Diskuse:Ukrajinská hymna

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto možná není ten nejlepší přepis z ukrajinštiny. A nebo se mýlím? -jkb- 14:30, 15. 12. 2005 (UTC)


Transliterace[editovat zdroj]

Originální text ČSN ISO 9 Národní ukrajinská

Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Душу й тіло...

А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане помiж народами.

Душу й тіло...

Ŝe ne vmerla Ukraïni ì slava, ì volâ,
Ŝe nam, brattâ molodìï, usmìhneťsâ dolâ.
Zginuť našì vorìžeňki, jak rosa na soncì,
Zapanujem ì mi, brattâ, u svoïj storoncì.

Dušu j tìlo mi položim za našu svobodu,
Ì pokažem, ŝo mi, brattâ, kozaćkoho rodu.

Stanem, brattâ, v bìj krivavij vìd Sânu do Donu
V rìdnìm kraû panuvati ne damo nìkomu;
Čorne more ŝe vsmìhneťsâ, dìd Dnìpro zpadìê,
Ŝe u našìj Ukraïnì doleňka naspìê.

Dušu j tìlo...

A zavzâttâ, pracâ ŝira cvogo ŝe dokaže,
Ŝe sâ volì v Ukraïnì pìsň gučna pozlâže,
Za Karpati vìdob'êťsâ, zgomoniť stepami,
Ukraïnì slava stane pomìž narodami.

Dušu j tìlo...

Sche ne vmerla Ukrainy i slava, i volia,
Sche nam, bratia molodii, usmikhnet'sia dolia.
Zghynut' nashi vorizhen'ky, jak rosa na sonci,
Zapanuiem i my, bratia, u svoij storoncì.

Dushu j tilo my polozhym za nashu svobodu,
I pokazhem, scho mi, bratia, kozac'koho rodu.

Stanem, bratia, v bij kryvavyj vyd Sianu do Donu
V ridnim kraiu panuvaty ne damo nikomu;
Chorne more sche vsmikhnet'sia, did Dnipro zpadiie,
Sche u nashij Ukraini dolen'ka naspiie.

Dushu j tilo...

A zavziatia, pracia shira cvoho she dokazhe,
Sche sia voli v Ukraini pisn' huchna pozliazhe,
Za Karpaty vidobiet'sia, zhomonyt' stepamy,
Ukrainy slava stane pomizh narodamy.

Dushu j tilo...

x -> ch[editovat zdroj]

Mohu-li se zeptat, jakého transkripčního systému ukrajinské cyrilice jste právě užil? --Zirland 16:11, 16. 12. 2005 (UTC)

nevím co to je za systém. Je to na ukrajinština a x se tam snad nevyslovuje ani zdálky ne? --Li-sung 16:13, 16. 12. 2005 (UTC)

Pochopitelně se to vyslovuje jako "ch", o tom není sporu (mimochodem hláska tato hláska se v IPA zapisuje znakem 'x'). Nicméně ani v jednom systému transkripce, které mám k dispozici (ISO 9, národní ukrajinský, Library of Congress, OSN komise a kniha World's Writing Systems) se to jako ch nepřepisuje. Ve jmenovamém pořadí je to: h, kh, kh, kh, x . Vzhledem k tomu, že celý zbytek transkripce odpovídá WWS, použil jsem jej i pro tento znak. Jiné varianty transkripce naleznete rovněž na diskusní stránce článku o hymně.

tak u ruštiny je to v české trankripci stopro ch. Nevím které ze zmiňovaných je česká transkripce a je-li nějaká (nejspíš jo, když ji máme v článku ukrajinština), ale mohlo by se to přepisovat do češtiny. Ve zmiňovaných transkripcích je x (sic) jen v jedné. A ještě bych se zeptal, podle které tam má být Šč ? --Li-sung 16:33, 16. 12. 2005 (UTC)

щ: ŝ sch shch shch šč (stanovené pořadí; jak jsem napsal výše, v článku užito WWS, na diskusi pak ještě podoba ISO a národní ukrajinská). Co se týká ruštiny, tam podobu "ch" stanovuje pouze česká ČSN (kterou jsem ovšem v článku Hymna Ruské federace upřednostnil). ISO 9 h, Library of Congress kh, OSN kh --Zirland 16:42, 16. 12. 2005 (UTC)

no tak i ukrajinštiny by mohly být česká trankripce? --Li-sung 16:48, 16. 12. 2005 (UTC)

Skutečnost je taková, že norma ČSN 01 0185 Transliterácie cyriliky, v účinnosti od 01.07.1977, byla k 01.03.2002 zrušena a od 01.09.2002 nahrazena normou ČSN ISO 9 Informace a dokumentace – Transliterace cyrilice do latinky – slovanské a neslovanské jazyky. Použití "starého" způsobu bylo do jisté míry věcí zvykovou, ruština má v Česku kus historie. Nejsprávnější technicky by tedy bylo použití (v obou článcích) přepis podle ISO. --Zirland 17:07, 16. 12. 2005 (UTC)

Tak nemusí to být podle normy. Prostě česká trankripce. [1] Je tohle snad česká encyklopedie a ne nějaký věstník ISO... --Li-sung 17:10, 16. 12. 2005 (UTC)

small mistake[editovat zdroj]

In uk:Державний Гімн України you can see:

Ще нам, браття українці, усміхнеться доля, not Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

The same you can hear in MP3 file

Julo 15:20, 30. 10. 2006 (UTC)

Zmieniłem, ale zdaje się, że słowa hymnu się po prostu zmieniły, bo pierwotna wersja jest (na razie) w google częstsza.
Změnil jsem, ale zdá se, že došlo ke změně slov, jelikož původní verze je (zatím) v googlu častější:
молодії vs. українці. --Luděk 15:50, 30. 10. 2006 (UTC)

Návrh na přesun[editovat zdroj]

Navrhuji přesunout tento článek na "Šče ne vmerla Ukrajina" nebo "Ještě Ukrajina nezemřela" jako je to například u článku "Kde domov můj" nebo "Nad Tatrou sa blýska". --David Kahoun (diskuse) 5. 5. 2013, 19:03 (UTC)

Jde zřejmě o omyl, protože obojí je jen přesměrování na Česká, resp. Slovenská hymna. Přesunutím by v hymnách vznikl nemalej zmatek. --Mychajlo (diskuse) 5. 5. 2013, 23:21 (UTC)
Tak to se omlouvám, ale mám takový dojem, že když jsem sem vkládal šablonu {{Přesunout}}, tak se články jmenovali ještě „Nad tatrou sa blýska“ a „Kde domov můj“. --David Kahoun (diskuse) 7. 5. 2013, 15:15 (UTC)
Řekl bych, že není zač se omlouvat... Váš Mychajlo (diskuse) 8. 5. 2013, 07:18 (UTC)