Řízení změn

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Řízení změn je činnost (metodika, proces) jejíž cílem je usnadnit a urychlit průběh změny tak, aby bylo možné efektivně realizovat zvolenou strategii a urychlit získání výnosů z vložených investic.[1]

Účinné dosažení změny předpokládá splnění více předpokladů a podmínek. K nejdůležitějším patří znalost metodiky provádění změn a manažerské schopnosti k účinnému řízení zamýšlené změny.[2]

Řízení změn obecně[editovat | editovat zdroj]

U změn rozeznáváme Vnitřní a vnější faktory. Mezi vnější faktory změn patří například: Konkurence, legislativa, akvizice, globalizace, změny v demografickém složení obyvatelstva a mnoho dalších. K vnitřním faktorům pak lze řadit například: personální politika firmy, organizační či technologické změny a podobně.[1]

Základní etapy procesu změny[editovat | editovat zdroj]

 • Strategická analýza
 • Analýza silového pole
 • Vytvoření modelu
 • Stanovení klíčové osoby řízení změny
 • Identifikace intervenčních polí
 • Implementace změny jako takové
 • Verifikace výsledků

Lewin-Scheinův model změny[editovat | editovat zdroj]

 • Rozmrazení (Vybudování motivací pro změnu, poskytování informací, Změny postojů)
 • Posun (Monitorování procesu posunu, Organizace procesu přesunu)
 • Zamrazení (Nastolení rovnováhy, nové normy a koncepce)

Změna při řízení projektů[editovat | editovat zdroj]

Z pohledu řízení projektů je řízení změn důležitý proces. Všechny metodiky vedení projektů řízení změn učí a většina certifikací projektového manažera toto téma zahrnuje do certifikační zkoušky. Například Národní standard kompetencí projektového řízení[3] jej řadí k technickým kompetencím projektového manažera.

ČSN ISO 10 007[editovat | editovat zdroj]

Definice procesu řízení změn na obecné úrovni:

 • 1. Fáze: Identifikace změny
podnět
zpracování a předložení požadavku
analýza změny
schválení nebo neschválení změny
 • 2. Fáze: Implementace
zavedení změny
monitorování změny
 • 3. Fáze: Ukončení
Vyhodnocení
Uzavření

Změny dle ITIL[editovat | editovat zdroj]

ITIL (Information Technology Infrastructure Library), veřejně dostupný rámec, který vychází ze zkušeností mnoha společností na celém světě a který představuje určitý mezinárodní standard pro řízení služeb v oblasti informačních technologií řadí správu změn do části Přechodu služeb (Servis Transition).[4] ITIL definuje správu změn jako proces odpovědný za řízení životního cyklu všech změn. Primárním cílem správy změn je umožnit realizaci prospěšných změn při minimálním narušení služeb IT.[5]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b PPT is.vsfs.cz Vysoká školy finanční a správní, prezentace: Řízení změny v organizaci, hlavní problémy a návrhy řešení.
 2. Ochrana, Půček. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě - Smart Administration. 2011. ISBN 978-80-7357-667-7
 3. NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Archivováno 10. 11. 2011 na Wayback MachineQQ
 4. ITIL® [online]. ITIL [cit. 2012-11-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-12-07. 
 5. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Hausmann, Hojda, Řepa. Řízení projektů IS, 1997
 • Rosenau, M. Řízení projektů – příklady, teorie, praxe, 1.vydání, Brno: Computer Press, 2000
 • Keřkovský, Vykypěl. Strategické řízení. Praha, 2002, ISBN 80-7179-578-X
 • DOLEŢAL J., LACKO B., MÁCHAL P. a kol. Projektový management podle IPMA, Praha: Grada, 2009, 512 s.ISBN 978-80-247-2848-3
 • Keřkovský. Moderní přístupy k řízení. Praha 2001, ISBN 80 -7179-471-6
 • Drdla, Rais.Řízení změn ve firmě, Praha 2001, ISBN 80-7226-411-7
 • Fiala, P. : Řízení projektů, 2002
 • SCHWALBE, Kathy. Řízení projektů v IT. Překlad David Krásenský. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2007. 720 s, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-251-1526-8.
 • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management : systémový přístup k řízení projektů, plán a rozpočet projektu, řízení projektových týmů, kontrola postupu projektu, řízení projektových rizik, osobnost manažera. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5.
 • MAYLOR, Harvey. Project management. 3rd edition. Harlow : Financial Times/Prentice Hall, 2003. xv, 411 s, 1 CD-ROM. ISBN 0-273-70431-1.
 • KERZNER, Harold. Project management : a systems approach to planning, scheduling, and controlling. 9th edition. Hoboken : Wiley, 2006. xxi, 1014 s. ISBN 0-471-74187-6.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]