Diskuse:Jan Gebauer

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Význam[editovat zdroj]

jeden z nejuznávanějších českých vědců "všech dob"? Uznávám sice, že jsem zřejmě barbar, když jsem o profesoru Gebauerovi dosud neslyšel, ale takhle silná slova by měla být vyhrazena laureátům Nobelovy ceny ap. Nestačilo by zde, při vší úctě k panu profesorovi, např. "své doby"?--Silvestr 22:18, 12. 6. 2006 (UTC)

Myslíte si, že jen Nobelova cena je výrazem uznání? Jsou obory, v nichž se tato cena neudílí. Nobelova cena navíc značí celosvětovou proslulost a významnost vědce (příp. spisovatele). Jan Gebauer se vzhledem ke svému oboru celosvětově proslavit nemohl a nemohl dostat ani Nobelovu cenu, ale to těžko může ubrat jeho dílu na významu. Prosadil se v pozitivistickém období české vědy, které bývá považováno za velmi přínosné. Z výsledků Gebauerovy práce těží bohemistika dodnes, proto si myslím, že přívlastek své doby tady není na místě, a naopak se domnívám, že stávající označení je výstižné. (Navíc nevychází z mého názoru, je to upravená citace z Český jazyk pro 2. ročník gymnázií, Praha 2001, ISBN 80-7235-155-9, s. 197.) Daniel Šebesta (diskusepříspěvky) 22:46, 12. 6. 2006 (UTC)

Ovšem že existují i jiná měřítka, než Nobelovka. Neodvážil bych se snižovat význam např. popření pravosti RKZ - pro bohemistiku. (Naopak bych se již odvážil pochybovat o "všechnodobosti" pozitivismu.) Nahlédl jsem do [kdojekdo] - význam prof. Gebauera vidí jako zásadní pro "slavistiku vůbec na rozhraní 19. a 20. stol.". Zvažte, prosím, váhu slov "nejuznávanější vědec všech dob" (jeden z). Gebauerův význam a) byl zásadní před sto lety - a to pro celé kulturní prostředí; b) zároveň je... řekněme nezanedbatelný pro bohemistiku do dneška. Stačí to ovšem na tak silná slova? Jak zásadní je význam odhalení švindlu Hanky s Lindou (holek z naší školky) dnes? A za tisíc let? Shrnuto - Gebauerův význam vidím buď jako "... své doby" nebo vůbec nejlépe jako "... českých jazykovědců všech dob".--Silvestr 23:33, 12. 6. 2006 (UTC)

Podíl na prokázání nepravosti RZK není jediným, a snad ani hlavním přínosem Gebauerovy práce. Např. jeho návrh kodifikace spisovné češtiny je v mnoha ohledech dodnes platný.
Například v nekrologu, který byl pronesen na jeho pohřbu, se mimo jiné říká: Gebauer byl na naše poměry vědec příliš veliký, proto musil trpěti. A Gebauer opravdu trpěl tolik, jako z našich vědeckých pracovníků snad nikdo, a to ne z nějakých důvodů postranních, nýbrž pro důsledky své vědy. Kdo měl sílu a odvahu být v malém národě, jako jsme my, největším vědcem své doby, ten musil mít a měl odvahu být zároveň vědeckým mučedníkem. To jsou samozřejmě slova nadnesená, aktuální v roce 1907, ale přesto pořad neshledávám na zařazení mezi „nejuznávanější české vědce všech dob“ nic zavádějícího. Daniel Šebesta (diskusepříspěvky) 23:43, 12. 6. 2006 (UTC)

1) Omlouvám se za své unáhlené jednání. Jsem na Wikipedii zelenáč. 2) Uměl byste vrátit můj revertovaný odstaveček o jeho roli ve sporu o RKZ? 3) I Vámi (tebou?) citovaný nekrolog (a nekrology bývají z podstaty "velkohubé") ale říká "své doby". Ono zařazení mi skutečně přijde poněkud nadnesené - "všech dob" mi přijde zcela správné mezi jazykovědci, zásadní význam pro vědu jako takovou bych mu připsal jen ve "své době". Nejvýznamnější vědci všech dob jsou imho známí celosvětově a napříč odvětvími (např. Komenský, Mendel, Masaryk, Freud, ...).--Silvestr 00:11, 13. 6. 2006 (UTC)

Co třeba "jeden z nejvýznamnějších českých jazykovědců"?--Silvestr 00:16, 13. 6. 2006 (UTC)

(Proti tykání nic nemám.) Já se ti omlouvám za odstranění doplněného odstavce, proti kterému nelze nic namítat. Předtím jsem ho přehlédl.
Ano, i nekrolog říká „své doby“, ale „největší“, ne „jeden z největších“.
Navrhuju následující kompromisní formulaci: jeden z nejuznávanějších českých jazykovědců všech dob a ve své době přední český vědec vůbec. Daniel Šebesta (diskusepříspěvky) 00:28, 13. 6. 2006 (UTC)

Odstavec - vše v pořádku, nemyslel jsem si, že to je nějaká zlovůle. Kompromisní formulace - je dobrá, snad trochu ukecaná. Méně zde může být více (vypuštěním obratu "všech dob" bude ještě uznávanější). Neupadám do hnidopišství? Osobně bych řekl: "jeden z nejuznávanějších českých jazykovědců a přední představitel pozitivismu". Co o tom soudíš?--Silvestr 00:51, 13. 6. 2006 (UTC)

Upadám do hnidopišství. Ta tvoje formulace je stejná, ne-li lepší.--Silvestr 00:54, 13. 6. 2006 (UTC)

Ale píchnu si ještě jednou - otočil bych pořadí: ve své době přední český vědec a jeden z nejuznávanějších českých jazykovědců všech dob. Možná spíš ... jazykovědců vůbec. (Howgh.)--Silvestr 01:04, 13. 6. 2006 (UTC)

Právě jsem to přepsal, s ještě jednou drobnou úpravou. ve své době přední český vědec a dodnes jeden z nejuznávanějších českých jazykovědců („dodnes“ místo „všech dob“). Daniel Šebesta (diskusepříspěvky) 08:32, 13. 6. 2006 (UTC)

Rektor[editovat zdroj]

Proč je řazen mezi rektory Univerzity Karlovy - je k tomu nějaký zdroj?Jardawiki 09:00, 5. 12. 2007 (UTC)

Dle [1] byl rektorem. Ale je to tam formou hádanky:
8) Kdo z následujících osobností ăeského
vefiejného Ďivota nebyl rektorem univerzity?
a) Josef Jungmann
b) Franti‰ek Ladislav âelakovsk˘
c) Jan Gebauer
Správně odpovědi: 8b

Seznam rektorů je také na ceskapolitika.cz. Na cuni.cz jsem seznam rektorů nenašel. --Luděk 09:16, 5. 12. 2007 (UTC)

Máte pravdu - našel jsem to v Syllabovi (Theodor Syllaba:"Jan Gebauer", Melantrich 1986). Píše se tam, že na školní rok 1899/1900 byl na návrh profesorského sboru FF zvolen rektorem pražské české univerzity, další rok podle tehdejšího zvyku zůstal jako prorektor. Mj. mu byl také r.1898 propůjčen titul dvorního rady (k výročí 50.let panování císaře Františka Josefa. R. 1905 byl povolán za doživotního člena panské sněmovny říšské rady. Na zasedání panské sněmovny do Vídně jezdil mj. s básníkem Jaroslavem Vrchlickým. Zdroj tentýž.--Jardawiki 10:00, 5. 12. 2007 (UTC)