Přeskočit na obsah

Chronologie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Chronologie (řec. chronos = čas) je pomocnou vědou historickou, jejímž předmětem je měření času a způsoby a prostředky k tomu užívané.

Chronologie se dělí takto:

 • matematická (astronomická) chronologie – stanovuje objektivní jednotky času – viz astronomické cykly
 • historická (technická) chronologie – sleduje způsoby dělení a měření času v různých kulturních okruzích v průběhu jejich vývoje. Historická chronologie má především tyto dvě funkce
  1. praktická: převádění chronologických údajů minulosti na dnešní způsob datování a oprava datování historických událostí nedostatečně časově určených písemnými prameny.
  2. teoretická: studium chronologických kategorií v jejich historickém vývoji, čímž určuje základní pravidla pro spolehlivé převádění dat.

Je-li například seznam událostí seřazen chronologicky, na prvním místě je ta událost, která se udála nejpozději, na druhém místě ta, která se udála o trochu dříve apod. Může to ale být i opačně.

Rytmus času a kalendáře[editovat | editovat zdroj]

Způsoby datace[editovat | editovat zdroj]

Archeologické metody datace[editovat | editovat zdroj]

Bibliografie[editovat | editovat zdroj]

 • HLAVÁČEK, Ivan – KAŠPAR, Jaroslav – NOVÝ, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. 2. vyd. Jinočany: H&H, 1994. ISBN 80-85467-47-X. s. 99–118 (3. vyd. Jinočany, H+H 2002).
 • Adam Adolf, Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe. Praha 1997.
 • Alter Franz Carl, Beitrag zur praktischen Diplomatik der Slaven, vorzüglich für Böhmen, Wien 1801.
 • Bláhová Marie, Historická chronologie. Praha 2001. ISBN 80-7277-024-1 (ukázka z knihy na webu)
 • Černý Karel, Liturgický rok ve světle zápisníku ministrů klatovské koleje. In: Opera Historica 8, 2000, s. 555–574.
 • Černý Karel, Velikonoce v klatovské koleji Tovaryšstva Ježíšova. In: Minulostí Západočeského kraje 36, 2001, s. 69–79.
 • Doskočil Karel, Vývoj cisiojánu u nás, in: Sborník historický č. 6, 1959, s. 97–170.
 • Emler Josef, Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české. Praha 1876.
 • Friedrich Gustav, Rukověť křesťanské chronologie. Praha 1934; 2.vyd. Praha, Paseka, 1997. ISBN 80-7185-118-3.
 • Hlaváček Ivan, Chronologie a její studium v českých zemích. In: Sborník archivních prací 28, 1978, s. 410–423.
 • Hlaváček Ivan, Církevní kalendář a čeští světci v datovací praxi diplomatického a vyprávěcího materiálu přemyslovských Čech, in: Acta Universitatis Carolinae 1971, Z pomocných věd historických.
 • Horský Zdeněk, Příspěvek k poznání průběhu gregoriánské kalendářní reformy v českých zemích. In: Z dějin geodézie a kartografie v českých zemích 4, 1985, s. 17–34.
 • Hrubý Václav, Úvod do archivní theorie a prakse, Praha 1930.
 • Kollmann Josef, Zavedení gregoriánského kalendáře v českých zemích. In: Sborník archivních prací 24, 1974, s. 3–41.
 • Kotulová Eva, Kalendář aneb kniha o věčnosti a času, Praha 1978.
 • Polák Bedřich, Staropražské sluneční hodiny. Praha 1986.
 • Sedlák V. J., Tabulky k převádění dat historických pramenů, Praha 1960 (přetisk 1970).
 • Voigt Mikuláš Adaukt, Über den Kalender der Slaven, Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen 3, Prag 1777.
 • Vondruška Isidor, Kalendarium svatých, Praha 1932.
 • Zaoral Prokop, O datování v Kosmově kronice, Brněnský archivní věstník 1958, č. 2, s. 23–44.
 • Jirásko Vojtěch, O náboženství přehnanském: „Tos přehnal“, Bělohradský archiv, č.15 (1995)

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]