Aria (země)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Východní satrapie Achaimenovské říše

Aria je historické území Íránu a bývalá satrapie v dnešním severozápadním Afghánistánu, které bylo proslaveno úrodností a především svým vinařstvím. Rozkládalo se v údolí řeky Harirúd, která tvoří hranici Afghánistánu, Turkmenistánu a Íránu, a jeho centrum se nacházelo v místech dnešního Herátu. Arie tak přibližně odpovídala současné provincii Herát a sousedila na severu s Margiánou a Baktrií, na východě s Paropamisdai, na jihu s Drangiánou a na západě s Parthií a Kermánií. Jméno vychází ze starořeckého Ἀρ(ε)ία Ar(e)ia, a to zase ze staroperského Haraiva a avestánského Haraévua. To odkazuje na původní jméno řeky Harirúd, řecky zvané Areios, což zmiňuje Arriános. Od tohoto území se liší Ariané, širší území zahrnující perské državy na území dnešního Afghánistánu a Pákistánu, včetně Arie. Oba názvy však byly už ve starověku zaměňovány.[1][2]

Arie je poprvé zmiňována v Behistunském nápisu jako Haraiva ležící mezi zeměmi Zranka a Uvárazmi, mezi územími, která si podmanil Dareios I.[3] Strabón ve své Geografice uvádí, že Arie je společně s Drangiánou nejmocnějším krajem této části Asie, že vyniká kvalitou vína, a zmiňuje místní města Artakaena, Alexandreia a Achaia, všechna pojmenována podle svých zakladatelů.[4] Dále je Arie zmiňována v díle Klaudia Ptolemaia (6.17), Hérodota, Diodóra Sicilského a Pomponia Mela.[1]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b SCHMITT, Rüdiger. Aria [online]. Encyclopædia Iranica [cit. 2022-08-31]. Dostupné online. 
  2. Arriános. Tažení Alexandra Velikého. Praha: Svoboda, 1972. S. 159. Kniha IV., kapitola 6.. 
  3. KLÍMA, Otakar. Oběti ohňům. Praha: Odeon, 1985. S. 25. 
  4. Strabón. Geografica 11.10 [online]. Lacus Curtius [cit. 2022-08-31]. Dostupné online.