Zásady územního rozvoje

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Zásady územního rozvoje (ZÚR) jsou součástí územně plánovací dokumentace, kterou kromě nich tvoří územní plán (ÚP) a regulační plán (RP). Zásady územního rozvoje se pořizují a vydávají pro území celého kraje. Jejich přijetí je povinné, a to do 5 let od nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zásady územního rozvoje stanoví zejména:

  • základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje
  • plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití
  • zásady územního rozvoje mohou vymezit plochy a koridory, s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití

Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. ZÚR schvaluje zastupitelstvo kraje. ZÚR jsou závazné pro obce v daném kraji a územní plány těchto obcí musejí být v souladu se ZÚR.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. In: Sbírka zákonů. 2006. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.

PEKÁREK, Milan a kolektiv. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. 486 s. ISBN 978-80-210-7536-8.

JARMIČ, Libor. Územní plánování - přehled (online) Frank Bold. Dostupné online.

Související články[editovat | editovat zdroj]