Přeskočit na obsah

Úvrať

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Úvrať je výraz s více speciálními významy označujícími nějaké místo obratu:

  • Úvrať (zemědělství), též souvrať či ouvrať – okrajová část pole, kde se při obdělávání obrací potah nebo zemědělský stroj, zoraná kolmo k převládajícímu směru orby
  • Úvrať (strojnictví) – bod obratu, místo, kde nějaké těleso pohybující se po pevně vymezené dráze mění směr svého pohybu
  • Úvrať (doprava) – v kolejové dopravě místo na trati, v němž kolejové vozidlo musí zastavit a změnit směr jízdy, aby mohlo pokračovat po téže nebo jiné trati dále
  • úvraťové obratiště – na pozemních komunikacích nebo v kolejové dopravě místo, kde se vozidlo obrací dvojím úvraťovým pohybem (např. vratný kolejový trojúhelník); zhruba kolem roku 2020 se slovem úvrať začala označovat i zakončení tramvajových tratí kolejovým přejezdem, který umožňuje obousměrným vozům na dvojkolejné trati přejet na kolej pro opačný směr a pokračovat po stejné trati zpět
  • úvrať (lanová doprava) – u visutých lanových drah a lyžařských vleků se slovem úvrať označují koncová zařízení, na nichž se oběžné lano přes kladku vrací zpět.