Chézyho rovnice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Chézyho rovnice je vztahem pro výpočet rychlosti vody v otevřeném korytě. Rovnici odvodil roku 1775 francouzský inženýr Antoine de Chézy.

Rovnice má tvar:

v = C \sqrt{{R.i}}

kde v označuje rychlost, R hydraulický poloměr (m), i sklon čáry energie (pro rovnoměrné proudění je roven podélnému sklonu dna koryta) a C je Chézyho rychlostní součinitel (m0,5.s-1), který lze určit na základě drsnostního součinitele a hydraulického poloměru například podle vztahu Bazina, Manninga a dalších.


Po dosazení do rovnice kontinuity získáme vztah pro průtok:

Q=vS=CS\sqrt{{Ri_0}}=K\sqrt{{i_0}}

kde S je průtočná plocha (m2) a K je modul průtoku (m3s-1)


Pro výpočet rychlosti proudění v otevřeném korytě lze kromě Chézyho rovnice, Manningovy rovnice nebo Darcy-Weisbachovy rovnice, které zahrnují drsnostní součinitel, použít i rovnice, které tento součinitel neobsahují. Jedná se zejména o rovnici Brettingovu a Jarretovu.