Přeskočit na obsah

Amicus curiae

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Amicus curiae (v překladu přítel soudu, v množném čísle amici curiae) je institut angloamerického právního systému, který označuje osobu, která není stranou sporu, ale dobrovolně nabídne soudu informaci o svém právním nebo jiném pohledu na projednávaný případ. Obvyklou formou je zpráva nazvaná amicus curiae brief (amici curiae brief), odborná publikace na téma související s případem nebo přímé svědectví nevyžádané žádnou ze stran sporu. Rozhodnutí, zda přijmout takovou informaci, leží na úvaze soudu.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Institut amicus curiae pochází z římského práva. Od 9. století byl převzat britským právem a rozšířil se formou zvykového práva i do dalších soudních systémů, stal se také například součástí občanského procesního práva v Argentině. V moderní době se stal i součástí mezinárodního práva, zejména ve vztahu k ochraně lidských práv – používá jej Evropský soud pro lidská práva, Interamerická komise pro lidská práva a Interamerický soud pro lidská práva.

Popis[editovat | editovat zdroj]

Soudce Cyril Barnet Salmon popsal roli „amicus curiae“ v případu Allen v Sir Alfred McAlpine & Sons Ltd [1968] 2 QB 229 at p. 266 F-G takto: „Vždycky jsem chápal roli amici curiae tak, že má pomáhat soudu k nezaujatému výkladu práva nebo rozvíjet právní argumenty ve prospěch některé strany, pokud by je sama neuvedla“.

Nejčastěji bývá v médiích zaznamenána situace, že některá zájmová skupina podává odvolacímu soudu zprávu k případu, v němž by rozhodnutí soudu mohlo mít širší dopad než jen na strany sporu. Kontroverzní kauzy zpravidla přitahují více zájemců, kteří nabízejí svoji zprávu z pozice „přátel soudu“.

Příklady kauz[editovat | editovat zdroj]

Amicus curiae je v angloamerickém světě běžným právním institutem. V českém prostředí bývá zmiňován vzácněji, je-li referováno o zahraničních nebo mezinárodních kauzách.

Česká republika například 1. října 2004 prostřednictvím svého velvyslanectví předložila soudu v New Jersey své stanovisko jako amicus curiae ve věci skupinové žaloby proti firmě Wal-Mart, která vykořisťovala zahraniční úklidové pracovníky. Česká republika zdůraznila, že neschvaluje, nepovzbuzuje ani nepodporuje ilegální imigraci nebo ilegální práci ve Spojených státech, ale že bude případ pečlivě sledovat a že je v zájmu všech stran, aby bylo řádně prozkoumáno a zváženo, zda a v jakém rozsahu se obžalovaná strana dopustila údajných porušení zákonů Spojených států a mezinárodních standardů lidských práv.[1]

V dubnu 2008 zaslalo Evropskému soudnímu dvoru na podporu irského podání, k němuž se připojilo Slovensko, 40 organizací z 11 členských států Evropské unie zprávu amici curiae, v němž konstatují a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva zdůvodňují rozpor směrnice o uchovávání údajů (data retention directive), tedy směrnice o plošném sledování elektronické komunikace všech Evropanů, s čl. 8 odst. 1, čl. 10 Evropské úmluvy (svoboda projevu) a čl. 1 Prvního protokolu k Úmluvě (ochrana majetku).[2]

Množství amerických odborných organizací psychologů, psychiatrů a sociálních pracovníků se také touto formou angažovalo u amerických soudů v případech týkajících se homosexuality.[3][4]

V českém právu není institut amicus curiae výslovně upraven, je však občas využíván v řízení před Ústavním soudem, zejména ve společensky sledovaných věcech. Jako amici curiae vystupují jak zájmové spolky, tak i úřady a orgány veřejné moci (např. veřejná ochránkyně práv nebo Rada vlády ČR pro lidská práva[5]). V září 2018 zaslal prezident Miloš Zeman Ústavnímu soudu nevyžádanou intervenci v kauze H-System na podporu stížnosti družstva Svatopluk, ve které uvedl své argumenty proti rozhodnutí Nejvyššího soudu v této kauze.[6]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Amicus curiae na anglické Wikipedii.

  1. Amicus Curie Brief of the Czech Republic. www.walmartjanitors.com [online]. [cit. 2009-03-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2006-05-18. 
  2. JUDr. Ing. Helena Svatošová: Preventivní plošné sledování komunikace všech Evropanů, III. díl[nedostupný zdroj], 24. 9. 2008, Iuridicum Remedium
  3. Společná zpráva amici curiae (přátel soudu) na podporu strany odvolávající se k Nejvyššímu soudu státu Maine ve věci adopce R. A. a M. A., 12. října 2006, od organizací American Psychological Association; Maine Psychological Association, National Association of Social Workers, National Association of Psychiatric Physicians, Child 'Utelfare League of America, Maine Childern's Alliance, Maine Medical Association, American Academy of Pediatrics, Maine Chapter, Evan B. Donaldson Adoption Institute, Kids First, Community Counseling Center online na stránkách Americké psychologické asociace
  4. Společná zpráva amici curiae Nejvyššímu soudu státu Kalifornie ve věci Marriage Cases, 26. září 2007, od organizací American Psychological Association, California Psychological Association, the American Psychiatric Association, the National Association of Social Workers a její pobočky v Kalifornii, na stránkách Americké psychologické společnosti
  5. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14 Dostupné online.
  6. Zeman poslal Ústavnímu soudu nevyžádanou intervenci v kauze H-System. iDNES.cz [online]. 2018-09-14 [cit. 2018-09-14]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]