Binární opce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Binární opce představují jeden z několika druhů finančních opcí. Vyznačují se značnou jednoduchostí, protože kupujícímu i prodávajícímu je předem známá maximální výše zisku či případné ztráty. Slovo „binární“ zastupuje skutečnost, že při splatnosti opce kupující buď nedostane nic (ztrátový obchod), nebo dosáhne předem daného zisku.

Binární opce se mohou obchodovat na regulovaných trzích, ale obecně jsou neregulované, obchodují se na internetu a jsou náchylné k podvodům, proto např. americká komise pro cenné papíry a burzy vydala varování investorům ve věci binárních opcí.[1] Podle České národní banky jsou binární opce investičním nástrojem, jejich poskytování je vyhrazeno obchodníkům s cennými papíry a u většiny neprofesionálních zákazníků investování do binárních opcí neodpovídá jejich odborným znalostem a zkušenostem.[2]

Obchodování s binárními opcemi[editovat | editovat zdroj]

Kupující binární opce investuje částku, které se říká prémium. Při vypršení platnosti opce (expirace) obdrží nominální hodnotu opce, pokud mu obchod vyšel. Rozdíl mezi těmito dvěma částkami tvoří jeho zisk. Pokud mu obchod nevyšel, nedostane nic a jeho ztrátu činí částka, kterou do opce investoval.

U binárních opcí je nominální hodnota vždy předem dána. Prémium, neboli cena opce, může být také fixní, nebo se pohybuje v závislosti na ceně podkladového aktiva. Pokud je prémium fixní, bývá nominální hodnota vyjádřena procentem zisku z investovaného prémia. Pokud je prémium proměnlivé v závislosti na podkladovém aktivu, bývá nominální cena opce zpravidla vyjádřena pevnou častkou, například 100 dolarů.

Obchod s binární opcí může dopadnout třemi způsoby:

  1. In the money – byla splněna podmínka opce a kupující obdrží nominální hodnotu, má zisk
  2. Out of the money – nebyla splněna podmínka opce a kupující nedostane nic, jeho ztrátou je tedy zaplacené prémium
  3. At the money – pokud kupující spekuloval na to, že cena bude výš nebo níž, a nenastane ani jeden případ, je mu vráceno prémium a obchod končí nulou

Druhy binárních opcí podle typu[editovat | editovat zdroj]

High/Low (Nahoru/Dolů)[editovat | editovat zdroj]

Kupující spekuluje, že cena podkladového aktiva bude při splatnosti opce výš nebo níž než ve chvíli, kdy do opce investoval. Nezáleží o kolik, rozhodující je jen strana.

Touch/No Touch (Dotkne se/Nedotkne se)[editovat | editovat zdroj]

Kupující spekuluje, že cena podkladového aktiva dosáhne, nebo naopak že nedosáhne určité úrovně před splatností opce. Na této úrovni však nemusí zůstat až do expirace - tak získaly svoje příznačné jméno.

Boundary (Hranice)[editovat | editovat zdroj]

Kupující spekuluje, že se cena podkladového aktiva udrží v rámci určitých mezí, nebo naopak že je opustí a bude mimo v momentě splatnosti opce.

Pairs (Páry)[editovat | editovat zdroj]

Kupující spekuluje na relativní cenový vývoj dvou podkladových aktiv. Spekuluje, které ze dvou podkladových aktiv dosáhne lepší výkonnosti v rámci daného časového intervalu do splatnosti opce.

Ladder (Žebřík)[editovat | editovat zdroj]

Kupující spekuluje, že cena podkladového aktiva bude při splatnosti opce výš, nebo níž ceně, kterou sám určí. Podle toho, jaký rozdíl je mezi cenou v čase nákupu a určenou cenou se zvyšuje a nebo snižuje možný zisk. Ten se pohybuje mezi 1 a 500 %.

KIKO[editovat | editovat zdroj]

Jediná binární opce, u níž není stanovena fixní doba trvání. Kupující spekuluje, kterou ze dvou předem stanovených cenových úrovní cena zasáhne dřív. Cílové cenové úrovně jsou stanoveny nad a pod aktuální cenou ve stejné vzdálenosti. Obchod tedy neukončuje vypršení časového limitu, ale zasažení jedné ze dvou cenových úrovní.

Druhy binárních opcí podle času splatnosti[editovat | editovat zdroj]

Krátkodobé[editovat | editovat zdroj]

Krátkodobé opce mívají splatnost desítky sekund, 1, 2, nebo 5 minut a bývají výhradně typu High/Low. Zisk v případě výdělku u těchto opcí se pohybuje mezi 70 a 85 % + prémium.

Střednědobé[editovat | editovat zdroj]

Střednědobé opce mívají splatnost v rámci téhož dne a to od 10 minut až po několik hodin a jejich nabídka čítá všechny druhy binárních opcí. Zisk v případě výdělku se pohybuje mezi 75 a 90 % + prémium.

Dlouhodobé[editovat | editovat zdroj]

Dlouhodobé binární opce mají splatnost několika dnů, týdnů a výjimečně i měsíců. Tyto opce bývají většinou typu High/Low nebo Touch/No Touch. V případě Touch/No Touch opcí se zisk v případě výdělku může dostat až na 500 % + prémium.

Příklad obchodu s binární opcí[editovat | editovat zdroj]

Kupující spekuluje, že kurz měnového páru EUR/USD bude za hodinu výš, než je při vstupu do obchodu. Investuje proto 100 dolarů na Call u High/Low binární opce, která má předem stanovený zisk 80 % (tento zisk se může u různých aktiv, nebo brokerů lišit). Kurz EUR/USD je při splatnosti opce skutečně výš a kupujícímu je tedy vyplaceno zpět prémium opce 100 dolarů a dalších 80 dolarů jako zisk. Pokud by kurz EUR/USD v době splatnosti opce byl nižší, než při vstupu do obchodu, kupující nedostane vyplaceno zpět nic. Pokud je kurz EUR/USD v době expirace shodný s kurzem v době nákupu, kupující dostane vyplaceno zpět prémium 100 dolarů. Obdobným způsobem se obchodují i ostatní druhy binárních opcí.

Trhy, které je možné obchodovat s binárními opcemi[editovat | editovat zdroj]

Podkladová aktiva, na jejichž pohyby lze pomocí binárních opcí spekulovat, jsou četná. Populární jsou forexové binární opce, ale existují také binární opce na akcie, burzovní indexy a komodity.

Binární opce a daně v České republice[editovat | editovat zdroj]

Zisky z obchodování binárních opcí podléhají dani z příjmů. Daní se zisk za kalendářní rok, a to 15% sazbou podle paragrafu § 10 Zákona o daních z příjmů („Ostatní příjmy“).

Rizika spojená s obchodováním[editovat | editovat zdroj]

Binární opce jsou vysoce spekulativní, velmi rizikové a nemusí být vhodné pro všechny investory. Investor může utrpět ztrátu svého investovaného kapitálu nebo jeho části, a proto by neměl spekulovat s kapitálem, jehož ztrátu by si nemohl dovolit.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Varování investorům [online]. . [1]. (anglicky) 
  2. Česká národní banka: Poskytování služeb k tzv. binárním opcím

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]