Řízení změn

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Řízení změn je činnost (metodika, proces) jejíž cílem je usnadnit a urychlit průběh změny tak, aby bylo možné efektivně realizovat zvolenou strategii a urychlit získání výnosů z vložených investic.[1] Řízení změn se jako samostatná manažerská disciplína objevila v průběhu 70. let 20. století.

Účinné dosažení změny předpokládá splnění více předpokladů a podmínek. K nejdůležitějším patří znalost metodiky provádění změn a manažerské schopnosti k účinnému řízení zamýšlené změny.[2]

Řízení změn obecně[editovat | editovat zdroj]

U změn rozeznáváme Vnitřní a vnější faktory. Mezi vnější faktory změn patří například: Konkurence, legislativa, akvizice, globalizace, změny v demografickém složení obyvatelstva a mnoho dalších. K vnitřním faktorům pak lze řadit například: personální politika firmy, organizační či technologické změny a podobně.[1]

Základní etapy procesu změny[editovat | editovat zdroj]

 • Strategická analýza
 • Analýza silového pole
 • Vytvoření modelu
 • Stanovení klíčové osoby řízení změny
 • Identifikace intervenčních polí
 • Implementace změny jako takové
 • Verifikace výsledků

Lewin-Scheinův model změny[editovat | editovat zdroj]

 • Rozmrazení (Vybudování motivací pro změnu, poskytování informací, Změny postojů)
 • Posun (Monitorování procesu posunu, Organizace procesu přesunu)
 • Zamrazení (Nastolení rovnováhy, nové normy a koncepce)

Model řízení změny dle Kottera[editovat | editovat zdroj]

John Kotter navrhl osmistupňový model řízení změny.[3] Jednotlivé fáze změny jsou označeny následovně:

 1. Vytvoření pocitu naléhavosti změny
 2. Sestavení vedoucího týmu
 3. Formulace vize
 4. Nábor dobrovolníků podporující vizi
 5. Umožnění akce odstraněním překážek
 6. Tvorba rychlých úspěchů
 7. Vytrvání ve změnách
 8. Upevnění dosažených změn

Změna při řízení projektů[editovat | editovat zdroj]

Z pohledu řízení projektů je řízení změn důležitý proces. Všechny metodiky vedení projektů řízení změn učí a většina certifikací projektového manažera toto téma zahrnuje do certifikační zkoušky. Například Národní standard kompetencí projektového řízení[4] jej řadí k technickým kompetencím projektového manažera.

ČSN ISO 10 007[editovat | editovat zdroj]

Definice procesu řízení změn na obecné úrovni:

 • 1. Fáze: Identifikace změny
podnět
zpracování a předložení požadavku
analýza změny
schválení nebo neschválení změny
 • 2. Fáze: Implementace
zavedení změny
monitorování změny
 • 3. Fáze: Ukončení
Vyhodnocení
Uzavření

Změny dle ITIL[editovat | editovat zdroj]

ITIL (Information Technology Infrastructure Library), veřejně dostupný rámec, který vychází ze zkušeností mnoha společností na celém světě a který představuje určitý mezinárodní standard pro řízení služeb v oblasti informačních technologií řadí správu změn do části Přechodu služeb (Servis Transition).[5] ITIL definuje správu změn jako proces odpovědný za řízení životního cyklu všech změn. Primárním cílem správy změn je umožnit realizaci prospěšných změn při minimálním narušení služeb IT.[6]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b PPT is.vsfs.cz Vysoká školy finanční a správní, prezentace: Řízení změny v organizaci, hlavní problémy a návrhy řešení.
 2. Ochrana, Půček. Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě - Smart Administration. 2011. ISBN 978-80-7357-667-7
 3. https://www.kotterinc.com/8-steps-process-for-leading-change
 4. NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Archivováno 10. 11. 2011 na Wayback Machine.QQ
 5. ITIL® [online]. ITIL [cit. 2012-11-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-12-07. 
 6. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Hausmann, Hojda, Řepa. Řízení projektů IS, 1997
 • Rosenau, M. Řízení projektů – příklady, teorie, praxe, 1.vydání, Brno: Computer Press, 2000
 • Keřkovský, Vykypěl. Strategické řízení. Praha, 2002, ISBN 80-7179-578-X
 • DOLEŢAL J., LACKO B., MÁCHAL P. a kol. Projektový management podle IPMA, Praha: Grada, 2009, 512 s.ISBN 978-80-247-2848-3
 • Keřkovský. Moderní přístupy k řízení. Praha 2001, ISBN 80-7179-471-6
 • Drdla, Rais.Řízení změn ve firmě, Praha 2001, ISBN 80-7226-411-7
 • Fiala, P. : Řízení projektů, 2002
 • SCHWALBE, Kathy. Řízení projektů v IT. Překlad David Krásenský. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2007. 720 s, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-251-1526-8.
 • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management : systémový přístup k řízení projektů, plán a rozpočet projektu, řízení projektových týmů, kontrola postupu projektu, řízení projektových rizik, osobnost manažera. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5.
 • MAYLOR, Harvey. Project management. 3rd edition. Harlow : Financial Times/Prentice Hall, 2003. xv, 411 s, 1 CD-ROM. ISBN 0-273-70431-1.
 • KERZNER, Harold. Project management : a systems approach to planning, scheduling, and controlling. 9th edition. Hoboken : Wiley, 2006. xxi, 1014 s. ISBN 0-471-74187-6.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]