Instrukční sada

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Instrukční sada (tzv. ISA - Instruction Set Architecture), někdy nepřesně architektura procesoru, je obecný popis organizačních, funkčních a provozních principů procesoru, z pohledu programátora je to seznam dostupných mechanismů pro programování. Programový model procesoru se může skládat například z následujících prvků:

Procesory mající stejný programovací model jsou inter-kompatibilní, což znamená, že mohou vykonávat stejné programy stejným způsobem (funkčně). V rané historii model programování procesoru závisel na fyzickém provedení procesoru. V současné době se tento trend obrátil, a používají se velmi odlišné fyzikální implementace (mikroarchitektury), pocházející od různých výrobců, a zároveň disponují shodnou ISA. Příklady takových architektur a jejich implementací:


Příbuzné články