Aplikovaná etika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Aplikovaná etika je disciplína praktické filozofie. Je zaměřena na zkoumání morálky ve specifických podmínkách praxe. Hlavní otázka, kterou si aplikovaná etika klade, zní: „Co je optimální udělat v dané situaci?“ Aplikovaná etika řeší otázky týkající se morálních aspektů medicíny, podnikání, životního prostředí, politiky, vědy a techniky a jednotlivých profesních činností člověka.

Vývoj aplikované etiky[editovat | editovat zdroj]

60. a 70. léta 20. století[editovat | editovat zdroj]

První impulz pro vznik aplikované etiky dala antická starověká filozofie a východní filozofie. Přesto se přelomovými lety pro tuto disciplínu staly až 60. a 70. léta 20. století. Právě v této době totiž začínají lidé aktivně reagovat na aktuální morální problémy, jakými byli například dopady poválečných katastrof (2. světová válka, zejména pak Válka ve Vietnamu) na člověka a také na životní prostředí; vojenská tyranie; eutanazie; interrupce. Stále většího rozmachu dosahuje věda a technika, zejména pak genové inženýrství, se kterým zároveň přichází obavy z jeho možného zneužití.

Aplikovaná etika se vyprofilovala na pozadí etiky teoretické, jako reakce na výše zmíněné společenské problémy. Na naléhání vlád, církví a v neposlední řadě rodičů, začala aplikovaná etika pronikat ve formě nejrůznějších kurzů na akademickou půdu univerzit.

80. léta 20. století[editovat | editovat zdroj]

V tomto období se mnoho filozofů rozhodlo spojit svou kariéru právě s aplikovanou etikou. Vznikla řada publikací, které se věnovaly filozofickému uvažování o povaze a předmětech aplikované etiky. Tyto publikace bez výjimky přispěly k tomu, aby se aplikovaná etika etablovala jako vědecká disciplína. Filozofové vnímali aplikovanou etiku jako pokus o implementaci všeobecných morálních norem a univerzálních etických teorií s cílem objasnit praktické problémy a tím přispět k jejich řešení. Teorii, argumenty a analýzu vnímali jako nástroje, které mohou být použity k přezkoumání morálních problémů. V dnešní době dochází k transformaci tohoto názoru: Teorie a principy musí být doplněny o vzorové případy, empirická data, hodnoty a situačnost.

Hlavní subdisciplíny aplikované etiky[editovat | editovat zdroj]

  • Bio-lékařská etika - zabývá se etickými záležitostmi v lékařství a biomedicínském výzkumu.
  • Etika byznysu a Profesní etika - týká se problémů byznysu zejména nadnárodních korporací
  • Environmentální etika - zabývá se našimi vztahy a povinnostmi k budoucím generacím, ke zvířatům a jiným biologickým druhům, k ekosystému a biosféře jako celku.

Existují také jiná členění. Například výzkumníci a filozofové z Institutu aplikované etiky v Salcburku klasifikují subdisciplíny následovně:

  • Hospodářská etika
  • Profesní etika
  • Etika techniky
  • Etika vědy
  • Bioetika - pod bioetiku zahrnují medicínskou etiku, environmentální etiku a etiku zvířat

Významné osobnosti aplikované etiky[editovat | editovat zdroj]

Rozdíly mezi teoretickou a aplikovanou etikou[editovat | editovat zdroj]

Teoretická etika Aplikovaná etika
Filozoficko-teoretická disciplína, která se zabývá zkoumáním morálky Praktická filozofie zaměřená na zkoumání morálky ve specifických podmínkách praxe
Orientace na všeobecné principy a normy Orientace na aplikování etických principů a hodnot na různé oblasti praktického života člověka
Otázka: Co je správné a co nesprávné? Otázka: Co je optimální udělat v dané situaci?
Hledání univerzalismu Zvažování situačnosti
Předmětem jsou hodnotící soudy Všeobecnost morálních norem a soudů je nižší
Rozlišování mezi dobrem a zlem Řeší otázky týkající se morálních aspektů medicíny, podnikání, životního prostředí,...
Není vhodná pro řešení některých komplexních problémů, které souvisejí s rychlým rozvojem techniky Překračuje akademický status a přispívá k řešení morálních problémů člověka
Navzdory tomu, že etická teorie obsahuje morální zkušenost, je vzdálená od reálného života Její praktická propojenost na reálné problémy života člověka a celého lidstva je evidentní

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Videa