Diskuse:Brno-Vinohrady

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Fakt máte pocit, že kompletní výčet všech čísel popisných je pro Wikipedii to pravé ořechové ?? --MiroslavJosef 10:51, 13. 5. 2008 (UTC)

Nic takového tam není. --Cinik 10:56, 13. 5. 2008 (UTC)
Pardon - hranic, přehlédl jsem --MiroslavJosef 10:58, 13. 5. 2008 (UTC)

Informace o změně hranice mezi k. ú. Maloměřice a Židenice na území Vinohrad[editovat zdroj]

Zde je korespondence mezi mnou a úředníkem připravujícím materiály pro dotyčnou změnu (poznámka: máte-li někdo dojem, že se záhada závadných čísel popisných dá objasnit jiným vhodnějším způsobem než je podobná mailová korespondence, tak sem s tím. Mimochodem jsem dosud neměl tušení o tom, že na Vinohradech je problém s nepatřičnými čísly popisnými, zatímco o katastrálním členění této městské části jsem věděl už dávno. Ručím vám za to, že není příliš pravděpodobné, že by byl někdo vůbec ochotný vytisknout někde krátkou zprávu s těxtem "Asi nikdo z veřejnosti nemá tušení, že je na území městské části Brno-Vinohrady bordel s čísly popisnými, což obyvatelstvu způsobuje značné problémy na úřadech". Takže zde je dotyčná korespondence, bez níž bych se nejspíš vůbec o tomto problémy nedozvěděl:

Pekárek Květoslav napsal(a): > Dobrý den, > > o záležitosti rozhodují zastupitelstva městských částí Židenice a Maloměřice, protože správní území městské části Brno-Vinohrady leží na katastrálních územích těchto městských částí. > Vysvětlení problému: po výstavbě sídliště Vinohrady (na konci 80tých let) byla domům na ulici Vlčnovská stojících na katastrálním území Maloměřice přidělena čísla popisná v řadě patřící k.ú. Židenice. > V současné době, po zřízení základních registrů osob, obyvatel, ... vyvstaly občanům, bydlícím v dotčených domech, problémy při vyřizování dokladů, živností apod., neboť adresu domu, ležícího v k.ú. Maloměřice s číslem popisným Židenic registry neznají.

> Situaci bylo nutné řešit, a to tímto způsobem, kdy část katastrálního území Maloměřice, na níž stojí dotčené domy, přejde do katastrálního území Židenice a domům tak zůstanou dříve přidělená čísla popisná. > > V příloze zasílám příslušnou mapku. > > S pozdravem > Ing. Květoslav Pekárek > Vedoucí odboru finančního a výstavby > ÚMČ Brno-Vinohrady > > >


> -----Original Message----- > From: Jiří Vaňáček zavinac centrum.cz > Sent: Thursday, April 10, 2014 4:08 PM > To: Info Vinohrady > Subject: změna hranice mezi k. ú. Židenice a Maloměřice v prostoru m. č. Brno-Vinohrady > > Dobrý den, > > včera jsem byl na veřejném zasedání zastupitelstva m. č. Brno-Židenice, kde kromě jiného došlo ke schválení změny hranice mezi k. ú. Židenice a Maloměřice v prostoru vaší městské části. Sice mně uniká, proč o této změně rozhoduje městská část, k níž nepatří dotčené pozemky, ale to je vedlejší. Nemáte prosím mapu, kde by byla zakreslena tato nově navržená hranice obou katastrálních území? > > S pozdravem Jiří Vaňáček, Brno-Židenice

Detailní popis hranic městské části[editovat zdroj]

Přeneseno z článku:

