Adaptivní vývoj softwaru

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Adaptivní vývoj softwaru (ASD – z ang. adaptive software development) je proces vývoje softwaru, který vyrostl z práce Jima Highsmithe a Sama Bayera a je založen na osvědčených postupech a vývojových životních cyklech Rapid Application Development (RAD). ASD je přechod k adaptivním praktikám a ponechání deterministických postupů v kontextu složitých systémů a složitých prostředí. Adaptivní vývoj softwaru se zaměřuje na spolupráci a učení jako metodu pro budování složitých systémů.

Metodika ASD je založena na kontinuální adaptaci – jiné filozofii a jiném životním cyklu – zaměřené na přijímání neustálých změn jako normy. V ASD je statický životní cyklus „Plan–Design–Build“, typický pro tradiční metodiky, nahrazen dynamickým cyklem „Speculate– Collaborate–Learn“.[1][2] Jedná se o životní cyklus věnovaný neustálému učení a zaměřený na přizpůsobení změnám, které nastávají a přehodnocení do nejisté budoucnosti. ASD je velmi závislý na intenzivní spolupráci mezi vývojáři, managementem a zákazníky.

Životní cyklus adaptivního vývoje softwaru se zaměřuje na výsledky, nikoli na úkoly, a výsledky jsou identifikovány jako funkce aplikace.

Spekulace[editovat | editovat zdroj]

Pojem plán je příliš deterministický a naznačuje přiměřeně vysokou míru jistoty ohledně požadovaného výsledku. Implicitní a explicitní cíl souladu s plánem omezuje schopnost manažera řídit projekt inovativními směry.

V adaptivním vývoji softwaru je termín „plán“ nahrazen termínem „spekulovat“. Při spekulacích tým neopustí plánování, ale uznává realitu nejistoty v komplexních problémech. Spekulace podporuje průzkum a experimentování a iterace s krátkými cykly.

Fáze spekulace se skládá z několika kroků, kde každý krok může být během fáze zahájení a plánování několikrát revidován. Zahájení projektu zahrnuje stanovení poslání a cílů projektu, porozumění omezením, vytvoření organizace projektu, identifikace a nastínění požadavků, provedení počátečních odhadů velikosti a rozsahu, identifikace klíčových rizik projektu. Dále je stanoven časový rámec pro celý projekt na základě rozsahu, požadavků na sadu funkcí, odhadů a dostupnosti prostředků, které jsou výsledkem prací na zahájení projektu. Třetím krokem je rozhodnout o počtu iterací a každému z nich přiřadit časový limit. U aplikací malé a střední velikosti se iterace obvykle liší od čtyř do osmi týdnů. Některé projekty fungují nejlépe s dvoutýdenními iteracemi, zatímco jiné mohou vyžadovat více než osm týdnů (i když je to vzácné). Celková velikost projektu a míra nejistoty jsou dva faktory, které určují délky jednotlivých iterací.

Po stanovení počtu iterací a harmonogramu pro každou z nich členové týmu vytvoří téma nebo cíl pro každou z iterací. Stejně jako je důležité stanovit celkový cíl projektu, každá iterace by měla mít své vlastní téma (je to podobné jako cíl Sprint ve Scrumu).

Vývojáři a zákazníci přiřazují funkce ke každé iteraci. Nejdůležitějším kritériem pro přiřazení funkcí je, že každá iterace musí zákazníkovi poskytnout viditelnou a hmatatelnou sadu funkcí. V procesu přiřazení se zákazníci rozhodnou o prioritizaci funkcí pomocí odhadů funkcí, rizik a informací o závislostech poskytnutých vývojovým týmem. Plánování podle funkcí odráží jedinečnost každého projektu.

Spolupráce[editovat | editovat zdroj]

Složité aplikace nejsou vytvářeny, složité aplikace se vyvíjejí. Turbulentní prostředí má vysokou míru toku informací. Složité aplikace proto vyžadují, aby bylo shromážděno, analyzováno a aplikováno velké množství informací na existující problém. Výsledkem jsou rozmanité požadavky na znalosti, které lze zvládnout pouze týmovou spoluprací.

Spolupráce, akt společného stvoření, je podporována důvěrou a respektem. Sdílené vytváření zahrnuje vývojový tým, zákazníky, externí konzultanty a dodavatele. Týmy musí spolupracovat na technických problémech, obchodních požadavcích a rychlém rozhodování.

Učení[editovat | editovat zdroj]

Část učení v rámci životního cyklu ASD je zásadní pro úspěch projektu.

Tým musí neustále zdokonalovat své znalosti pomocí postupů, jako jsou:

 • Technické recenze
 • Retrospektivy projektu
 • Zaměřit se na zákazníka

Technické recenze by měly být prováděny po každé iteraci. Vývojáři i zákazníci zkoumají své předpoklady a pomocí výsledků každého vývojového cyklu se učí směr dalšího. Iterace musí být krátké, aby se tým mohl poučit z malých, nikoli velkých chyb.

