Abstraktní expresionismus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Termínu abstraktní expresionismus se užívá jako souhrnného označení pro směry abstraktní moderní malby v době od konce druhé světové války do počátku 60. let.

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Příklad současného abstraktního expresionismu, 'Storm', Natalia P. Fernandes

Všem proudům abstraktního expresionismu byl společný pocit, emoce a spontánnost, které byly důležitější než rozum, technika a reglementace. Způsobem zobrazování byla abstrakce, částečně i figurativní abstrakce. Malířské techniky byly variovány, malba byla na podložku prováděna štětcem i různě velkými nádobami na barvy. Směr byl do značné míry ovlivněn společenským kontextem prožité války, který je u reprezentantů abstraktního expresionismu pozorovatelný jednak nedůvěrou k autoritativním ideologiím a jimi prosazovaným proudům realistického umění, jakož i místem zrodu abstraktního expresionismu, kterým byl New York, kde vznikla velká komunita umělců, které z Evropy vyhnala válka a totalitní režimy, které ji následovaly. Spojené státy a především město New York se tak s rozvojem abstraktního expresionismu stávají centrem světového umění, za které byla dosud považována Paříž. Umění abstraktního expresionismu velmi úzce navazuje na avantgardní umění meziválečné doby, především na surrealismus a je považováno za pokračování a vyvrcholení moderního umění.

Varianty[editovat | editovat zdroj]

Evropské abstraktní umění bývá po druhé světové válce označováno jako Informel, resp. Tachismus. Jeho centrum bylo ve Francii. Jeho významnými představiteli byli: Mathieu, Hartung, Schumacher a Wols.

Ve Spojených státech amerických, nezávisle na evropském vývoji, vzniklo Action Painting. Jeho představiteli jsou Pollock, de Kooning, Gorky.

Jako protiklad k neklidné a spontánní Action Painting se ve Spojených státech rozvíjí malířství barevných polí (Colour Field Painting). Bylo ztvárňováno umělci jako Newman, Still a Rothko.

Představitelé abstraktního expresionismu[editovat | editovat zdroj]

Hans Hartung (1904–1989) Wols (1913–1951) Jackson Pollock (1912–1956) Conrad Marca-Relli (1913–2000) Mark Rothko (1903–1970) Arshile Gorky (1904–1948) Philip Guston (1913-1980) Pierre Soulages (1919–2022) Hans Hofmann (1880–1966) Jean Dubuffet (1901–1985) Seymour Lipton (1903–1986) Karel Appel (1921-2006) Helen Frankenthaler (1928–2011) Franz Kline (1910–1962) Willem de Kooning (1904–1997) Barnett Newman (1905–1970) Ludwig Merwart (1913–1979) Robert Motherwell (1915–1991) Richard Pousette-Dart (1916–1992) Georges Mathieu (1921–2012) Ad Reinhardt (1913–1967) Grace Hartigan (1922-2008) Jean-Paul Riopelle (1923–2002) Michael Goldberg (1924–2007) Clyfford Still (1904–1980) Karl Otto Götz (1914–2017) K.R.H. Sonderborg (1923–2008) Antonio Saura (1930–1998) Antoni Tàpies (1923-2012) Mark Tobey (1890-1976) Bradley Walker Tomlin (1899–1953) Helmut Jahn (1940–2021)

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]