Akustická impedance

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Akustická impedance je veličina popisující vzájemnou interakci mezi zvukovým vlněním a prostředím, ve kterém se toto vlnění šíří.[1]

Značení a výpočet[editovat | editovat zdroj]

 • Značka: Z
 • Výpočet:
  • , kde p je akustický tlak a v je akustická rychlost; při harmonickém kmitání však může být mezi tlakem a rychlostí fázový posun, proto je přesnější vyjádření v komplexním tvaru: , kde r je akustický odpor a x je akustická reaktance.[1]
  • , kde ρ je hustota prostředí a c je fázová rychlost.[2]
 • Jednotky:
  • Pa.s·m−1
  • kg m–2 s–1
  • Rayl

Odraz[editovat | editovat zdroj]

Narazí-li zvuková vlna při svém postupu na hranici mezi dvěma prostředími s různou akustickou impedancí, dochází k jejímu částečnému odrazu. Poměr intenzity odraženého a dopadajícího vlnění R (tzv. odrazivost) lze vyjádřit jako čtverec poměru rozdílu a součtu akustických impedancí obou prostředí: . Tento jev je základem sonografického vyšetření.[3]

Příklady akustické impedance[editovat | editovat zdroj]

 • Vzduch: 0,44 kPa.s·m−1
 • Voda: 1,48 MPa.s·m−1

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b HLAVATÝ, Radek. Měření ultrazvukových polí hladinových snímačů. Brno, 2019 [cit. 2022-10-24]. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Vedoucí práce doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.. Dostupné online.
 2. Fyzika pro bakaláře - 1.8.3. Akustické vlnění [online]. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava [cit. 2022-10-24]. Dostupné online. 
 3. Radiologická fyzika - Zvuk a ultrazvuk [online]. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity [cit. 2022-10-24]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]