Na konci každé vývojové iterace tým se dozví čtyři obecné kategorie věcí:

 • Kvalita výsledků z pohledu zákazníka
 • Kvalita výsledků z technického hlediska
 • Fungování vývojářského týmu
 • Stav projektu

Získání zpětné vazby od zákazníků je u adaptivních projektů první prioritou. Doporučenou praxí společnosti ASD je zaměřit se na skupiny zákazníků. Odvozené od konceptu marketingových cílových skupin jsou tyto relace navrženy tak, aby prozkoumaly fungující model aplikace a zaznamenaly požadavky na změny od zákazníků. Jsou to usnadněné relace, podobné relacím JAD[ujasnit], ale spíše než generování požadavků nebo definování plánů projektu, jsou zaměřeny na zákaznické skupiny, aby zkontrolovaly samotnou aplikaci.

Základní charakteristiky adaptivního vývoje softwaru[editovat | editovat zdroj]

 1. Mission driven. Obecně se u vývojového týmu zpočátku stává, že požadavky jsou nejasné a nejisté, ale celková mise, která tým vede, je správně vyjádřena. Na začátku tato mise funguje jako hranice průzkumu, který nemá pevný cíl, ale pomalu směruje vývojový tým k dosažení cíle splněním všech změněných požadavků a potřeb trhu.
 2. Feature based. V ASD jsou všechny činnosti, které nejsou prováděny na základě úkolů, ale ty, které vycházejí z funkcí aplikace, zaměřeny na vývoj výkonného softwaru a dodání požadovaného produktu. V každé iteraci se k produktu přidávají požadavky zákazníků jako nové funkce. Ve výsledku se očekává dobrý produkt.
 3. Iterativní. Adaptivní vývoj softwaru je založen na iteračních procesech. Nové funkce jsou přidány v každé iteraci. Ty se řídí zásadou neustálých změn a přehodnocení. Od prvního pokusu vývojový tým dostava zpětnou vazbu jako vstup a znovu od začátku nastavuje správný směr pro další rozvoj. Vývoj je tedy založen na procesu nepřetržitého přidávání funkcí s cílem iterativně vytvářet komplexní softwarové řešení, a nakonec přinášet výsledky.
 4. Time boxed. Čas uvedený v procesu neznamená použít nesprávně stanovené časové lhůty a limity, ale spíše stanovení pevné minimální dodací lhůty pro iterace a projekty. Když jsou rychlosti změn tak vysoké a prostředí vypadá nejistě je důležité se výrazně zaměřit na dobrém pracovním prostředí pro dokončení práce.
 5. Risk driven. V ASD v každé iteraci přicházejí nové výzvy a proces si klade za cíl rychle vyřešit vysoce rizikové položky / aktivity. V tomhle jsou adaptivní iterace hodnoceny, identifikovány a analyzovány s kritickými riziky.
 6. Tolerance. Adaptivní vývoj softwaru je založen na neustálých změnách, přehodnocování a vyvíjení produktů s nenáročným plánováním a neustálým učením se. Tento proces tedy bere kontinuální změny jako výhodu a nedělá změny jako problémy, ale bere je jako nové výzvy.

Výhody a nevýhody[editovat | editovat zdroj]

Výhody[editovat | editovat zdroj]

 • Užitečné pro rychlý a komplexní vývoj softwarových produktů.
 • Snadné softwarové přírůstkové nastavení.
 • Zaměřeni na koncové uživatele a splnění požadavků.
 • Umožňuje včasné doručení s maximální spokojeností zákazníků.
 • Poskytuje vysokou transparentnost mezi vývojáři a klienty.
 • Snižuje chybovost, protože prochází vícenásobným testováním.

Nevýhody[editovat | editovat zdroj]

 • Práce v nejistém prostředí je náročná.
 • Splnění misi vyžaduje široké zkoumání a neustálé zaměření.
 • Vyžaduje vysokou účast uživatele / klienta, který se na vývoji přímo podílí.
 • Vyžaduje testování každé iterace, což zvyšuje cenu.
 • Časté změny procházejí s menší dokumentací.
 • Vyžaduje přísný časový závazek mezi různými týmy zapojenými do projektu.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Adaptive software development na anglické Wikipedii.

 1. Co je adaptivní vývoj softwaru?. www.netinbag.com [online]. [cit. 2021-01-30]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 2. Adaptivní vývoj softwaru - vývoj - technický příběh [online]. [cit. 2021-01-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-02-13. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Adaptivní vývoj softwaru: Kolaborativní přístup ke správě komplexních systémů, Highsmith, JA, 2000 New York: Dorset House, 392pp,ISBN 0-932633-40-4
 • Agilní řízení projektů: Vytváření inovativních produktů, Addison-Wesley, Jim Highsmith, březen 2004, 277pp,ISBN 0-321-21977-5
 • Softwarové inženýrství: přístup odborníka, Roger Pressman, Bruce Maxim.ISBN 978-0078022128
 • Lev Virine & Michael Trumper (2007). Rozhodnutí o projektu: Umění a věda . Koncepty řízení. ISBN 978-1-56726-217-9

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]