Životní cyklus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Životní cyklus je biologický pojem, který představuje popis života (resp. stadií) organismu počínaje jeho zrozením a konče reprodukcí a vznikem nového organismu. Může mít mnoho podob a různé stupně složitosti. Slovo bylo v moderní době převzato i mnoha dalšími vědami a obory, takže dnes se můžeme setkat například s pojmem životní cyklus rodiny, životní cyklus produktu atd. Latinské slovo cyklus je odvozeno od řeckého slova cyklos, což znamená kolo, kruh, zde tedy koloběh.

Z hlediska ploidie somatických buněk eukaryotického organismu můžeme každý pohlavně se množící druh přiřadit k jednomu z těchto tří životních cyklů:

  1. haploidní (zygotický) - Organismus má po celý život haploidní somatické buňky, diploidní je pouze zygota, která se následně meioticky dělí.
  2. diploidní (gametický) - Organismus má po celý život diploidní somatické buňky, haploidní jsou pouze pohlavní buňky (gamety) vznikající meiózou.
  3. haplo-diploidní (sporický) - Dochází ke střídání diploidní generace (sporofytu) množící se nepohlavně pomocí spor vzniklých meiózou a haploidní generace (gametofytu) množící se pohlavně gametami vzniklými mitózou.

Střídání generace vzniklé nepohlavně s generací vzniklou pohlavní cestou se nazývá rodozměna (mezageneze). Tento pojem je spojen zejména ze střídáním sporofytu a gametofytu v rámci sporického cyklu, jako rodozměna se však označují i životní cykly některých skupin organismů, u kterých ke střídání haploidní a diploidní generace nedochází. Střídající se generace se neliší ploidií buněk, ale jinými, především morfologickými a/nebo ekologickými znaky.
Příkladem mohou být některé skupiny žahavců, u kterých z přisedlého stádia polypa vzniká nepohlavně (pučením) pohyblivé stádium medúzy, které se množí pohlavně. Oplozené vajíčko se vyvíjí v larvu která přisedá a vytváří opět polypa. Z hlediska ploidie se však jedná o cyklus diploidní, jako je tomu ostatně u všech živočichů.