zanesl do účetních knih. Dělí se na:[3]
  • Podle druhu – faktury (přijaté a vystavené), pokladní doklady (příjmové a výdajové), bankovní výpisy, interní doklady (příjemky, výdejky, výplatní listiny apod.).
  • Podle místa vzniku – vnitřní, vnější
  • Podle počtu dokumentovaných účetních případů – jednotlivé, sběrné
 • Jízdní doklady dokládají oprávnění osoby cestovat dopravním prostředkem.
 • Přepravní doklady doprovázejí přepravovanou zásilku.
 • Daňové doklady slouží k tomu, aby účetní jednotka prokázala svá daňová tvrzení (správci daně, auditorovi, soudu, ...)
 • Cestovní doklady (cestovní pas, vízum)
 • Ŕidičské průkazy (jen první vydání).

Doklad a osvědčení

[editovat | editovat zdroj]

Ve veřejnoprání sféře se rozlišují pojmy "doklad" a "osvědčení". Na rozdíl od osvědčení, které pouze ověřuje nesporné skutečnosti, je doklad výsledkem správního rozhodnutí konstitutivní povahy. V případě, že správní orgán zcela vyhoví žádosti, nevydává písemné vyhotovení svého rozhodnutí, ale jen doklad, kterým lze toto rozhodnutí prokázat, a o jeho vydání učiní pouze záznam do spisu. Doklad je s příslušným rozhodnutím pevně svázán, dnem převzetí dokladu nabývá rozhodnutí právní moci a naopak, je-li rozhodnutí později zrušeno, pozbývá vydaný doklad své platnosti.[4] Vydané rozhodnutí může být zrušeno jen na základě mimořádných opravných prostředků, příp. ve správním soudnictví; řádné opravné prostředky proti rozhodnutí, na základě něhož byl doklad vydán, uplatnit nelze. Doklad vydaný spráním orgánem má vždy charakter veřejné listiny.[5]

Další vydání řidičských průkazů již mají pouze povahu osvědčení o rozsahu řidičského oprávnění; podobně je osvědčením také občanský průkaz[5]), zbrojní průkazy apod.

 1. Slovo doklad se též používá pro důkaz (písemný) nějakého tvrzení, i když tento důkaz nemá právní povahu.[1][2]
 1. Např. ŠALDA, F. X. vyhledávání "doklad". Šaldův zápisník [online]. 1928-1937. Dostupné online. 
 2. Např. Předmětný. S. 254–255. Naše řeč [online]. Čís. 8/1934, s. 254–255. Dostupné online. 
 3. KADEŘÁBKOVÁ, Markéta. Účetní doklady: Vše, co o nich potřebujete vědět! [online]. Orange Academy, 2020-09-30. Dostupné online. 
 4. § 151 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
 5. a b JEMELKA, Luboš; PONDĚLÍČKOVÁ, Klára; BOHADLO, David. Správní řád. Komentář. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-484-1. S. 626–628. 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]
 • Téma Doklad ve Wikicitátech
 • Slovníkové heslo doklad ve Wikislovníku