Přeskočit na obsah

Bazální stimulace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Bazální stimulací se rozumí pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který má nabídnout mentálně postiženým jedincům nebo pacientům v nemocnici (často na JIP) podněty pro vývoj jejich osobnosti v jednoduché podobě. Synonymem pro bazální stimulaci je bazální dialog.

Koncept vymyslel německý speciální pedagog prof. Andreas D. Fröhlich, tehdy v rámci své disertační práce. Jeho snahou bylo umožnit i lidem s těžkým kombinovaným postižením samostatný život, byť ve velmi omezené podobě. Po 10 letech, kdy profesor Frolich svůj koncept používal u dětí, se tuto metodu podařilo převést do ošetřovatelství. O to se zasloužila německá zdravotní sestra prof. Christel Bienstein.

Koncept vychází z poznatků několika vědních oborů, jako pedagogiky, fyziologie, anatomie, neurologie, vývojové psychologie a medicíny. Tento koncept má uplatnění ve zdravotnictví, ve školství i v sociální oblasti. Propagátorkou bazální stimulace v ČR je zdravotní sestra PhDr. Karolína Friedlová, PhD. Založila v České republice Institut bazální stimulace. který také vede.

Základní myšlenkou je stimulovat pacienta (dítě, žáka, osobu, uživatele sociálních služeb), aby vnímal vlastní tělo. Díky určitým metodám by měl snáze a celkově kvalitněji vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci.

Druhy stimulací

[editovat | editovat zdroj]

Stimulace lze rozdělit do několika typů:

  • Somatické - tělesné podněty (doteky, masáže,...) pomáhají pacientovi vnímat vlastní tělo;
  • Vibrační - pomáhá vnímat vibrace a chvění lidského hlasu. Lze jim také ovlivnit rytmické dýchání pacienta;
  • Vestibulární - pomáhá s orientací v prostoru a uvědomování si své vlastní polohy v něm;
  • Auditivní - pacientovi se pouštějí jeho oblíbené a známé zvuky;
  • Orální - pacientovy oblíbené tekutiny stimulují receptory chuti;
  • Taktilně-haptická - zaměřená na osvojování manipulace s předměty.[1]
  1. Bazální stimulace. www.centrumbazalka.cz [online]. [cit. 2015-11-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-08. 

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]