Jak již bylo uvedeno výše, skládá se území městské části Brno-Vinohrady z částí dvou katastrálních území, jimiž jsou Maloměřice a Židenice. Jak je však patrné například z mapy na brněnském GIS, rozděluje v současné době (stav k 10. listopadu 2017) tato hranice dokonce i jednu parcelu.
Podle brněnského GISu začíná na území katastrálního území Židenice nejjižnější úsek hranice mezi městskými částmi Brno-Vinohrady a Brno-Židenice na trojmezí s hranicí s městskou částí Brno-Líšeň, tvořeném stykem líšeňské parcely 4292/11 s parcelami 7947 a 7958/16. Od tohoto místa probíhá hranice mezi městskými částmi Brno-Vinohrady a Brno-Židenice k severozápadu a jihozápadu to z počátku po severovýchodní a severní hranici parcely č. 7947 (kterou ponechává na území městské části Brno-Židenice)cely), dále se obrací k severozápadu, pokračujíc po severovýchodní hranici parcelyseverní hranici parcely 7947 a poté se obrací k severozápadu, probíhajíc po severovýchodní hranici parcely 4920/5 a východní hranici parcely 4920/13; poté se hranice obrátí k jihozápadu, probíhající po jižní hranici parcel 7807, 7808, 7809 a 7810/1; dále hranici tvoří východní hranice parcely 7810/2; jižní hranice parcely 7811; jižní hranice parcely 7745/2 (ulice Šedova); východní hranice parcely 5116/3, jižní hranice parcel 7242/2, 7240/3, 7237, 7234, 7233, 7229/2, 7229/1, 7228, 7226, 7225/1, 7223, 7216 a 7213; jižní, západní a severní hranice parcely 7212; severní hranice parcel 7214 a 7218; západní a severní hranice parcely 7221; severní hranice parcely 7225/2; jižní hranice parcel 7249, 7292, 7294/2, 7296, 7298/3, 7298/1, 7299/1, 7304, 7306/3, 7308, 7313, 7316, 7320, 7322, 7323, 7327, 7329, 7331, 7332, 7334/1, 7336, 7338/2, 7339/1, 7341, 7342, západní hranici parcely 7342; jižní okraje parcel 7197/2, pokračuje na západ přičemž po vnitřní kresbě rozděluje na dvě části parcelu 7196/1; dále společná hranice pokračuje po jižní hranici parcel 7194/1, 7192/2, 7190/1, 7344, 7186/2; po jižní a západní hranici parcely 7184/2; po jižní hranici parcel 7353/2, 7179/1, 7180, 7174/1, 7170/2, 7170/1 a 7160; po západní hranici parcel 7160 a 7161; po jižní hranici parcel 7156, 7155 a 7148, pokračuje dále k jihozápadu po východním hranici parcel 7142/26, 7142/27 a 7142/28; jižní okraje parcel 7142/28; pak se stočí prudce k jihozápadu po východní hranici parcely 7135, poté se obrátí prudce k severozápadu, procházejíc po jižní hranici parcel 7135, 7130, 7124/2, 7121/2, 7119/2 a 7108/1; poté se stočí prudce k jihozápadu, procházejíc po jihovýchodní hranici parcely 7092/3; poté se stočí prudce k severozápadu, procházejíc po jihozápadní hranici parcel 7092/3, 7092/2, 7089/1, 7086/1, 7083/1, 7082/1; poté se stočí prudce k jihozápadu, procházejíc po jihovýchodní hranici parcely 7081/2; poté se obrátí prudce k severozápadu, procházejíc po jihozápadní hranici parcel 7081/2 a 7080/2; dále se stočí prudce k jihozápadu, procházejíc po jihovýchodní hranici 7079, dále prochází po jihozápadní hranici této parcely a poté po po jihovýchodní hranici a jihozápadní hranici parcely č. 7076/2 a dále po jihozápadní hranici parcel č. 7076/1 a 7369/1; dále se na chvíli stočí prudce k severovýchodu, procházejíc po jihovýchodní hranici parcely 7376/5, poté obrátí k severozápadu, procházejíc po severovýchodní hranici téže parcely, poté se stočí k jihozápadu, procházejíc po severozápadní hranici parcel 7376/5, 7376/3 a 7376/4. Hranice pak dále sleduje západní hranici parcel 7376/6, 7377/2, 7379/2, 7382/2, 7384/2, 7385/2, 7388/4, 7388/3, 7390/2, 7395, 7396, 7397 a 7399/1; poté se stočí prudce k severovýchodu, procházejíc po severozápadní hranici parcely 7399/1 a 7400. Poté hranice sleduje západní hranici parcely 7641/1 - tuto parcelu tvoří cesta. Dále se hranice obrátí prudce k východu a pokračuje po severní hranici parcel 7641, 7628/2, 7628/3, 7628/1 a jižní hranice parcely 7477/1, poté hranice obrátí na chvíli prudce k severozápadu a poté k jihozápadu, probíhajíc po severovýchodní a severozápadní hranici parcely 7477/1; poté se hranice obrátí prudce přímo k severu, probíhajíc po východní hranici parcely 7623/183, poté obrátí na chvíli přímo k západu, probíhajíc po severní hranici téže parcely, poté se stočí opět přímo k sešveru, probíhající po západní hranici parcel 7623/36, 7603/2, 7603/1, 7608/3 a 7608/1. Poté se hranice stočí k severovýchodu a posléze k jihovýchodu, probíhající po jižní hranici parcel 7612/3 a 7612/2; poté hranice probíhá po severním okrajic oblouku silniční komunikace, jíž tvoří parcela 7623/36. Dále pak hranice pokračuje k východu po jižní hranici parcely 7612/1 a 7614; dále po jižní hranici parcely 7621, 7620 a 9174. Dále se stáčí k severozápadu, probíhajíc po západní hranici parcel 9172 a 7975/1. Poté obrátí hranice prudce k východu, probíhajíc po severní hranici parcel 7975/1, 7975/36, 7975/44, 7975/45, 7534/2 a 8966.
Poté se stáčí k severozápadu přičemž prochází po katastrální hranici Židenic a Maloměřic až k jižní hranici zahradních pozemků přiléhajících k severnímu okraji silniční komunikace v Rokytově ulici. Odtud se pak hranice stáčí k severovýchodu, procházejíc katastrálním územím Maloměřice po jižní hranici zahradních a následně lesních pozemků přiléhajících k severnímu okraji silniční komunikace v ulicích Rokytova a Žarošická až ke hranici s katastrálním územím Židenice, kde pak ostře obrátí k severovýchodu, probíhajíc nadále po hranici katastrálních území Maloměřice a Židenice.

Přenesl jsem z článku na základě požadavku [1] – příliš detailní pro encyklopedický článek na Wikipedii. --Vlout (diskuse) 2. 10. 2017, 17:07 (CEST)