Diskuse:Trestný čin

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nesoulad trestního zákona s ústavním pořádkem[editovat zdroj]

Sekce, kterou jsem odstranil z článku:

Trestní zákon popisované skutky nezakazuje, ale pouze je označuje za trestné a stanoví za ně trest. V doslovném výkladu podle ústavního principu, že občan může činit vše, co není zákonem zakázáno, se pachatel trestného činu nedopouští protiprávního jednání a neporušuje zákon.
Obhájci současného i navrhovaného trestního zákona argumentují tím, že z trestnosti činu vyplývá jeho zakázanost implicitně. Nejasnosti však vznikají ohledně toho, že není zřejmé, zda činy označené jako trestné jsou zakázány i osobám bez trestní odpovědnosti (například osobám mladším 15 let) – například u vraždy se obvykle předpokládá, že ano, u soulože s osobou mladší 15 let naopak. Také vznikají nejasnosti ohledně zakázanosti činů, které naplňují formální znaky skutkové podstaty, ale jejichž vykonáním nebyla způsobena prokazatelná škoda nebo které nelze považovat za úmyslné narušení právem chráněného zájmu, protože pachatel byl z dobrých důvodů přesvědčen, že zákonem chráněný zájem naplnění formální skutkové podstaty trestného činu neohrožuje ani nepoškozuje.
  • Sekce neobsahuje žádné citace; pravděpodobně jde pouze o názor jejího autora. Pokud ústavní soud nikdy ústavnost nebo protiústavnost tresního zákona v tomto smyslu neposuzoval, jedná se o "vlastní výzkum", který do Wikipedie nepatří. A tvrzení, že trestní zákon činy, které jsou v něm popsané, nezakazuje, ale přesto za ně stanoví trest, je podle mě zcela nesmyslné; vyvyzování dalekosáhlých závěrů z takovéhoto rozdílu mi připomíná argumenty těch, kteří tvrdí, že lidé podle zákona nemusejí platit daně (například na základě rozdílu "imposing a tax" a "making one liable to pay a tax"). - Mike Rosoft 13:55, 16. 11. 2007 (UTC)

CHYBA V ODKAZECH!!!![editovat zdroj]

Mezi českou a anglickou wikipedií je velká chyba, týkající se provázání českého článku "Trestný čin" s anglickým pojmem "Delict". To je zásadní misinterpretace a chyba. Delict je civilněprávní právní vztah (obdoba naší odpovědnosti za škodu), zatímco trestnému činu odpovídá pojem "CRIME"!!

Prosím wikipedisty o opravení.

Praetor – Tento nepodepsaný komentář přidal(a) 146.102.50.24 (diskusebloky) 1. 3. 2010, 18:56 SE(L)Č

A co zločin? --Elm 1. 3. 2010, 18:03 (UTC)

Delikt samozřejmě nemá nic společného s odpovědností za škodu, resp. není s ní vůbec totožný. V kontinentálním právu pojem "delikt" samozřejmě existuje také, speciálními typy deliktů jsou přestupky, trestné činy a nově přečiny, obecným typem deliktu (resp. správního deliktu) je cokoliv, za co správní orgán může podle zákona uložit například pokutu. V civilněprávních záležitostech se, pokud vím, termín "delikt" obvykle nepoužívá.
Jinak je samozřejmě nesmysl klást rovnítko mezi pojmy anglosaského práva a pojmy kontinentálního práva. Pokusím se obšlehnout interwiki z němčiny, uvídíme co s tím pak boti natropí. --ŠJů 2. 4. 2010, 19:03 (UTC)

