Agrofyzika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Agrofyzika je relativně málo známá vědní disciplína na hranici mezi fyzikou a agronomií. Předmětem studia jsou kulturní ekosystémy a jejich biologické objekty ovlivňované lidskou činností s využitím metod širokého spektra fyzikálních věd. Agrofyzika navazuje na biofyziku, ale je zaměřena na chování kulturních ekosystémů a systémů pod přímým či zprostředkovaným vlivem člověka.

Agrofyzika vychází z několika základních vědních disciplín, zejména z biologie součástí studovaných systémů a z fyziky, jejíž metody a postupy tvůrčím způsobem využívá. Agrofyzika není orientována pouze na řešení praktických problémů s využíváním standardních postupů základních vědních disciplín, tím se liší od zemědělského inženýrství, ale na rozvíjení vlastních metod, postupů a zákonitostí a tím stále více nabývá charakter základní vědní disciplíny.

Fyzikální modely jsou připraveny řešit lokální i globální problémy složitých systémových problémů, jakými jsou např. spotřeba energie, potravinová bezpečnost, produkce odpadů, populační růst, zásobování vodou a pod. Problémy agronomie založené na vztazích půda - rostlina – atmosféra jsou samozřejmým východiskem agrofyziky přerůstajícím postupně do problémů celého kulturního ekosystému, produkce potravin, včetně jejich kvality a jejich celospolečenské úlohy.

Klíčovou úlohu v rozvoji agrofyziky hrály zejména dva ústavy toho jména: Agrofyzikální výzkumný ústav v Leningradě (1932) a Ústav agrofyziky Polské akademie věd v Lublinu (1968).

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Encyclopedia of Agrophysics in series: Encyclopedia of Earth Sciences Series edts. Jan Glinski, Jozef Horabik, Jerzy Lipiec, 2011, Publisher: Springer, ISBN 978-90-481-3585-1
  • Encyclopedia of Soil Science, edts. Ward Chesworth, 2008, Uniw. of Guelph Canada, Publ. Springer, ISBN 978-1-4020-3994-2
  • АГРОФИЗИКА - AGROPHYSICS by Е. В. Шеин (J.W. Chein), В. М. Гончаров (W.M. Gontcharow), Ростов-на-Дону (Rostov na Donu), Феникс (Phoenix), 2006, - 399 c., ISBN 5-222-07741-1 - Рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению высшего профессионального образования "Почвоведение"
  • Scientific Dictionary of Agrophysics: polish-English, polsko-angielski by R. Dębicki, J. Gliński, J. Horabik, R. T. Walczak - Lublin 2004, ISBN 83-87385-88-3
  • Physical Methods in Agriculture. Approach to Precision and Quality, edts. J. Blahovec and M. Kutilek, Kluwer Academic Publishers, New York 2002, ISBN 0-306-47430-1.
  • Soil Physical Condition and Plant Roots by J. Gliński, J. Lipiec, 1990, CRC Press, Inc., Boca Raton, USA, ISBN 0-8493-6498-1
  • Soil Aeration and its Role for Plants by J. Gliński, W. Stępniewski, 1985, Publisher: CRC Press, Inc., Boca Raton, USA, ISBN 0-8493-5250-9
  • Fundamentals of Agrophysics (Osnovy agrofiziki) by A. F. Ioffe, I. B. Revut, Petr Basilevich Vershinin, 1966, English : Publisher: Jerusalem, Israel Program for Scientific Translations; (available from the U.S. Dept. of Commerce, Clearinghouse for Federal Scientific and Technical Information, Va.)
  • Fundamentals of Agrophysics by P. V, etc. Vershinin, 1959, Publisher: IPST, ISBN 0-7065-0358-9

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]