3.2.2012 V angličtině slovo delict, se zdá, ani neexistuje. Vím, že v běžném styku se nepoužívá. Nenašel jsem ho ani v běžném slovníku anglického jazyka (Penguin), ani ve slovníku pro právníky (Osborn´s Concise). V Cassell´s Woerterbuch, v anglické části, je Delict přeložen do němčiny jako Vergehen. Vergehen je pak opačně Crime. Vergehen není tedy to, čemu se v česku říká přestupek, přestože se zdá, že slovo přestupek je právě ze slova Vergehen historicky odvozeno. Potom v N-Č slovníku (St.pedagogické nakl. Praha 1988) Vergehen = provinění, přečin (slovo přestupek není uvedeno). Základní problém vidím v tom, že, snažíme-li se česky vysvětlit, jak v aglosaském právu funguje CRIME (tedy to, co je v česku obecně považováno za TRESTNÝ ČIN) nejde to, protože občan smí být trestán jen za spáchání CRIMEu a to jen soudním rozhodnutím. Úředníci ani policie nejsou oprávněni někoho trestat, ani nerozhodují o právech, nebo povinnostech občanů. V česku ano a česká státní správa ukládá povinnosti občanům a trestá je, tak jak si ona zákony vysvětluje a toto zase nejde vysvětlit anglicky. Němčinu tak neznám a ani jak funguje právo prakticky v Německu bohužel nevím. Mirek Vorlický

12.2.2012 V záhlaví článku je výraz TRESTNÝ ČIN popsán nesprávně a zmateně. Republika je vlast rovnoprávných a svobodných občanů (preambule Ústavy) a otázkou není totiž co je a co není trestný čin, ale jak se nazývá čin, jehož páchání či spáchání je trestné. Ústavou si občané upírají práva a dávají povinnosti, kterými sami svoji svobodu a práva v prospěch všech občanů, tedy sobě samých, omezují. V opačném případě by Ústava neměla smysl. Svoji moc, jak omezit svá práva a svobodu, svěřili moci zákonodárné, tedy Parlamentu (čl.15 Ústavy), který taková omezení práv a svobod vydává formou zákonů. Co který zákon znamená a zda byl chováním někoho porušen a jaký trest z něj pro takového člověka vyplývá, občané svěřili moci soudní (čl. 90 Ústavy). O jiném omezení nebo omezování práv a svobod, se Ústava nezmiňuje, tedy jiná taková omezení nejsou. Moc výkonná, jejíž vrcholným orgánem je vláda (čl.68 Ústavy) pak trest na pachateli vykoná. Slova jako: zásadním způsobem, chráněné zájmy, trestat vězením nebo jiným způsobem, morálně indiferentní, eticko-právní do stručného popisu výrazu trestný čin prostě vůbec nepatří, zdají se býti pozůstatkem doby totalitní. Dovolím si tedy trestný čin definovat takto:

Trestný čin je zákonem popsaný čin, jehož spáchání nebo páchání je trestné a o čemž všem rozhoduje pouze soud.

Ne každé porušení zákona společnost považuje za společnosti stejně nebezpečné, a pro snadné pochopení závažnosti trestného činu, se trestné činy dělí na zločiny, přestupky, přečiny, delikty, atd, atd. Přistoupíme-li na tento způsob trestání občanů, pak vysvětlování pojmů, jejich chápání a následné dodržování zákona se stane věcí pochopitelnější a dodržovatelnější.

ke stati: legální a sociální pojetí[editovat zdroj]

Ať již kriminologická věda je kdokoliv, ať již rozlišuje patero, desatero pojetí trestného činu, musí se v konečné fázi v právním státě podřídit zákonu, na rozdíl od režimů totalitních.

Články zde podepisujeme čtyřmi vlnovkami (na rozdíl od článků) vždy. Anonymní příspívání zde nemáme rádi. ** Vaší větě "kriminologická věda je kdokoliv" ale vůbec nerozumím - věda snad není osoba, takže nemůže být kdokoliv - takže pozor na přesné a výstižné texty - texty, které jsou nesrozumitelné bývají z tohoto důvodu velmi často smazány bez vysvětlení (píšeme encyklopedii pro laiky, nikolivěk pro superodborníky). MiroslavJosef 13. 2. 2012, 16:56 (UTC)

14.2.2012 Omlouvám se. Reagoval jsem na vsuvku kdo? u výrazu kriminologická věda. Chtěl jsem jen řící, že není ani tak důležité, kdo a jak rozlišuje pojetí trestného činu, jako uznávání pravidel. Podepsal bych se vlnovkami, ale nejde mi to. Mirek Vorlický, 15:00 – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel 80.188.69.75 (diskusepříspěvky) 14. 2. 2012, 14:01

ke stati: formální a materiální stránka[editovat zdroj]

K tomu, aby bylo možno posoudit kvalitu a účel zákona z roku 1961 je třeba si uvědomit, že režim, který jej vydal, byl sám zločinný. Tudíž činy, které režim považoval za nebezpečné pro společnost, byly činy nebezpečné zločinnému režimu. Vysvětlit toto rozumně slovy a pojetím dneška, je, jak úvahy v článku ukazují, nemožné.

Doufám, že správci Wikipedie se podaří, aby autor v článku uvedených úvah uvedl zdroje svých textů, a to i jména právních teoretiků a vědců krimininologie.

Mirek Vorlický, 12.2.2012, 19:00

Chybné pochopení úlohy správců Wikipedie - správci Wikipedie zde nikoho k ničemu donutit nemohou už z principu - zde nejde o správu obsahu Wikipedie, jde spíš o technický a organizační dozor nad jejím provozem. Obávám se, že tyto záležitosti bude nutno konzultovat se zdejšími právníky a podobné věci bude, pokud mají být v článku uvedeny, pečlivě zdrojovat. S pozdravem. MiroslavJosef 13. 2. 2012, 16:52 (UTC)

13.2.2012 Proč v článku "Trestný čin" zůstává věta "Méně závažný delikt se nazývá přestupek", když jak delikt tak přestupek nejsou trestnými činy a tak jistě do popisu trestného činu nepatří? Prosím Wikipedisty o vysvětlení. Mirek Vorlický, 17:47

Protože ji nikdo neopravit - třeba Vy sám - ale pozor na subjektivní neověřená tvrzení bez zdrojů. MiroslavJosef 13. 2. 2012, 16:52 (UTC)

13.2.2012 Určitě se najde někdo, kdo tedy věc objektivně posoudí a napraví. Já nevím, kde bych našel zdroj pro něco, co není. Mirek Vorlický, 18:15

3.1 Historie[editovat zdroj]

Poslední odstavec je zavádějící a tedy ne zcela pravdivý. Pakliže základní struktura zákona zůstala beze změny, byť oproštěna od třídního pojetí trestní spravedlnosti, pojetím jakého společenského režimu je teď podmíněn obsah společenské nebezpečnosti? Toto by myslím mělo býti do textu dopsáno. Mirek Vorlický, 13.2.2012, 18:26

V článku, v části České právo, Historie, konec 5.odstavce: Zároveń byly......? zřejmě schází konec textu. Mohl by odstavec 5 jeho autor dokončit? Mirek Vorlický, 16.11.2012, 11:38

Odstraněná sekce[editovat zdroj]

Sekci jsem odstranil. Obsažený text je již překonán novým trestním zákoníkem a jde o pouhý vlastní výzkum. --Wikipedista:BobM d|p 31. 8. 2011, 15:07 (UTC)

Překonanost by sama o sobě neměla být důvodem k odstranění, protože pojetí ve starších předpisech, teorii i rozhodovací praxi jsou relevantní. Vlastní výzkum by takovým důvodem pro odstranění ovšem byl. --Dezidor 3. 2. 2012, 12:47 (UTC)

Návrh na změnu interwiki[editovat zdroj]

Ačkoli to pochopitelně není přesné (např. v UK toto dělení zrušili), dal bych interwiki takto: Trestný čin = en:Crime ... Zločin = en:Felony ... Přečin = en:Misdemeanor ... Přestupek = nic? (jistá souvislost s en:Summary offence je, ale slabá – i když na druhou stranu má oporu v de: a es:) Littledogboy (diskuse) 4. 3. 2013, 21:52 (UTC)

Heuréka: en:ContraventionLittledogboy (diskuse) 4. 3. 2013, 21:58 (UTC)